Hội Đồng HTTLVN tại Pháp -> Thông Báo và Thư Mời Hội Đồng 


-26/05/2018: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2018 - Tổng Kết Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 30 từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018
-13/05/2018: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2018 - Bài giảng Thứ Bảy 12/05/2018 (Pontault-Combault) & Chúa Nhựt 13/05/2018 (Paris) - Mục sư Lê Hoàng Long
-08/05/2018: HTTLVN Pháp - Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 12/05/2018 & Chúa Nhựt 13/05/2018

  • Hội Đồng Thường Niên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 30 từ 12-13/05/2018 tại Pontault-Combault và Paris 

Thiệp Mời (PDF)

Chương Trình Hội Đồng (PDF)


*Kính gởi : Quý vị Mục sư Truyền Đạo và quý con cái Chúa,

Lễ Kỷ Niệm Đấng Cứu Thế Giáng Sinh sắp đến, thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp, kính gởi đến toàn thể quý vị lời Chúc Mừng Mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy ơn phước Chúa và Năm Mới 2018 sắp tới bình an, khỏe mạnh trong ơn chăn dắt của Chúa Toàn Năng.

Kính thưa quý vị, Hội Đồng Thường Niên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần thứ 30 sẽ được tổ chức :

*Địa điểm :

1) Trọn ngày Thứ Bảy 12/05/2018 tại Nhà Thờ Tin Lành Pontault Combault
                    15 rue du Plessis
                    77340 Pontault Combault

2) Chiều Chúa nhựt 13/05/2018 tại Nhà Thờ Tin Lành Paris
                    172 Boulevard Vincent Auriol
                    75013 Paris
                    Métro : Place d’Italie

*Chủ đề : HIỆP MỘT TRONG ĐỨC TIN

Theo câu Kinh thánh Êphêsô 4:13 «Cho đến chừng chúng ta thảy đều Hiệp Một Trong Đức Tin và trong sự hiểu biết của Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ».

*Diễn giả :   Mục sư Lê Hoàng Long
                -Ủy Viên Tồng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
                -Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Việt Nam
                -Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Cần Thơ (Việt Nam).

*Chương Trình Tổng Quát :

*Thứ Bảy 12/05/2018, tại nhà thờ Pontault Combault
    -08g00 -9g00 : Ăn sáng
    -10g00-12g00 : Khai mạc, giảng bồi linh
    -12g15-13g30 : Ăn trưa
    -14g00-15g30 : Thờ phượng, giảng bồi linh
    -15g30-17g30 : Tường trình công việc Chúa, bầu cử Ban Chấp Hành HT Pháp và Đoàn Thanh Niên Pháp.
    -17g00-19g00 : Ăn chiều

*Chúa nhựt 13/05/2018, tại nhà thờ Paris
    -14g30-17g00 : Thờ phượng, giảng bồi linh, bế mạc Hội Đồng.

Như các năm trước, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp sẽ đài thọ các bữa ăn cho quý đầy tớ con cái Chúa trong suốt những ngày Hội Đồng. Quý vị ở xa cần chỗ ở xin vui lòng ghi danh nơi MS Nguyễn văn Bình, 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel, Tel: 01 60 05 11 93, chúng tôi sẽ tìm Hotel rẻ tiền và gần địa điểm nhóm cho quý vị.

Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp thân ái kính mời quý đầy tớ, con cái Chúa dành thì giờ đến dự Hội Đồng để cùng thông công, gặp gỡ, chia sẻ ơn phước cùng bồi bổ tâm linh mình qua các sứ điệp bồi linh của đầy tớ Chúa, cùng góp phần xây dựng nhà Chúa.

Trân trọng kính mời
Hội Trưởng
Mục sư Nguyễn văn Bình

*Chương Trình Hội Đồng:

Thời gian Thứ Bảy 12-05-2018
(tại Nhà Thờ Pontault-Combault)
Chúa Nhật 13-05-2018
(tại Nhà Thờ Paris)
09g30-12g00

Khai mạc Hội Đồng

HDCT: Phó Hội Trưởng & Thư Ký
Mục sư Nguyễn Thái Hồng

Giảng bồi linh: Mục sư Lê Hoàng Long

Họp Ban Chấp Hành
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp
tại 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel
12g15
-
13g30

Ăn trưa

Ăn Trưa
14g00
Thờ phượng và Bầu cử


-
17g30
HDCT: Nghị viên Trương Hoàng Phương Tâm

Giảng bồi linh:
Mục sư Lê Hoàng Long

Thảo luận đề nghị
Bầu cử: Ban Chấp Hành Hội Thánh Pháp
Bầu cử: Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Pháp
Bồi linh và Bế mạc Hội Đồng

HDCT: MS Nguyễn văn Bình

Giảng lời Chúa: Mục sư Lê Hoàng Long
Ban Tiệc Thánh: Mục sư Lê Hoàng LongBế Mạc
18g00
-
19g30

Ăn chiều
Kính Chúc:
"Thượng Lộ Bình an"ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc