Hội Đồng HTTLVN tại Pháp -> Chương Trình 

*Chương Trình Hội Đồng 2019:

Thời gian Thứ Bảy 18-05-2019
(tại Nhà Thờ Pontault-Combault)
Chúa Nhật 19-05-2019
(tại Nhà Thờ Paris)
09g30-12g00

Khai mạc Hội Đồng

HDCT: Phó Hội Trưởng & Thư Ký
Mục sư Nguyễn Thái Hồng

Giảng bồi linh: Mục sư Nguyễn Văn Bảo

Họp Ban Chấp Hành
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp
tại 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel
12g15
-
13g30

Ăn trưa

Ăn Trưa
14g00
Thờ phượng và Bầu cử


-
17g30
HDCT: Thủ quỹ Ông Lê Văn Tâm

Giảng bồi linh:
Mục sư Nguyễn Minh Công

Thảo luận đề nghị
Bầu cử: Ban Chấp Hành Hội Thánh Pháp
Bầu cử: Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Pháp
Bồi linh và Bế mạc Hội Đồng

HDCT: Mục sư Nguyễn văn Bình

Giảng bồi linh: Mục sư Nguyễn Văn Bảo
Ban Tiệc Thánh: Mục sư Nguyễn Thái HồngBế Mạc
18g00
-
19g30

Ăn chiều
Kính Chúc:
"Thượng Lộ Bình an"


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc