Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Ban Chấp Hành


Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp
            * Bầu cử : 07/2016

- Hội trưởng: Mục sư Nguyễn văn Bình
- Phó Hội trưởng & Thư ký: Mục sư Nguyễn Thái Hồng
- Thủ quỹ: Ông Lê Văn Tâm
- Nghị viên: Cô Trương Hoàng Phương Tâm
- Nghị viên: Ông Hồng Châu Eric
- Nghị viên: Ông Lê Thanh Toàn


Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên
            * Bầu cử : 07/2016

- Đoàn trưởng: Anh Nguyễn Thanh Thuận Thomas
- Đoàn Phó: Anh Trần Anh Kiệt
- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Bé Em
- Thủ quỹ: Cô Nguyễn Thanh Thảo Hélène
- Nghị viên: Cô Dương Thị Thanh & Cô Trần Hoàng Nhật Hồng & Anh Lê Alphonse


Biên Bản số 02/BCH/GH/2014

Tân Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Giáo Hạt Pháp có phiên họp bàn luận và biểu quyết công việc Chúa vào lúc 10g00 Chúa nhựt 18-05-2014 tại trụ sở Giáo Hạt 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel.

Hiện diện gồm có:
-Giáo hạt trưởng: Mục sư Nguyễn văn Bình
-Giáo hạt phó: TĐ Nguyễn Thái Hồng
-Thư ký: Ông Lê Thanh Toàn
-Thủ quỹ: Bà Đinh Thị Hồng Lạc
-Nghị viên: TĐTN Trần Thái Hòa
-Nghị viên: Ông Bùi Anh Mỹ
-Nghị viên: TG Trương Hoàng Phương Tâm
-Nghị viên: Ông Lê văn Tâm.

Sau khi TĐ Nguyễn Thái Hồng, Giáo hạt Phó cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Chúa, Ban Chấp Hành đã bàn luận và biểu quyết các điều khoản đặc biệt sau đây:

*Biểu quyết 1: Biểu quyết cử TĐ Nguyễn Thái Hồng giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền Giáo của Giáo Hạt Pháp và Ông Bùi Anh Mỹ giữ chức Thủ quỹ, có nhiệm vụ thăm viếng tín hữu sống rải rác ở các tỉnh nước Pháp và mở các Nhóm Tín Hữu mới tại Pháp.

*Biểu quyết 2: Biểu quyết mở rộng Mục Vụ Vỡ Đất Mới, ngoài sự hổ trợ nhân sự mở các nhóm tín hữu mới tại Việt Nam như từ trước tới nay, nay Mục Vụ quan tâm trợ giúp các sinh viên nghèo tại Việt Nam, đồng thới mỗi năm ít nhất cổ động xây cất một Nhà Tình Thương cho tín hữu nghèo tại một số Hội Thánh ở Việt Nam.

*Biểu quyết 3: Biểu quyết tổ chức Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 27 và Hội Đồng Bồi Linh Âu Châu từ ngày 10-13/7/2015 tại Centre International de Séjour LE ROCHETON (ngoại ô Paris): Rue du Rocheton, 77000 La Rochette.

*Biểu quyết 4: Biểu quyết mời Mục sư Phan Vĩnh Cự, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) làm diễn giả cho Hội Đồng.

Sau khi Mục sư Nguyễn văn Bình, Giáo Hạt Trưởng cầu nguyện tạ ơn Chúa, buổi họp chấm dứt vào lúc 11g45 cùng ngày.

                                             Nay Biên Bản
                   

Giáo hạt trưởng                Giáo hạt Phó                 Thư ký                       Thủ quỹ

Mục sư Nguyễn văn Bình    TĐ Nguyễn Thái Hồng     Ô Lê Thanh Toàn          Bà Đinh Thị Hồng Lạc


Nghị viên                    Nghị viên             Nghị viên                                    Nghị viên

TĐTN Trần Thái Hòa     Ô Bùi Anh Mỹ        TG Trương Hoàng Phương Tâm       Ô Lê văn Tâm