Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu - TĐ Nguyễn Đình Liễu

Đuốc Thiêng 98, tháng 12 năm 2008Nói đến Giáng sinh là nói đến tình yêu, vì Lễ Giáng sinh chính là một câu chuyện thật về tình yêu kỳ diệu nhất trải qua mọi thời đại mà con người được biết.

Nhà thơ Xuân Diệu đã rất chí lý khi nói rằng:

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?

Sống mà không nhớ, không thương một ai và sống mà không được ai thương, ai nhớ thì đâu còn là sống nữa. Quả thật, không có tình yêu, con người không thể nào sống được.

Đức Chúa Trời đã dựng nên con người chúng ta, ban tình yêu cho con người và con người có một trái tim biết yêu thương và để yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu, cho nên Ngài dựng nên con người chúng ta là để yêu thương và được yêu thương. Shakespear, kịch tác gia vĩ đại của Anh quốc đã nói rất đúng rằng "Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trên trần gian".

Tình yêu có một nhu cầu tự thân của nó, đó là nhu cầu phải được bày tỏ, vì nếu không được bày tỏ thì tình yêu đâu còn có ý nghĩa gì. Hôm nay, nhân mùa Giáng sinh, dựa trên lời Kinh Thánh trong I Giăng 4: 9, chúng ta cùng suy gẫm đến sự bày tỏ tình yêu kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho con người qua đề tài: "ĐỨC CHÚA TRỜI BÀY TỎ TÌNH YÊU".

I. Hành động bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời (câu 9a):

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong đều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống" (câu 9).

Hành động bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời được thánh Giăng ghi lại ở đây rất rõ ràng, ấy là Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian. Hành động sai Con một Ngài đến thế gian là một hành động kỳ diệu, vĩ đại có một không hai mà Đức Chúa Trời đã dành cho con người là tạo vật Ngài đã dựng nên. Hành động đó cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người lớn là dường nào.

Sai Con một Ngài xuống thế gian, đó chính là sự giáng sinh của Chúa Giê-su. Kinh Thánh có nhiều cách gọi sự giáng sinh của Ngài như sau:

Bác sĩ Lu-ca thì gọi sự kiện đó là: "Con người đã đến" (Lu-ca 19:10).

Sứ đồ Giăng thì nói: "Ngài đã đến" (Giăng 1:11), hay "Ngôi lời đã trở nên xác thịt" (Giăng 1:14), hay "Đấng giải bày Cha cho chúng ta" (Giăng 1:18), hoặc "ban Con một của Ngài" (Giăng 3:16), và "Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3) Phao-lô thì viết: "Đức Chúa Trời bằng sai Con Ngài" (Galati 4:4), hay "Đức Chúa Giê Xu Christ đã đến trong thế gian" (I Ti-mô-thê 1:15).

Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cách rõ ràng, cụ thể: Ban Con một của Ngài cho chúng ta. Ngài không chỉ nói Ngài rất yêu thương con người, mà Ngài còn biểu lộ tình yêu ấy ra bằng hành động mà mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng và sống động. Ngài chỉ có Con một duy nhất là Chúa Giê-su, nhưng Ngài bằng lòng ban Con ấy cho chúng ta. Và Con ấy đã được ban cho chúng ta cách đây hơn hai ngàn năm qua rồi.

Trong Rô-ma 8:32 chép: "Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?"

"Ngài đã không tiếc chính Con mình". Điều đó nói lên tất cả tấm lòng yêu thương con người một cách cụ thể của Ngài. "Nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho", nói lên một điều rằng là Ngài đã ban cho con người điều quý nhất của Ngài. Ngài không cho chúng ta điều thứ hai, thứ ba, nhưng Ngài ban cho con người điều quý nhất là chính Con độc sanh yêu dấu của Ngài. Thế thường khi chúng ta cho ai cái gì thì chúng ta thường cho cái đã cũ, đã hư hay không còn tốt nữa, nhưng Đức Chúa Trời thì khác, Ngài đã ban cho chúng ta điều quý nhất của Ngài. Đó chính là Chúa Giê Xu Christ. Thật là một hành động bày tỏ tình yêu quá kỳ diệu, quá vĩ đại chưa từng có trong cả cõi vũ trụ, trời đất nầy. Tấm lòng của Đức Chúa Trời thật lớn vô cùng đúng như Phao-lô đã ca tụng: "Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta." (Êphêsô 2:4). Ngài yêu con người chúng ta bằng lòng yêu thương lớn của Ngài. Tạ ơn Chúa của tình yêu!

Trong kho tàng ca dao Việt Nam, có bài ca dao nói về một hành động bày tỏ tình yêu rất đẹp như thế nầy:

Mình nói với ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi gánh nước rửa cho con mình.

Anh chàng và cô nàng hứa hẹn yêu nhau, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà cô nàng lại không đến được với anh ta, và cô nàng có gia đình rồi có con. Một hôm, tình cờ, anh chàng đi ngang qua nhà nàng và bất ngờ thấy một cảnh tượng thật đáng thương: thấy con của nàng bị bỏ bê, không người chăm sóc, bò lăn bò lếch và dính đầy trấu, tro, thật dơ. Chàng thấy thương cho đứa bé và thương cho hoàn cảnh của nàng, nên quyết ra tay: gánh nước rửa cho con nàng được sạch. Không dễ gì để có được một hành động đầy tình người như thế khi đối diện với một trường hợp éo le như thế. Đó là một hành động biểu lộ tình yêu đáng trân quý trong cuộc sống. Nhưng nếu đem so với hành động bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người thì hành động đó chẳng là gì cả, vì dù sao đứa bé đó cũng là con của người mà chàng trai đã từng yêu thương; còn Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho con người chúng ta trong khi con người chúng ta là những tội nhân, chẳng có gì đáng để được Ngài yêu thương cả. Lời Kinh Thánh khẳng định: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Rôma 5:8). Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu của Ngài dành cho con người không phải khi con người đẹp đẽ, xứng đáng để Ngài yêu thương, nhưng ngay khi con người còn là những tội nhân đáng chết. Đây là tình yêu thương lạ lùng, tuyệt diệu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được và Ngài đã làm điều đó cho con người chúng ta cách đây hơn hai ngàn năm đã qua, qua chính Con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giê Xu Christ. Chúa Giê Xu Christ đã giáng sanh làm người và rồi chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết vô tội của Ngài ra để cứu chuộc chúng ta là những tội nhân ra khỏi chốn tối tăm của tội lỗi. Ngài đã sống lại sau khi chết ba ngày để ban sự cứu rỗi cho bất cứ ai bằng lòng tin nhận Ngài.

Người ta nói rằng: "Nói yêu thương mà không có hy sinh thì chỉ là nói dối". Đức Chúa Trời không chỉ nói yêu thương con người chúng ta mà thôi, Ngài đã bày tỏ tình yêu Ngài cách rõ ràng, ấy là Ngài đã hy sinh Con một của Ngài là Chúa Giê Xu cho chúng ta. Một người đã cảm tác mấy vần thơ như sau để nói về tình yêu lớn của Đức Chúa Trời:

Chúa bày tỏ tình yêu Ngài thật rõ
Từ trời cao, Chúa đã xuống thế gian
Sinh ra nơi máng cỏ tồi tàn
Rồi chịu chết, hy sinh trên thập tự.Đuốc Thiêng 98

1 Trái Tim của Phúc Âm - ĐTPÂ
2 Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu - TĐ Nguyễn Đình Liễu
3 Thơ: Hạnh phúc đêm đông - Trần Nguyên Lam Bửu
4 Thơ: Mục đồng gặp Chúa - Linh Quyền
5 Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Quyền Linh
6 Kéo các ngươi đến cùng ta - MS Trần Hữu Thành
7 Thơ: Đêm xưa ấy - Bình Tú Ngọc
8 Đường đến thiên đàng - Nguyễn Đình Bùi Thị
9 Thơ: Thương cảm - Võ Chánh Tiết
10 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
11 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
12 Thơ: Tiếng chuông ngân - Emmanuel
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Em tôi - Bà Lê Văn Bắc
II. Mục đích Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu (câu 9b):

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong đều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống" (câu 9).

Mục đích Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu được thể hiện rất rõ ràng ấy là để con người chúng ta được sống.

Đức Chúa Trời làm điều gì đều cũng có mục đích của nó cả, Ngài không làm điều gì mà không có mục đích.

Chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời đã có một hành động bày tỏ tình yêu của Ngài cho con người chúng ta. Và hành động đó chính là Con một của Ngài đã được ban xuống cho con người chúng ta qua sự giáng sinh của Chúa Giê Xu.

Kể từ khi tổ phụ của con người là Ađam và Êva phạm tội, không vâng lời Đức Chúa Trời tại vườn Êđen, thì con người phải đối diện với sự chết. Đức Chúa Trời đã phán với Ađam và Êva rằng: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết đều thiện và đều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết." (Sáng thế ký 2:16-17). Họ đã ăn trái cây cấm đó và họ phải nhận lãnh hậu quả của sự không vâng lời, là sự chết. Con người phải đối diện với cái chết đầu tiên, không phải về phương diện thể xác, nhưng về phương diện tâm linh, tức họ không còn được tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của họ nữa. Cái chết thứ hai họ phải nhận lãnh, đó là cái chết về thân xác của họ. Và cái chết thứ ba là cái chết kinh khủng nhất mà con người phải đối diện, đó là cái chết đời đời về cả linh hồn và thể xác trong địa ngục. Kinh Thánh cho biết hậu quả (tiền công) của tội lỗi là sự chết (Rôma 6:23).

Tội lỗi đã khiến con người phải đối diện với cái chết (chết tâm linh, chết thể xác và chết đời đời cả hồn và xác). Đó là tin buồn lớn nhất cho toàn thể nhân loại trải qua mọi thời đại. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài đã bày tỏ tình yêu lớn đối với con người chúng ta. Ngài không để con người tuyệt vọng trong tội lỗi. Ngài đã ban Chúa Giê-su xuống trần gian làm sinh tế chuộc tội chúng ta, với mục đích là để ban sự sống đời đời cho con người chúng ta.

"Để chúng ta nhờ Con (Chúa Giê Xu) được sống". Đó chính là tin mừng lớn nhất cho con người chúng ta từ xưa cho đến nay. Ngay trong đêm Chúa Giê Xu giáng sinh tại thành Bếtlêhem, xứ Do thái ngày xưa, các thiên sứ đã loan tin mừng lớn ấy rằng: "Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa." (Luca 2:10-11).

Chúa Giê Xu giáng sinh, là tin mừng lớn nhất cho con người, vì Ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ, hủy phá sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng ta khi chúng ta bằng lòng tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời. Chính Chúa Giê Xu đã phán quyết rằng: "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê Xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến." (Giăng 17:3). Sứ đồ Giăng cũng xác quyết niềm tin ấy: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3: 16); "Ta đã viết những đều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời." (I Giăng 5:13).

Sự sống đời đời chính là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người, và muốn nhận được món quà ấy, chỉ có một phương cách duy nhất là mỗi người phải đích thân tin nhận Chúa Giê Xu Christ cho chính mình.

"Để chúng ta nhờ Con được sống", đó chính là mục đích Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu và đó cũng chính là phương cách để con người thoát khỏi sự chết đời đời và nhận lãnh sự sống đời đời. Không nhờ Con (Chúa Giê Xu) thì chắc chắn, con người không thể nào nhận được sự sống đời đời.

"Để chúng ta nhờ Con được sống", đó chính là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho con người, không có một giải pháp nào khác. Mọi giải pháp khác của con người không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp nhận cả. Đó là điều mà con người cần lưu ý để khỏi hoài công, nhọc sức khi đi tìm sự sống đời đời cho mình bằng những phương cách đến từ con người.

* Kết luận :

Chúng ta đã suy gẫm về đề tài "ĐỨC CHÚA TRỜI BÀY TỎ TÌNH YÊU":

-Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài bằng một hành động rất rõ ràng, cụ thể, hành động ấy là Ngài đã sai Con một Ngài đến thế gian. Thượng Đế thành nhân hay Trời trở thành người là một sự kiện kỳ diệu duy nhất đã xảy ra hơn hai ngàn năm qua. Và sự kiện đó biểu lộ tấm lòng yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời dành cho con người.

-Mục đích Ngài bày tỏ tình yêu lớn lao như thế, ấy là để ban sự sống đời đời cho con người chúng ta. "Để chúng ta nhờ Con được sống" là một tin mừng lớn nhất và cũng là phương cách duy nhất để con người được hưởng sự sống đời đời.

Để kết luận, tôi xin dùng mấy câu thơ sau đây trong bài "Lòng Chúa yêu ta" của tác giả Bình Tú Ngọc đăng trên báo Hướng Đi, số mùa Đông 2007, như là lời mời gọi quý vị và các bạn đến với Đức Chúa Trời của tình yêu để nhận được sự sống đời đời cho chính mình:

Lòng Chúa yêu ta lớn làm sao
Giáng sinh, chịu chết tận năm nào
Bao la tình Chúa hơn biển rộng
Gẫm đến tình Ngài thấy nao nao.
Lòng Chúa yêu ta được giải bày
Tin mừng cứu rỗi được ban ngay
Cho người trần thế đang hư mất
Tìm đến tôn thờ phước hạnh thay.
Chúa yêu ta giáng thế làm người
Tình Ngài thể hiện thật thắm tươi
Khi bạn mở lòng ra tin nhận
Cứu Chúa tình yêu nở nụ cười.

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã yêu thương con người chúng ta bằng một hành động của tình yêu thật cao đẹp, và qua hành động cao đẹp đó, Ngài ban sự sống đời đời cho con người chúng ta. Nếu Ngài không bày tỏ tình yêu thì chúng ta mãi mãi không được biết Ngài. Nếu Ngài không bày tỏ tình yêu thì mãi mãi chúng ta bị sự chết chế ngự và không bao giờ được hưởng sự sống đời đời.

Mời bạn hãy cùng tôi đáp ứng lại tình yêu lớn của Ngài bằng cách tin nhận Chúa Giê Xu làm Chúa của cuộc đời hầu được hưởng sự sống đơì đời mà Ngài đã hứa ban cho chúng ta.

Kính chúc quý vị và các bạn hưởng một mùa Giáng sinh đầy niềm vui và phước hạnh trong Chúa Giê Xu.