Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 31 - Từ Thứ Bảy 18/05/2019 đến Chúa Nhựt 19/05/2019 tại Pontault-Combault và Paris
Sáng Thứ Bảy 18/05/2019

Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 3:9-15
Giảng lời Chúa : "Phục vụ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo

Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/vvHVLXO0Ypo

Chiều Thứ Bảy 18/05/2019

Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:50-58
Giảng lời Chúa : "Phục vụ Chúa" : Mục sư NC Nguyễn Minh Công

Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/gjAvyCdOFcY

Chiều Chúa Nhựt 19/05/2019

Kinh thánh : Cô-lô-se 3:22-25
Giảng lời Chúa : "Hết lòng phục vụ" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo

Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/JNzElRQYdyw