Chào mừng các bạn đến với trang Thanh Niên Tin Lành Việt Nam Paris!


CÂU GỐC THANH NIÊN:

"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ."

(I Ti-mô-thê 4:12)


Giới trẻ chúng tôi thường xuyên nhóm họp lại để thông công, cầu nguyện, thờ phượng Đức Chúa Trời và học Kinh Thánh với nhau. Thỉnh thoảng các buổi sinh hoạt cũng diễn ra tại nhà riêng của những người bạn trẻ trong nhóm, sẽ được thông báo sau. Trong các chương trình sinh hoạt của giới trẻ thường sử dụng tiếng Pháp và tiếng Việt, giúp tất cả các bạn trẻ có thể hiểu và thông công với nhau cách dễ dàng. Các bạn trẻ chúng tôi đều có tấm lòng rộng mở chào đón và hoan nghênh mọi người đến tham dự: các anh chị em tín hữu Cơ Đốc cũng như thân hữu kiều bào người Việt, hoặc các bạn thuộc nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới có tâm tình thông công muốn đến tham dự.

Thông thường các buổi sinh hoạt bắt đầu bằng việc giới thiệu bạn mới, hát Thánh Ca, làm chứng ơn phước Chúa ban, tiếp theo đó, là học Thánh Kinh, hoặc thảo luận Thánh Kinh, đố Kinh Thánh, và kết thúc bằng bữa ăn nhẹ hoặc ăn tối với nhau trong tinh thần kính yêu Chúa và thông công vui vẻ khích lệ. Đây là dịp tiện rất tốt để các bạn và chúng tôi cùng sinh hoạt, thảo luận, tâm tình và thông công với nhau trong sự nhận biết Đấng Cứu Thế và Lời Hằng Sống của Ngài trong Thánh Kinh.
Châm Ngôn 9:10
"Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng."

II Sử Ký 7: 14
"Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. "

Giăng 15: 4
"Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. "