Chuyện & Thơ -> Ngâm Thơ


  • Tết Canh Dần 2010 - Chúa Nhựt 14/02/2010 : "Xuân nhớ mẹ hiền" - Chị Nguyễn Thị Ái Phượng
Tải bài ngâm thơ (Télécharger)

  • Giáng Sinh 2009 - Chúa Nhựt 20/12/2009 : "Đêm tưng bừng" - Chị Nguyễn Thị Ái Phượng
Tải bài ngâm thơ (Télécharger)

  • Lễ Cha Mẹ 2009 - Chúa Nhựt 21/06/2009 : "Công Cha nghĩa Mẹ" - Chị Nguyễn Thị Ái Phượng
Tải bài ngâm thơ (Télécharger)

  • Tết 2009 -  Chúa Nhựt 18/01/2009 : "Đón mời Chúa Xuân" - Bà Nguyễn Hổ
Tải bài ngâm thơ (Télécharger)
  • Giáng Sinh 2008 -  Chúa Nhựt 21/12/2008 : "Máng cỏ tự truyện" - Bà Nguyễn Hổ
Tải bài ngâm thơ (Télécharger)