Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 30 - Từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018 tại Pontault-Combault và Paris
Sáng Thứ Bảy 12/05/2018
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:11-16
Giảng lời Chúa : "Hiệp một trong đức tin" : Mục sư Lê Hoàng Long

Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/gNgUerX7EXo

Chiều Thứ Bảy 12/05/2018

Kinh thánh : Phi-líp 2:1-4
Giảng lời Chúa : "Sống hiệp một" : Mục sư Lê Hoàng Long

Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/eC8Sy4T7rDk & https://youtu.be/p44s9VRDuCQ

Chiều Chúa Nhựt 13/05/2018

Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Giảng lời Chúa : "Quyền năng cho sự hiệp một" : Mục sư Lê Hoàng Long

Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/cB853Ux0ulA
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc