Hội thánh Paris
Vì dịch cúm COVID-19, giờ Thờ Phượng Chúa Nhựt tại nhà thờ Paris 13 tạm nghĩ cho đến khi có thông báo mới.

Thông cáo Dịch Corona 4 (PDF)

Noisiel ngày 29 tháng 04 năm 2020

Kính gởi : Toàn thể tôi con Chúa Thuộc viên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.

Tạ ơn Chúa bởi ơn gìn giữ, chăm sóc diệu kỳ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời Toàn năng, dù chúng ta trãi qua cơn dịch bệnh Viruscorona (covid-19) lâu ngày, khiến cả loài người khiếp sợ, nhưng Chúa đã gìn giữ, bảo vệ toàn thể tôi con Chúa thuộc Hội Thánh Paris chúng ta trong cánh bóng đại năng của Ngài, tất cả đều bình an vô sự cho đến giờ phút nầy. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài thật không xiết kể đối với chúng ta. Vì vậy mà hằng ngày chúng ta vui mừng, ca hát chúc tụng danh Chúa.

Cho tới hôm nay, chúng ta đã trãi qua 07 Chúa nhật không được đến nhà thờ thờ phượng Chúa, nhưng Chúa đã biến mỗi nhà, mỗi gia đình chúng ta trở thành đền thờ của Ngài. Ai nấy đều dành thì giờ cầu nguyện, đọc lời Chúa và cầu nguyện cho nhau, cho Hội Thánh. Chúa đã cho chúng ta có thì giờ gần gũi tâm giao với Chúa nhiều hơn, lại còn được thờ phượng Chúa trực tuyến trên Facebook mỗi tối Chúa nhật lúc 21g30 để thờ phượng và nghe giảng lời Chúa chung với Hội Thánh Akron (Hoa kỳ) nữa. Cám tạ ơn Chúa.

Theo sự thông báo của chính phủ, chúng ta còn phải vắng nhà thờ trong ít nhất 05 Chúa nhật nữa, hy vọng đến Chúa nhật 07/06/2020 nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ được trở lại nhà thờ để thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta được thờ phượng Ngài tại nhà thờ trong Chúa nhật ấy.

Trong khi chờ đợi được gặp nhau trong nhà thờ, từ nay đến ngày đó, xin quý Ông bà anh chị em tiếp tục nhờ ơn Chúa ghi nhớ những điều sau đây:

1. Tiếp tục mỗi ngày dành thì giờ đọc Kinh thánh (theo Sống với Thánh Kinh) nếu có, bằng không, cứ đọc lời Ngài theo sự chọn lựa riêng của mình, sau đó suy gẫm và cầu nguyện cho nhau để Chúa gìn giữ con dân Ngài.

2. Mỗi chiều Thứ Tư trong tuần, đúng giờ cầu nguyện thường lệ của Hội thánh: 15g30, thay vì đến Paris hay Noisiel như trước, và đúng 15g30 Chúa nhật, đúng giờ thờ phượng Chúa của Hội Thánh Paris, thay vì đến nhà thờ, tại nhà riêng xin quý Ông bà anh chị em họp gia đình hát thánh ca, đọc Kinh thánh và cầu nguyện cho Hội thánh và cho từng con cái Chúa một trong Hội Thánh, xin Chúa ban ơn sức thiêng, gìn giữ con cái Chúa trong sự thương yêu của Ngài.

3. Mỗi tối Chúa nhật, đúng 21g30, hãy sửa soạn chỉnh tề, cả gia đình (nếu được) ngồi lại với nhau thờ phượng Chúa trực tuyến trên Facebook (có tên: Ban Phụ Nữ Akron) mà Hội Thánh Paris và Hội Thánh Akron (Hoa kỳ) cùng phối hợp thờ phượng Chúa chung với nhau.

4. Lưu ý: Hầu hết các nhà thờ trên khắp thế giới cũng bị đóng cửa như nhà thờ Paris chúng ta, nên trên Inernet (Facebook) có nhiều hệ phái trực tuyến, trong đó có nhiều giáo phái mang tên Tin Lành, nhưng không cùng chung tổ chức, tín lý với Hội thánh chúng ta, kể cả tà giáo, một số anh chị em không biết rõ, nên giới thiệu cho anh em mở ra thờ phượng chung với họ. Nếu cần xin anh em hỏi ý kiến của Mục sư Quản nhiệm để khỏi bị đi xa đường lối Chúa. Nguyền xin ân điển và bình an từ nời Cứu Chúa Giê Xu Christ chúng ta tràn đầy trên toàn thể quý Ông bà anh chị em.

Thân mến,
Mục sư Nguyễn văn Bình
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.Thông cáo Dịch Corona 3 (PDF)

Noisiel ngày 8 tháng 04 năm 2020

Kính gởi : Toàn thể tôi con Chúa Thuộc viên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.

Quý Ông bà anh chị em yêu dấu, Tạ ơn Chúa, giữa lúc cơn đại dịch covid-19 lây lan khắp mọi nơi trên thế giới và riêng tại Pháp, số lây bịnh quá nhiều và số người chết vượt con số 10.000, tuy nhiên, với sự quan phòng của Chúa, hết thảy con cái Chúa trong Hội Thánh đều khỏe mạnh bình an trong ơn gìn giữ vẹn toàn của Đấng Toàn Năng.

Dù trong hơn một tháng qua, chúng ta không được đến nhà thờ tôn thờ Chúa, thông công mặt đối mặt với nhau, nhưng tạ ơn Chúa vô cùng, trong hoàn cảnh nầy Chúa cho chúng ta càng gần Chúa hơn trong các giờ cầu nguyện hằng ngày, mỗi chiều Thứ Tư trong tuần là giờ cầu nguyện của Hội Thánh, ở nhà, chúng ta dành thì giờ lúc 15g30 cầu nguyện cho nhau và cho từng con cái Chúa trong Hội Thánh, và đặc biệt mỗi Chúa nhựt lúc 15g30, giờ thờ phượng hằng tuần tại nhà thờ của Hội thánh, chúng ta còn nhóm gia đình hướng về nhà thờ để hát thánh ca, đọc Kinh thánh, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh, đồng thời tối Chúa nhựt lúc 21g30 chúng ta còn có thì giờ dự phần thờ phượng Chúa chung trong chương trình thờ phượng online hợp tác với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Akron (USA) trên facebook nữa. Cám tạ ơn Chúa, có nhiều quý Ông bà anh chị em đã thực hiện theo chương trình nầy của Hội Thánh, nhiều người cho biết được phước rất nhiều và cảm thấy mình gần gũi Chúa hơn và mối thông công với Ngài đậm đà hơn. Xin Chúa cho chúng ta luôn giữ lòng yêu kính Chúa, cầu nguyện cho nhau, dù không được đến nhà thờ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót, gìn giữ mỗi chúng ta luôn trong kỳ đại dịch nầy. Hãy vững tin nơi Chúa Giê Xu, Đấng đã phán: «Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi» (Giăng 16:33b).

Hôm nay, xin quý Ông bà anh chị em ghi nhớ :

Hôm nay, Thứ Tư 8/4/2020, lúc 15g30 là gờ cầu nguyện hằng tuần của Hội thánh, hãy họp gia đình lại hát thánh ca, đọc lời Chúa, suy gẫm theo quyển «Sống với Thánh Kinh» nếu có, còn không tìm khúc Kinh thánh nào Chúa cảm động, đọc và chia sẻ, rồi cùng gia đình cầu nguyện cho từng con cái Chúa trong Hội thánh. Cũng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta sớm được trở lại thờ phượng Chúa tại nhà thờ.

Chúa nhựt 12/4/2020 nầy, là Chúa nhựt lễ Phục sinh, thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh, tôi kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em vui hưởng một lễ Phục Sinh phước hạnh. Chương trình online của lễ Phục Sinh bắt đầu đúng 21g30 trên facebook, quý ông bà anh chị em mở facebook là thấy ngay. Nếu không thấy, xin đánh chữ: «Ban Phụ Nữ Akron» để tìm. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa và nghe sứ điệp Phục Sinh do Mục sư Đặng Ngọc Minh ban phát. Nguyện phước lành từ Cứu Chúa Phục Sinh ban sức sống Phục sinh của Ngài trên mỗi quý Ông bà anh chị em.

Thân mến,
Mục sư Nguyễn văn Bình
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.Thông cáo Dịch Corona 2 (PDF)

Noisiel ngày 1 tháng 04 năm 2020

BỨC THƯ CỦA QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH

Kính gởi toàn thể con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris

Thưa quý Ông bà anh chị em, dịch Virus Corona (Covid-19) gần 3 tháng qua cho tới ngày nay vẫn còn tràn lan khắp mọi vùng miền trên thế giới chưa dừng lại được, đã làm cho đến hôm nay có 781.979 người mắc bệnh và 37.606 người chết, trong số đó, Pháp có 44.550 người bị nhiễm bệnh và 3.024 người chết làm cho ai nấy đều lo sợ. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã gìn giữ chúng ta, con cái Chúa tại Paris, « được ở dưới bóng cánh Toàn Năng của Chúa, Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại khi chúng ta nương náu mình trong bóng cánh Ngài » (Thi thiên 91) không một ai trong Hội Thánh gặp nguy hiểm nào. Cảm tạ ơn Chúa.

Từ ngày nhà thờ tạm thời đóng cửa, chúng ta không có dịp đến thờ phượng Chúa chung với nhau, song tạ ơn Chúa, Ngài đã mở cho chúng ta một cơ hội mới, mỗi ngày chúng ta được ở nhà với gia đình suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện cho nhau, cho công việc Chúa chung Đường lối Chúa thật lạ lùng cho đời sống chúng ta và cho công việc Ngài, như Phaolô đã nói: « Vì tôi chắc rằng sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê Xu Christ, là Chúa chúng ta » (Rôma 8:38-39). Đời sống tâm linh chúng ta nhân dịp nầy được gần gủi thân thiết Chúa hơn.

Hôm nay, với tư cách Quản Nhiệm Hội Thánh, xin nhắc lại bức thư trước, xin mỗi Ông bà anh chị em ghi nhớ những điều sau đây :

1. Mỗi ngày nhớ dành thì giờ riêng tư đọc Kinh thánh và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình mình, anh em trong Hội Thánh (nếu có tập Sống Với Thánh Kinh) thì đọc Kinh thánh, suy gẫm và cầu nguyện theo sự hướng dẫn của bài học trong đó.

2. Mỗi chiều Thứ Tư trong tuần, chúng ta có buổi cầu nguyện ở Paris và ở Noisiel, nhưng bây giờ tạm nghỉ vì không tụ tập được, nên đúng vào giờ đó, ở nhà, xin quý Ông bà anh chị em họp gia đình lễ bái hát thánh ca, đọc Kinh thánh và cầu nguyện cho hội thánh, cho anh em trong Hội Thánh. Các vấn đề cầu nguyện như sau :

1) Xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi loài người (trong đó có chúng ta) mà dừng cơn đại dịch hầu cho nhân loại biết Ngài mà trở về ăn năn thờ phượng Ngài.
2) Xin cầu nguyện cho các bậc cầm quyền có đủ không ngoan kính sợ Chúa mà có những quyết định tốt đẹp cho mọi người.
3) Xin cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, có đủ sức lực, tránh được sự lây nhiễm để giúp đỡ kẻ bệnh. Cho quý vị Mục sư, Truyền đạo có sự khôn ngoan , ơn Chúa để chăn dắt Hội Thánh trong lúc nầy. Cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh và cho từng người một trong Hội thánh.
4) Xin Chúa cho các buổi thờ phượng Chúa online được ơn để nuôi dưỡng con cái Chúa không được đến nhà thờ trong thời điểm nầy.

3. Sự thờ phượng Chúa online của Hội Thánh : Để có thì giờ thờ phượng Chúa chung cho con cái Chúa tại Hội Thánh Paris, chúng ta cùng hiệp tác với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Akron (Ohio, USA) để cùng chung thờ phượng hầu việc Chúa trên Facebook lúc 21g30 (theo giờ Pháp) mỗi Chúa nhựt, để tham dự, xin chúng ta ghi nhớ những chi tiết sau đây :

1) Mở Facebook đúng giờ. Xin vào facebook sẽ thấy liền, hoặc nếu không thấy, xin tìm : BAN PHỤ NỮ AKRON bấm vào.
2) Đây không phải chúng ta ngổi xem và nghe, nhưng là giờ thờ phượng thật sự, nên chúng ta cùng hát, cùng đọc Kinh thánh, cùng cầu nguyện và sau hết chúng ta nghe giảng lời Chúa, do Mục sư Đặng Ngọc Minh giảng.
3) Đặc biệt, trong giờ thờ phượng nầy, chúng ta còn có giờ lạc hiến cho Chúa, nếu được mỗi gia đình nên có một bao thư (phong bì) khi người hướng dẫn chương trình tuyên bố dâng hiến cho Chúa, chúng ta bỏ vào phong bì, sau nầy có dịp chúng ta trao lại cho thủ quỹ Hội thánh để lo cho công việc Chúa của Hội thánh.

Cầu xin Chúa gìn giữ và ban bình an cho quý Ông bà anh chị em trong những ngày thử thách nầy để vững bước trên hành trình theo Chúa.

Thân mến,
Mục sư Nguyễn văn Bình
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.Thông cáo Dịch Corona (PDF)

Noisiel ngày 18 tháng 03 năm 2020

Kính gởi :

-Ban Chấp Hành Hội Thánh Paris
-Trưởng các Ban Ngành của Hội Thánh Paris
-Toàn thể con cái Chúa thuộc viên Hội Thánh Paris.

Kính thưa quý Ông Bà anh chị em,

Dịch virus Corona (Covid-19) đã lan lây tới 165 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cho đến giớ phút nầy đã có 198.225 người bị nhiễm bệnh, 7.976 chết. Dịch bệnh đang lan rộng mạnh mẽ khắp các nước Âu Châu trong đó xứ Pháp nơi chúng ta đang sinh sống có gần 8.000 người bị lây bệnh, khoảng 200 người chết. Trước tình trạng nầy chính phủ Pháp có những biện pháp ngăn ngừa mới nhất bắt đầu từ 12g00 ngày 17/03/2020 tất cả dân Pháp trong toàn nước phải cách ly tại gia, tức là hạn chế không ra khỏi nhà và hạn chế thăm viếng hay tụ tập trong nhà, các nhà thờ cũng đóng cửa không có sự thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhựt, đi ra khỏi nhà phải có giấy phép tự khai cho tới khi có lệnh mới. Do vậy, hiện tại, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris tạm thời không có sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ, đồng thời các buổi cầu nguyện tại các địa điểm ở Paris và Noisiel cũng tạm nghỉ. Thậm chí chúng tôi muốn tổ chức thờ phượng Chúa online trên internet cũng không được vì lệnh hạn chế đi lại, nên anh em khó di chuyển tới địa điểm thu phát hình được.

Vì vậy, với tư cách Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris, tôi xin thông báo đến toàn thể con cái Chúa những điều sau đây :

1. Mỗi con cái Chúa ở nhà, mỗi ngày dành thì giờ đọc Kinh thánh, suy gẫm lời Chúa, nếu ai có tập Sống Với Thánh Kinh, hãy đọc lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày cho mình và cho Hội Thánh.

2. Mỗi Chúa nhựt, đúng 15g30 là giờ thờ phượng của Hội Thánh hằng tuần, chúng ta ở nhà, gia trưởng nên họp gia đình lại, hát thánh ca, đọc Kinh thánh, suy gẫm, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh.

3. Mỗi Thứ Tư trong tuần, đúng 15g00, là giờ cầu nguyện của Ban Cầu Nguyện, chúng ta nên dành thì giờ đó họp gia đình, hát thánh ca, suy ngẫm lời Chúa và cầu nguyện cho công việc Chúa và con cái Chúa trong Hội Thánh : Người lớn tuổi, người bệnh, và công việc Chúa, đặc biệt cầu nguyện xin Chúa thương xót loài người, dừng cơn đại dịch để loài người chúng ta được bình an, và xin Chúa cho những người chưa biết Chúa nhân cơ hội nầy thấy được tình thương của Chúa mà trở về tiếp nhận Chúa.

4. Đặc biệt, để con cái Chúa có giờ thờ phượng online, chúng tôi hợp tác với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Akron (Ohio, Hoa kỳ) để hai Hội Thánh có giờ thờ phượng Chúa chung. Tại Pháp, chúng ta bắt đầu đúng 20g30 mỗi Chúa nhựt và kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, gồm hát ngợi khen Chúa, cầu nguyện khai lễ, đọc Kinh thánh đối đáp, lạc hiến, đọc Kinh thánh và Mục sư Đặng Ngọc Minh sẽ ban sứ điệp lời Chúa. Nếu Pháp đổi giờ vào cuối tháng 3, thì bắt đầu Chúa nhựt 29/3/2020 giờ thờ phượng tại Pháp là 21g30. Xin quý con cái Chúa họp gia đình để tham dự giờ thờ phượng online nầy. Xin mở Facebook (Messenger) hoặc Youtube và gõ chữ : Ban Phụ Nữ Akron để nghe.

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris thông báo cùng quý ông bà anh chị em. Nguyện Chúa gìn giữ hết thảy quý ông bà anh chị em khỏe mạnh, bình an trong tình thương của Ngài.

Thân mến,
Mục sư Nguyễn văn Bình
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 15/03/2020 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Chấp sự Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 5:11 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 79:9-13 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Lê Văn Tâm
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 5:1-11 .......................................... Bà Thái Thị Oanh
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Thái Thị Oanh
-8. Giảng lời Chúa: "Những nguyên tắc sống đạo" (44) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 22/03/2020 lúc 15g30

-Tiếp Tân ....................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. Chấp sự Ayun Priscille
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện ................................... Ông Bà Nguyễn Michel
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .......................... Chấp sự Trương Hoàng Phương Tâm
-Giảng Lời Chúa ............................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Tết Canh Tý - Chúa Nhựt 26/01/2020 lúc 14g30

Chủ Lễ & Hướng Dẫn Chương Trình : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân & Trật tự:                       Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca Mừng Xuân ....................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1.  Hợp ca: "Vùn vụt năm cũ nay đã qua" ............................ Ban hát Lễ
*2.  Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................ Bà MS Nguyễn Văn Bình
-3.  Đơn ca: "Chúa là Mùa Xuân" ......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4.  Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:3-10 ................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-5.  Đơn ca: "Xuân yêu thương" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-6.  Sứ điệp Xuân: "Phước Thiên" ..................................... Mục sư Đỗ Hữu Ban
*7.  Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu ................................. Mục sư Chủ Lễ
-8.  Hợp ca: "Chantez Hallelujah" ......................................... Ban hát Lễ
-9.  Lạc hiến cho công việc Chúa  ........................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
*10. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Bà Đặng Ánh Lan
-11. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách

III. Tất lễ :

-1.  Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2.  Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3.  Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Đỗ Hữu Ban

IV. Tiệc trà :

Tiệc Mừng Xuân Canh Tý 2020 ............................................... Toàn thể Quan Khách

Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 12/01/2020 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Ti-mô-thê 4:6 ................................... Toàn thể Hội Đồng

"Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ,
được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo.
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-10 ................................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa:
"Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ"
                                                                         
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Ngôn

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2019 ........................................ Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2019 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Quản Nhiệm Hội Thánh & Chấp Sự Nữ ........................ Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2020 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Quản Nhiệm

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ................................................ Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ..................................................... Ban Chấp Hành


Chương Trình Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 22/12/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ:                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành & Ban Tiếp Tân


I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ................................................................ Toàn Thể Quan Khách
-2. Lời Hoan Nghênh và Chúc Mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Ban Hát Lễ
-2. Kịch ngắn: "Tình yêu Thiên Chúa" ...................................... Ban Thanh Thiếu Niên
-3. Hợp ca: "Phước cho nhân loại" .......................................... Ban Hát Lễ
-4. Hợp ca: "Bài ca máng cỏ" ................................................. Ban Hát Lễ
-5. Múa: "Thông điệp đêm Nô-ên" .......................................... Ban Thanh Thiếu Niên
-6. Hợp ca: "Tiếng hát thiên binh" .......................................... Ban Hát Lễ
*7. cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam ................................ Mục sư Đỗ Hữu Ban
*8. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25 ..................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-9. Giảng lời Chúa: "Chúa Tình Yêu Giáng Sinh" ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho Hội Thánh và Thân Hữu .............................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11. Đơn ca: "Khi Chúa vào đời" .............................................. Đậu Xuân Tuấn
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ..................................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Đơn ca: "Dâng Chúa đêm đông" ....................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-14. Phát quà Giáng Sinh .......................................................... Ban Tổ Chức
-15. Lời Tri Ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn Thể Quan Khách
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................ Toàn Thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................... Mục sư Chủ Lễ
-4. Tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh 2019 ........................................... Toàn Thể Quan Khách


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 15/12/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Võ Châu Duy Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 2:16 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép,
và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ"


*3. Cầu nguyện khai lễ ..........................................................
Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 2:1-12 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Tiếng hát thiên binh" ......................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Hoàng Đức Anh
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-24 .......................................... Bà Huỳnh Madeleine
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Huỳnh Madeleine
-8. Giảng lời Chúa: "Gặp Chúa Giáng Sinh" ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước .................................................... Mục sư Quản Nhiệm


Chương Trình Thờ Phượng &

Lễ Hôn Phối Anh Hoàng Đức Anh & Cô Trần hoàng Nhật Hồng

Chúa Nhựt 20/10/2019 lúc 14g30


Chủ lễ và Hành lễ :    Mục sư Nguyễn Văn Bình

A. Chương trình Thờ Phượng


-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Thông Báo ................................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Quản Nhiệm

-4. Đọc Kinh Thánh đối đáp: I Phi-e-rơ 3:1-7 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-5. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ............................... Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo

B. Chương trình Lễ Hôn Phối


I . Khai lễ :

-1. Bài đàn ........................................................................ Võ Châu Duy Tâm

-2. Tuyên bố khai lễ ............................................................ Mục sư Chủ lễ
-3. Đồng ca: "Mừng thay hôn nhân" ....................................... Toàn thể quan khách
*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Nghi thức cô dâu vào giáo đường ..................................... Ban tổ chức

-2. Nhạc hôn lễ .................................................................. Võ Châu Duy Tâm
-3. Tốp ca: "Lời trái tim" ...................................................... Ban Tốp ca Hội Thánh Paris
*4. Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 1:1-3 & 128:1-4 ........................ Lê Ngọc Anh
-5. Sứ điệp Hôn Nhân: "Lá thắm duyên lành" ........ Mục sư Chủ lễ
-6. Hành lễ Hôn Phối .......................................... Mục sư Chủ lễ

-7. Tứ ca: "Bức thư gởi em" ................................................. Ban Tứ ca Hội Thánh Paris

III. Tất lễ :

-1. Tặng vật lưu niệm .......................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Lời tri ân ...................................................................... Đại diện hai họ
*3. Hát Tôn vinh ................................................................ Hội chúng
*4. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Chủ lễ

-Tiệc Mừng Ngày Cưới tại phòng khánh tiết ............................. Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 13/10/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Truyền đạo Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng quan khách và con cái Chúa ............................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Chúa ban cho không xiết kể" ............................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Sơ lược Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  .................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Đơn ca: "Khúc cảm tạ" ................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam và hải ngoại ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Với lòng biết ơn" ............................................... Joseph Tử Trung
*6. Đọc Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-4 ...................................... Bà Đặng Ánh Lan
-7. Đơn ca: "Phước thay" ..................................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8. Giảng lời Chúa: "Đức Chúa Trời"...................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-10. Hợp ca: "Tâm linh tôi yên ninh thay" ................................ Ban hát lễ Hội Thánh
-11. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm & Bà Ayun Priscille
-12. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 33 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ............ Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 06/10/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK. Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai trình tài chánh ......................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3.
Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ .............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 127:1-5 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Hồ Văn Út Một
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Mác 1:21-31 ........................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Giảng lời Chúa: "Những nguyên tắc sống đạo" (33)
                                                                        ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng & Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhựt 29/09/2019 lúc 14g30 - MỜI TÂN QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH

Hướng Dẫn Chương Trình :    Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 28:19-20 ............................... Toàn thể Hội Đồng


"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con,
 và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi
"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:36-40 & 28:18-20 ................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa: "Hội Thánh và cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay"
 
                                                              ........................... Truyền đạo Lê Nguyễn Huyền Thy
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo

II. Hội Đồng Bất Thường :


*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ....................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu .................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ....................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Đọc các văn bản liên quan tới Hội Đồng ................................
Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh mời Tân Quản Nhiệm HT ....................... Thủ Quỹ Hội Thánh
-7. Thảo luận: Cung lương, nhà ở, bảo lãnh cho Tân Quản Nhiệm ... Toàn thể Hội Đồng
-8. Bỏ phiếu quyết định  ......................................................... 
Toàn thể Hội Đồng
*9. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ....................................... Toàn thể Hội Đồng
*10. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư 
Quản Nhiệm


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Bài ca tâm linh" ....................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Je suis né pour te louer

                       & "Plonge-moi dans ta rivière" ......................... Ban hát Thiếu Niên
-3. Lịch sử ngày lễ Cha Mẹ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Lời thống hối" .................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tốp ca: "Mẹ yêu" ........................................................... Ban Tốp ca Nữ
*7. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-8. Đơn ca: "Nghĩa mẹ tình cha" ............................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" ....... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-11. Tôn vinh Chúa: "Lòng nguyện theo Giê-xu" ......................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Tôn vinh Chúa: "Cảm ơn cha mẹ" ..................................... Toàn thể quan khách

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể quan khách
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể quan khách
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan kháchChương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh & Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời hoan nghinh và chào mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Lời giới thiệu .................................................................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-2. Cảnh thnh Giê-ru-sa-lem .................................................. Ban diễn lễ
-3. Thánh ca: "Tiệc Thánh" .................................................. Ban Tốp ca
-4. Thánh ca: "Ghết-sê-ma-nê" .......................................... Ban Tốp ca
-5. Múa: "Tôn vinh Chiên Con" ............................................ Ban múa Thanh Thiếu Niên
-6. Thánh ca: "Via Dolorosa - Con đường đau thương" ........... Ban hợp ca
-7. Thánh ca: "Thánh thũ" ................................................... Ban hợp ca
-8. Thánh ca: "Gần thập tự" ................................................ Ban hợp ca
-9. Thánh ca: "Christ Phục Sinh" .......................................... Ban hợp ca
*10. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11 ....................................... Bà Đặng Ánh Lan
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Đặng Ánh Lan
-12. Sứ điệp Phục Sinh: "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ
                                   là quý hơn hết"
.......................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện cho Hội Thánh & quan khách........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14. Thánh ca: "Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" .............. Ban hợp Ca
-15. Lạc hiến cho công việc Chúa ........................................... Bà Ayun Priscille & TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
*16. Cầu nguyện dâng hiến cho Chúa ...................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*3. Hát Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*4. Cầu nguyện chúc phước ................................................... Mục sư Chủ Lễ

-5.  Tiệc Mừng Lễ Phục Sinh .................................................. Toàn thể Quan Khách