Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo

Đuốc Thiêng 96, tháng 8 năm 2008Ai cho tôi bình an

Khi ba đào cuộn sóng

Ai cho tôi khát vọng

Trong cuộc sống từng ngày?

Chỉ có Giê Xu đây

Ngài cho tôi tất cả

Dầu cuộc đời xiêu ngã

Ngài vẫn hằng bên tôi.

Xin hát mãi không thôi

Bản tình ca yêu Chúa

Trọn đời đi bên Chúa

Trên đường hẹp từ nay.

Chỉ có GiêXu đây

Toàn năng, quyền trên hết

Yêu tôi không mỏi mệt

Như biển trời bao la.

Tôi lại hát bài ca

Lòng hân hoan Chúa hỡi

Xin cho con sức mới

Theo chân Chúa từng ngày.

Còn ai bên tôi đây

Lạc đường trong tăm tối

Xin tìm về bên lối

Có con đường Giê Xu.

Bao bóng tối thâm u

Theo tay Ngài tan biến

Nào bạn ơi hãy tiến

Ta đến cùng Giê Xu.
Đuốc Thiêng 96

1 Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ
2 Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình
3 Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang
4 Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình
5 Miên man mùa thu - Nguyễn Đình Bùi Thị
6 Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo
7 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
8 Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc
9 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
10 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
11 Kỷ niệm một mùa hè - Bà Lê Văn Bắc
12 Nhật ký chuyến đi Âu Châu - MS Lê Cao Quý
13 Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc Phô