Hội Đồng HTTLVN tại Pháp -> Chương Trình 

*Chương Trình Hội Đồng 2022:

Thời gian Thứ Bảy 04-06-2022
(tại Nhà Thờ Pontault-Combault)
Chúa Nhật 05-06-2022
(tại Nhà Thờ Paris)
09g30-12g00

Khai mạc Hội Đồng

HDCT: TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy

Giảng bồi linh: Mục sư Nguyễn Văn Bình


12g15
-
13g30

Ăn trưa

14g30
Bồi Linh và Bầu cử


-
17g30
HDCT:  NV Ông Lê Thanh Toàn

Giảng bồi linh:
Mục sư Nguyễn Văn Bình

Thảo luận đề nghị
Bầu cử: Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành
Việt Nam tại Pháp
Bồi Linh và Bế Mạc Hội Đồng

HDCT: Bà Lê Thị Kim Thu

Giảng bồi linh: Mục sư Nguyễn Văn Bình
Ban Tiệc Thánh: Mục sư Nguyễn Văn BìnhBế Mạc
18g00
-
19g30

Ăn chiều
Kính Chúc:
"Thượng Lộ Bình an"


  • HĐ HTTLVN Pháp 2022 - Sáng Thứ Bảy : 04/06/2022 lúc 09g30 tại nhà thờ Pontault-Combault
Hướng Dẫn Chương Trình : TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Diễn Giả : Mục sư Huỳnh Thanh Tùng

-1. Chào mừng và thông báo ........................................... Mục sư Quản Hạt Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : Rô-ma 4:18 ................................ Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Đọc Kinh Thánh đối đáp : Rô-ma 4:11-15 ..................... Toàn thể Hội Đồng
-6. Tôn vinh Chúa .......................................................... Ban Hát & Con Cái Chúa
-7. Lời khai mạc & cầu nguyện .......................................... Mục sư Quản HạtTrưởng
-8. Bầu cử Ban Thư Ký và Soát Sổ Viên ............................. Toàn thể Hội Đồng
-9. Tôn vinh Chúa .......................................................... Ban Hát & Con Cái Chúa
-10. Lạc hiến & cầu nguyện cho công việc Chúa .................. Ông Lê Văn Tâm & Ông Lê Thanh Toàn
*11. Đọc Kinh thánh : Rô-ma 14:1-12 .............................. Cô Lê Thị Phước Ân
*12. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ........................................ Cô Lê Thị Phước Ân
-13. Tôn vinh Chúa ......................................................... Ban Hát & Con Cái Chúa
-14. Giảng lời Chúa : "Sống cho Chúa" ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*15. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ........................ Các con cái Chúa
*16. Cầu nguyện chung .................................................. Toàn thể Hội Đồng
*17. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*18. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


  • HĐ HTTLVN Pháp 2022 - Chiều Thứ Bảy : 04/06/2022 lúc 14g00 tại nhà thờ Pontault-Combault
Hướng Dẫn Chương Trình : NV Lê Thanh Toàn
Diễn Giả : Mục sư Nguyễn Văn Bình

-1. Chào mừng và thông báo ........................................... Mục sư Quản Hạt Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : Rô-ma 4:8 .................................. Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Đọc Kinh Thánh đối đáp : Hê-bơ-rơ 11:1-16 ................. Toàn thể Hội Đồng
-6. Tôn vinh Chúa .......................................................... Ban Hát & Con Cái Chúa
-7. Lạc hiến & cầu nguyện cho công việc Chúa ................... ÔB Hồ Văn Út Một
-8. Tôn vinh Chúa .......................................................... Ban Hát & Con Cái Chúa
*9. Đọc Kinh thánh : Rô-ma 4:7-12 ................................. Cô Đinh Thị Hiếu
*10. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ........................................ Cô Đinh Thị Hiếu
-11. Tôn vinh Chúa ........................................................ Ban Hát & Con Cái Chúa
-12. Giảng lời Chúa : "Chết cho Chúa" ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ........................ Các con cái Chúa
-14. Thảo luận đề nghị ................................................... Mục sư Quản Hạt Trưởng
-15. Cử nhân viên trợ giúp bầu cử .................................... Toàn thể Hội Đồng
-16. Bầu cử Ban Chấp Hành ............................................ Toàn thể Hội Đồng
*17. Cầu nguyện cho Tân Ban Chấp Hành .......................... Bà MS Nguyễn Văn Bình
*18. Cầu nguyện chung .................................................. Toàn thể Hội Đồng
*19. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*20. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • HĐ HTTLVN Pháp 2022 - Chúa Nhựt : 05/06/2022 lúc 14g30 tại nhà thờ Paris 13
Hướng Dẫn Chương Trình : Bà Lê Thị Kim Thu
Diễn Giả : Mục sư Nguyễn Văn Bình

-1. Chào mừng và thông báo ........................................... Mục sư Quản Hạt Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : Rô-ma 4:8 .................................. Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi thiên 100:1-5 ................... Toàn thể Hội Đồng
-6. Lạc hiến & cầu nguyện cho công việc Chúa ................... ÔB Lê Thanh Toàn
-7. Tôn vinh Chúa .......................................................... Ban Hát & Con Cái Chúa
-8. Đọc Kinh thánh : Rô-ma 4:7-12 ................................. CTVMV Nguyễn Hoàng Anh Thi
*9. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ......................................... CTVMV Nguyễn Hoàng Anh Thi
-10. Tôn vinh Chúa ......................................................... Ban Hát & Con Cái Chúa
-11. Giảng lời Chúa : "Sống chết đều thuộc về Chúa cả"
                                                           
.................... .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ......................... Các con cái Chúa
-13. Tôn vinh Chúa: TC 399 - "Truy niệm Chúa" ................ Toàn thể Hội Đồng
-14. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ......................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15. Lời tri ân & bế mạc .................................................. Mục sư Quản Hạt Trưởng
*16. Cầu nguyện chung .................................................. Toàn thể Hội Đồng
*17. Hát tôn vinh .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
*18. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Nguyễn Văn BìnhĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc