Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2018

  • Chúa Nhựt 11 tháng 03 năm 2018
Kinh thánh : Thi Thiên 19:7-14
Sứ Điệp : "Lời của miệng" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 04 tháng 03 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín hữu Tin Lành đối với cảnh ngộ của kẻ khác" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 25 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : I Sử ký 4:9-10
Sứ Điệp : "Lời khẩn nguyện của Gia-bê" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Tết Mậu Tuất - Chúa Nhựt 18 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:1-10
Sứ Điệp : "Phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 11 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 11:28-30
Sứ Điệp : "Đến cùng Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 04 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín hữu Tin Lành đối với kẻ bắt bớ mình" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/0W9WLk0GowU
  • Chúa Nhựt 28 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín hữu Tin Lành đối với việc tương tế" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 21 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 16:1-2
Sứ Điệp : "Nữ Chấp sự Phê -bê" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 14 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Lu-ca 19:1-10
Sứ Điệp : "Khi Chúa vào lòng" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 07 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Ê-sai 40:25-31
Sứ Điệp : "Trông đợi Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc | Forum