Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ

Đuốc Thiêng 95, tháng 6 năm 2008Khi ra đi thăm viếng và bày tỏ về tình yêu của Chúa cho bà con, đồng bào thân yêu của mình, tôi có gặp một số người nói rằng, theo đạo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà. Đạo gì mà chẳng có bàn thờ để thờ ông thờ bà gì cả, làm sao mà theo? Rồi cũng có người nói, mấy người Tin Lành, họ nói rất hay, rất có ly,ù rằng con người sống được là nhờ ông Trời mà. Ăn cơm Trời cho, uống nước Trời cho, thở không khí Trời cho, sống chết bởi Trời, được mất do Trời, nên hư ở Trời. Trời cho không thấy, Trời lấy không hay. Ở xởi lởi Trời gởi cho, ở bo bo Trời lấy lại. Cho dù Trời hại mới hư, dầu ai có hại cũng như phấn dồi" Họ nói như thế là rất phải, rất có lý, ai cũng công nhận là đúng, không ai cãi lại được, rồi họ mời tin thờ Đức Chúa Trời như họ, nhưng khó quá, vì thờ Trời thì không còn bàn thờ ông bà nữa, bàn thờ ông bà là cái có từ bao đời nay làm sao mà bỏ được. Giá mà đạo Tin Lành cho để bàn thờ ông bà thì chúng tui theo liền và sẽ có nhiều người theo nữa.

Tôi xin có vài lời thưa về những điều trên một cách thẳng thắn và thành thật như thế nầy: "Nói đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà chỉ vì không có bàn thờ ông bà trong nhà thì thiệt là tội quá, vội quá, nếu không muốn nói là một nhận xét không đúng và chưa hiểu về bản chất của đạo Tin Lành chút nào cả.

Trước hết, có thể khẳng định chắc chắn rằng không có một tôn giáo nào trên trần gian nầy mà trong giáo lý của mình lại dạy bỏ ông bỏ bà cả, và nếu có một tôn giáo nào như thế thì đó không phải là một tôn giáo, nó đáng bị loại ra khỏi tiềm thức con người. Đạo Tin Lành không bao giờ dạy bỏ ông bỏ bà cả, mà ngược lại dạy phải hiếu kính ông bà cha mẹ đúng nghĩa và thực tế. Trong đạo Tin Lành có Mười Điều Răn và trong mười điều luật đó được chia làm hai phần: 4 điều đầu đối với Chúa và 6 điều sau đối với người. Trong 4 điều đối với Chúa thì điều đầu tiên dạy là phải thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Còn trong 6 điều đối với người thì điều đầu tiên cần làm là phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, có thể khẳng định chắc chắn với bån rằng đåo Tin Lành không hề và không bao giờ dạy là bỏ ông bà, cha mẹ cả. Đúng là đạo Tin Lành không dạy con người là phải thờ lạy ông bà, cha mẹ, nhưng dạy phải thờ lạy Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên ông bà, cha mẹ mình. Vì ông bà, cha mẹ là loài được dựng nên chứ không phải là Đấng Tạo Hóa. Thờ Đấng dựng nên chứ không thờ vật được dựng nên. Đạo Tin Lành không dạy phải thờ lạy ông bà, cha mẹ, nhưng dạy phải hiếu kính cha mẹ. Chữ "hiếu" theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, do Hoàng Phê chủ biên, xuất bản năm 1998, có nghĩa là: "Lòng kính yêu và biết ơn cha mẹ" (trang 424). Còn theo Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì định nghĩa chữ "hiếu" như sau: "hết lòng với cha mẹ, để tang cha mẹ" (trang 611). Tại sao con người lại có lòng hiếu đễ như thế? Chữ Nho có câu: "Hiếu đễ giai Thiên tánh." (có nghĩa là lòng hiếu thảo do Trời phú). Đúng vậy, chính Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng con người chúng ta lòng hiếu kính cha mẹ quý báu đó. Có câu chuyện xưa kể rằng: "Thái Thuận sinh vào đời Hán, nhà nghèo, mồ côi cha hồi còn nhỏ. Nhằm năm loạn lạc, đói kém, phải vào rừng tìm thức ăn cho mẹ. Nhặt được dâu, quả chín để một bên và quả sống để một bên. Gặp tướng giặc, nó hỏi: "Vì cớ sao lại để dâu hai nơi như thế?" Thuận đáp: "Quả chín để riêng đem về cho mẹ tôi ăn, còn tôi ăn quả sống." Tướng giặc khen Thuận có hiếu, bèn tặng cho gạo và một cái đùi trâu." Một câu chuyện thật cảm động về lòng hiếu thảo. Như vậy, ta thấy rằng hiếu thảo thật sự là ngay lúc còn sống phải kính trọng cha mẹ, quan tâm, săn sóc cha mẹ hết lòng, chứ không phải là sự thờ phượng, cúng kiến khi cha mẹ đã qua đời. Hiếu thảo thật sự là cha mẹ còn sống, cho cha mẹ ăn, đừng để cha mẹ sống, không cho ăn, chết rồi thì làm mâm cao cỗ đầy cúng lạy linh đình như một câu nói dân gian mà bạn thường nghe và chắc cũng đã thuộc. Tôi tin rằng, bạn đồng ý với tôi về tinh thần hiếu thảo như thế và bạn cũng muốn thực hiện như thế. Nhưng có điều muốn là một chuyện còn việc có quyết tâm thực hiện được hay không lại là một chuyện khác phải không bạn?Đuốc Thiêng 95

1 Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ
2 Thơ: Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3 Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4 Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5 Phải chăng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà - H4
6 Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7 Nhớ cha - H4
8 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
11 Đêm nhớ về quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12 Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn Đình Bùi Thị
14 Đôca ngày nay - H4
15 Ước ao của tôi - Bình Tú NgọcNói đạo Tin Lành là đúng là phải, vì cái gì con người cũng nhờ ông Trời cả, nhưng theo đạo Tin Lành khó quá, vì không còn bàn thờ ông bà, cha mẹ nữa. Nếu như theo Chúa mà cho để bàn thờ ông bà, cha mẹ thì có lẽ sẽ dễ theo hơn và sẽ có nhiều người theo lắm. Nếu theo Chúa mà cứ để nguyên bàn thờ ông bà, cha mẹ, có nghĩa là vừa thờ Chúa vừa thờ ông bà, cha mẹ thì sẽ dễ theo và sẽ có nhiều người theo. Đúng như vậy. Đúng là sẽ có nhiều người theo, nhưng sai là sai với lời Đức Chúa Trời dạy trong Kinh Thánh. Vả lại, nếu vừa thờ Chúa vừa thờ cả ông bà thì đạo Tin Lành không còn là đạo Tin Lành nữa rồi. Như trên tôi đã thưa, đạo Tin Lành dạy thờ Đấng dựng nên chứ không thờ vật được dựng nên1. Nếu cho vừa thờ Chúa vừa thờ ông bà, cha mẹ thì có khác gì xem Chúa là Đấng dựng nên ngang bằng với ông bà, cha mẹ là vật được dựng nên. Làm sao Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được một sự thờ phượng mà Ngài bị xem thường như thế được sao bạn? Trong gia đình, cha - con cũng phải có một thứ tự trên dưới rõ ràng, chứ đâu có thể ngang bằng nhau được. Gia đình nào mà để con ngang bằng với cha mẹ thì gia đình đó lộn xộn ngay thôi. Không cha mẹ nào có thể chấp nhận cho con cái có quyền và được xem như ngang bằng với mình cả. Cũng một lẽ ấy, làm sao có thể đem cha mẹ, ông bà là vật được dựng nên lên thờ phượng ngang hàng với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên ông bà, cha mẹ được? Con cái phải ở dưới cha mẹ một bực thể nào thì cha mẹ, ông bà phải ở dưới Đức Chúa Trời một bực thể ấy. Con cái phải hiếu kính cha mẹ, ông bà và phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là đạo lý và đó cũng là chân lý.

Tôi vừa thưa với bạn vài điều về đạo Tin Lành để bạn có thể hiểu đúng về đạo của Đức Chúa Trời và bản chất của đạo ấy. Khi và chỉ khi bạn đã hiểu đúng về đạo của Chúa rồi, bạn sẽ không chỉ thấy rằng tin thờ Chúa là đúng là phải mà bạn còn sẽ quyết định từ bỏ mọi sự thờ phượng, hiếu kính không đúng xưa nay để thiết lập một sự thờ phượng, hiếu kính đúng đắn, chân thật và có ý nghĩa. Và một khi bạn đã quyết định được như thế, chắc chắn bạn sẽ nhận được một sự hạnh phúc thật trong cuộc đời mà trước đó bạn chưa nhận được bao giờ.

Chính Chúa Giê Xu phán rằng: "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." (Giăng 4:24). Ngay cả thờ Đức Chúa Trời cũng không phải thờ bằng bàn thờ, hương đèn mà là thờ Ngài bằng tấm lòng, bằng tâm hồn của mình. Và hiếu kính cha mẹ cũng bằng tấm lòng của mình một cách sống động và thực tiễn bạn ạ.

Người Việt Nam ta có những câu nói thật hay : "Uống nước nhớ nguồn", "Cây có cội, nước có nguồn". Cội là gốc rễ, nguồn là nơi xuất phát. Bạn cứ suy ra từ mình lên cha mẹ rồi ông bà rồi lên, lên nữa, lên mãi, bạn sẽ đồng ý như Khổng Tử đã nói là "Thiên sinh nhơn" (tức Trời sinh người). Như vậy, cội rễ của con người, nguồn của con người chính là Đức Chúa Trời, chứ không ai khác phải không bạn? Thờ Đức Chúa Trời là thờ đúng cội nguồn, còn chưa thờ Đức Chúa Trời là chưa thờ đúng cội nguồn vậy.

Hãy thờ Đức Chúa Trời và hãy hiếu kính cha mẹ như lời Kinh Thánh đã dạy để bạn được hưởng phước hạnh và bình an từ Ngài ban cho.

Mong chờ bạn quyết định thờ phượng Ngài như hàng tỉ người trên thế giới ngày nay đã quyết định thờ phượng Ngài.