Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang

Đuốc Thiêng 96, tháng 8 năm 20081. Nắm lấy bàn tay,

Biết nói gì đây?

Giờ này mình xa nhau,

Bạn về tận nơi đâu?

Tung cánh chim bay đi ngàn phương,

Trong bóng mây tan theo chiều sương,

Còn hẹn mai đây lại được xiết tay nhau về thánh đường,

Lại hăng say học tập hát ca chan hoà yêu thương.

"Ô kìa sao mắt lệ rơi mau?"

"Không buồn sao, lúc mình xa nhau!"

Dù đường xa xôi,

dù thời gian trôi,

dù đời lắm lối,

bạn về chớ quên tôi!


2. Há dễ nào quên,

Những lúc gần bên:

Hồi rập ràng tôn vinh,

Giờ hoài niệm hy sinh.

Nâng bánh lên, coi thân Ngài ban,

Nâng chén lên, nghe thân Ngài tan.

Cùng nhận ơn linh nghiệm từ Chúa ban trong giọt huyết hồng,

Thần linh Cha hòa đồng thánh dân trong tình thông công.

Nghe sầu len lén vào tim tôi,

Nghe lệ rơi thấm mặn đôi môi...

Người bạn Âu châu,

hẹn gặp năm sau,

hẹn ngày Chúa đến,

mình cùng hát "A men!"
Đuốc Thiêng 96

1 Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ
2 Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình
3 Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang
4 Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình
5 Miên man mùa thu - Nguyễn Đình Bùi Thị
6 Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo
7 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
8 Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc
9 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
10 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
11 Kỷ niệm một mùa hè - Bà Lê Văn Bắc
12 Nhật ký chuyến đi Âu Châu - MS Lê Cao Quý
13 Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc Phô