Các Nhóm Tín HữuKể từ đầu tháng 9 năm 2008, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp đã mở các Nhóm Tín Hữu mới sau đây :

  • Nhóm Tín Hữu Issy les Moulineaux
  • Nhóm Tín Hữu Lognes & Marne-la-Vallée
  • Nhóm Tín Hữu Paris & Saint Denis

Từ đầu tháng 2 năm 2009, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp mở Nhóm Tín Hữu mới sau đây :
  • Nhóm Tín Hữu Lyon

Các nhóm Tín Hữu ở các tỉnh trong nước Pháp : Hội Thánh TLVN tại Pháp sẽ thăm viếng và tiến tới thành lập các Nhóm Tín Hữu và thành lập Hội Thánh. Xin các con cái Chúa ở rải rác trong các tỉnh nước Pháp vui lòng liên lạc :
MS. Nguyễn văn Bình, Hội Truởng
Địa chỉ : 5 Villa du Maine - 77186 Noisiel
Điện thoại : 01.64.62.28.36

Khởi đầu bằng các buổi cầu nguyện tư gia hằng tuần, kế tiếp phân phát sách báo và tổ chức các buổi bồi linh, truyền giảng, dần dần tiến tới thành lập Hội thánh khi có đông con cái Chúa hội họp. Kính xin con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện và ủng hộ các đầy tớ Chúa trong chương trình mở mang Hội Thánh Chúa tại Pháp nói trên để danh Chúa được vinh hiển.