Mục Vụ Vỡ Đất Mới -> Thông Báo & Sinh Hoạt

Mục Vụ Vỡ Đất Mới


  • Mục vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương - Tháng 04/2017
Kính thưa mục sư Nguyễn Văn Bình, Toàn thể quý tôi tớ Chúa và ban điều hành mục vụ Vỡ đất mới.

Tạ ơn Chúa đã ban cho công việc của Hội thánh Chúa tại U Minh mỗi ngày được khởi sắc hơn.
Thông qua quý mục sư và Mục Vụ Vỡ Đất Mới, đã giúp đỡ cho Anh Lê Văn Bắc một căn nhà. Tạ ơn Chúa hiện nay đã hoàn tất, anh cũng đã dọn vào ở.
Chúa cho tài chánh được đầy đủ.

Cùng gửi lời cám ơn đến Mục Vụ Vỡ Đất mới đã giúp đỡ cho 2 nhân sự trong năm 2017, cám ơn Chúa có phần tài chánh này để họ được sự khích lệ và dấn thân nhiều hơn trong công tác. Chúa cho các điểm nhóm được duy trì và mỗi ngày các con cái Chúa được học Kinh thánh nhiều hơn, và đời sống họ được lơn lên.

Xin gửi quý tôi tớ chúa một số hình ảnh về nhà của anh Bắc và các báo cáo của nhân sự.

Chúng tôi cũng dâng lời cảm ơn Chúa vì điểm nhóm tại Khánh Hội đã được chính quyền cấp phép sinh hoạt chính thức, xin them lời cầu nguyện và giúp đỡ cho nơi này được kiện toàn. Hiện tại còn thiếu thốn nhiều như lời trình bày của nhân sự phụ trách.

Nguyện Đức Chúa Trời them ơn, xuống phước trên quý tôi tớ Chúa ngày càng có kết quả nhiều hơn cho Chúa.
Muốn thật hết long.

Ms. Huỳnh Anh Tấn
Quản nhiệm Hội thánh Tin Lành U Minh, Cà Mau
.


Mục Vụ Vỡ Đất Mới -> Thông Báo & Sinh Hoạt

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc