Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu -> Thông Báo và Thư Mời Hội Đồng 

  • Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu từ 26-29/07/2018 

Thiệp Mời (PDF)

Chương Trình Hội Đồng (PDF)

Noisiel (France), ngày 20 tháng 12 năm 2017

Kính gởi :        -Quý Mục sư, Truyền Đạo, TĐTN
                     -Quý con cái Chúa tại Âu Châu.

*Trích yếu : V/v. Kính mời tham dự Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Dijon (Pháp) từ ngày 26-29/07/2018.

Kính thưa quý đầy tớ, con cái Chúa,

Thay cho Ban Chấp Hành của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, tôi kính gởi đến quý đầy tớ, con cái Chúa tại Âu Châu lời chào thăm thân mến nhất trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê Xu. Nguyện ân điển và bình an từ nơi Chúa tuôn tràn trên toàn thể quý vị.

Kính thưa quý vị, Hội Đồng lần thứ I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu nhằm bồi linh, gây dựng niềm tin và phát triển công việc Chúa tại Âu Châu, sẽ được tổ chức :

*Địa điểm:      Ethic Etapes Dijon (Centre de Rencontres Internationales et de Séjour)
                      1 Avenue Champollion
                      21000 DIJON
                      Website: www.cri-dijon.com

*Thời gian:     Từ ngày 26-29/07/2018.

*Chủ đề của Hội Đồng : "GIỮ GÌN SỰ HIỆP MỘT CỦA THÁNH LINH"
theo câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:3 «Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh».

*Diễn giả Hội Đồng :

1. Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng thứ 2, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
2. Mục sư Phan Văn Cử, Thủ quỹ, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
3. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Thủ quỹ, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

*Giá biểu ăn ở trọn Hội Đồng : 

*Người lớn và trẻ em ngủ giường và ăn uống trọn 3 ngày Hội Đồng, giá biểu như sau :

1. Phòng một giường : Giá 205€ mỗi người, gồm : giường ngủ, TV, phòng rửa mặt, phòng tắm, toilette ngay trong phòng, xà phòng và khăn tắm được cung cấp.
2. Phòng 2 giường : giá 160€ mỗi người (phòng 3, hoặc 4 giường, nếu có) : Giá 150€ mỗi người (có đủ tiện nghi như phòng 1 giường trên).
3. Phòng 6 giường : Giá 140€ mỗi người (có đầy đủ tiện nghi như trên, ngoại trừ TV).

*Lưu ý : Trẻ con ngủ chung giường với cha mẹ, không ăn, được miễn phí. Yêu cầu các Hội Thánh địa phương vui lòng giúp phần nào tiền ăn ở cho trẻ em.

*Ghi danh: Nơi quý vị MS, TĐ tại Hội Thánh địa phương và gởi về Mục sư Nguyễn văn Bình, 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel (France), Tel : 0033/ (0) 1 60 05 11 93 trước ngày 31/05/2018. Ban Tổ chức chỉ đặt 200 giường ngủ mà thôi, ghi danh sau ngày nầy sẽ được cứu xét nếu còn phòng.

Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu xin thông báo và kính xin quý vị vui lòng thiết tha cầu thay cho Hội Đồng tràn đầy ân ban của Chúa, đồng thời ghi danh tham dự để chúng ta cùng gặp gỡ, thông công, chia sẻ ơn phước, cùng nghe sứ điệp bồi linh phước hạnh cho đời sống.

Thay mặt Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu
Mục sư Nguyễn văn Bình, Hội Trưởng.ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc