Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu -> Thông Báo và Thư Mời Hội Đồng 


-23/07/2019: Bài Giảng - Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần thứ 2 từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thư Hai 22/07/2019 tại Hannover (Đức)
-25/11/2018: Hội Đồng Liên Hiệp II của HTTLVN Âu Châu từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019 tại Hannover (Đức)

-25/08/2018: HĐ Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu 2018 - Tổng Kết Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần 1 từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018

-29/07/2018: Bài Giảng & Vidéo Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon - Bài giảng & Vidéo
-20/04/2018: Giới thiệu về Trung tâm ETHIC ETAPES DIJON, địa điểm tổ chức Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon


  • Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu 2024 từ 17-20/05/2024 

Thiệp Mời (PDF)


Kính gởi :        -Quý Mục sư, Truyền Đạo, TĐTN, cùng toàn thể Đầy tớ, con cái Chúa tại Âu Châu và các nơi.

*Trích yếu : V/V Kính mời tham dự Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành VN Âu Châu.

Kính thưa quý vị, từ ngày dịch Covid 19 xảy ra, Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tạm thời ngưng lại, nay cậy ơn Chúa, Ban Chấp Hành quyết định tổ chức Hội Đồng lần thứ IV, từ ngày 17-20/05/2024 tại nhà thờ Tin Lành Dierdof Wienau, Puderbacher Str. 17, 56269 Dierdof-Wienau (Đức quốc), với:

*Chủ đề : "HÃY SANH BÔNG TRÁI THÁNH LINH"

theo câu Kinh Thánh Ga-la-ti 5:22 «Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ».

*Diễn giả Hội Đồng :

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm thuộc Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam, cùng một số diễn giả khác.

*Giá biểu : 
  • Từ 10 tuổi trở lên : 120,00 Euros.
  • Từ 3 đến 9 tuổi : 90,00 Euros.
  • Trẻ em 1-2 tuổi : Miễn phí.
*Ngoài phòng ốc tại nhà thờ, quý đầy tớ con cái Chúa nào muốn ở khách sạn, sẽ tự lo, (Ban tổ chức sẽ đặt giúp khách sạn, gần nơi nhóm Hội Đồng nhất) chỉ đóng phần ăn 80 Euro mà thôi.

*Ghi danh:  nơi Mục sư Đỗ Hữu Ban từ nay đến ngày 01/04/2024 để được sắp xếp, điện thoại: +49/7129922478 hoặc Email: huubando@hotmail.com

Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu xin thông báo, và kính xin quý vị cầu nguyện, sẵn sàng chuẩn bị đến tham dự Hội Đồng, để chúng ta có dịp thông công, chia sẻ ơn phước, cùng nghe những sứ điệp bồi linh, gây dựng đời sống tâm linh giữa cảnh đời viễn xứ nầy.

TM. Ban Chấp Hành Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu,
Hội Trưởng
Mục sư Nguyễn văn Bình.