Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ: Đêm xưa ấy - Bình Tú Ngọc

Đuốc Thiêng 98, tháng 12 năm 2008Đêm xưa ấy cả không gian lặng ngắt
Chúa giáng sinh nơi cô quạnh bần hàn
Vì tình thương Chúa lìa chốn cao sang
Ngài sinh hạ nơi chuồng chiên máng cỏ

Đêm xưa ấy các mục đồng nghe rõ
Tiếng thiên thần ca vang dậy không trung
Tiếng thiên thần thánh thót đến vô cùng
Nầy ta báo một tin mừng vĩ đại

Đêm xưa ấy các mục đồng không ngại
Đến tôn thờ Cứu Chúa mới hạ sanh
Họ hát khen, ca ngợi thật đồng thanh
Lòng vui sướng trở về trong hoan hỉ

Đêm xưa ấy đêm vô cùng tuyệt mỹ
Bởi tình yêu Chúa đã trở thành người
Bởi tình yêu Chúa giáng thế đấy thôi
Ơn cứu độ Ngài ban cho trọn vẹn

Đêm xưa ấy một đêm đầy ước hẹn
Cho mọi người sống trên cả địa cầu
Cho mọi người ở bất cứ nơi đâu
Một cơ hội nhận hồng ân Thiên Chúa.Đuốc Thiêng 98

1 Trái Tim của Phúc Âm - ĐTPÂ
2 Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu - TĐ Nguyễn Đình Liễu
3 Thơ: Hạnh phúc đêm đông - Trần Nguyên Lam Bửu
4 Thơ: Mục đồng gặp Chúa - Linh Quyền
5 Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Quyền Linh
6 Kéo các ngươi đến cùng ta - MS Trần Hữu Thành
7 Thơ: Đêm xưa ấy - Bình Tú Ngọc
8 Đường đến thiên đàng - Nguyễn Đình Bùi Thị
9 Thơ: Thương cảm - Võ Chánh Tiết
10 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
11 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
12 Thơ: Tiếng chuông ngân - Emmanuel
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Em tôi - Bà Lê Văn Bắc