Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2021

 • Chúa Nhựt 26 tháng 12 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 13:1-17
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 63) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải ăn năn để khỏi bị hư mất (c.3, c.5)
 2. Không ra trái sẽ bị đốn bỏ (c.8, c.9)
 3. Không nên kiêng cử ngày giờ như người ngoại đạo (c.14)
Video trên Youtube: https://youtu.be/ZqMXmOTjGTI
 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 19 tháng 12 năm 2021
Kinh thánh : Phi-líp 2:5-11
Sứ Điệp : "Danh của Đấng Cứu Thế" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ngôi Lời (Giăng 1:14)
 2. Em-ma-nu-ên (Ma-thi-ơ 1:23)
 3. Giê-xu (Ma-thi-ơ 1:21)
Video trên Youtube: https://youtu.be/wBWTvJEGUD4
 • Chúa Nhựt 12 tháng 12 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 12:49-59
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 62) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải phân rẽ ra khỏi thế gian (c.49-c.53)
 2. Phải biết xét đoán điều gì là công bình (c.57)
 3. Hãy gắng sức giải hòa khi có bất hòa (c.58)
Video trên Youtube: https://youtu.be/Ox4vRTFjyZo
 • Chúa Nhựt 05 tháng 12 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 12:35-48
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 61) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải chực cho sẵn sàng chờ đợi Chúa tái lâm (c.40)
 2. Phải làm người quản gia ngay thật khôn ngoan (c.42)
 3. Biết ý Chúa phải làm theo ý Ngài (c.47-c.48)
Video trên Youtube: https://youtu.be/eJzP4z8p7gU
 • Chúa Nhựt 28 tháng 11 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 12:22-34
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 60) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng có lòng lo lắng (c.29)
 2. Hãy sắm sẵn cho mình túi không hư (c.33)
 3. Hãy sắm sẵn cho mình của báu không hề hao kém ở trên trời (c.33)
Video trên Youtube: https://youtu.be/wm8MnqeGd-w
 • Chúa Nhựt 21 tháng 11 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 12:13-21
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 59) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng cầu xin trái lẽ (c.13-14)
 2. Đừng hà tiện chi hết (c.15)
 3. Phải giàu có nơi Đức Chúa Trời (c.21)
Video trên Youtube: https://youtu.be/1wp9NZgbF2w
 • Chúa Nhựt 14 tháng 11 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 12:1-12
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 58) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng giấu điều gì với Chúa (c.2)
 2. Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa (c.4)
 3. Đừng lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh (c.10)
Video trên Youtube: https://youtu.be/4CjV-E_TQpA
 • Chúa Nhựt 07 tháng 11 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:37-54
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 57) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng chỉ lo người bề ngoài mà không lo cho người bề trong của mình (c.39-40)
 2. Đừng chất gánh nặng cho người khác mà mình không động ngón tay đến (c.46)
 3. Đừng ngăn cấm người khác vào thiên đàng (c.52)
Video trên Youtube: https://youtu.be/G_LDN7aiHX0
 • Chúa Nhựt 31 tháng 10 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 39:4-7
Sứ Điệp : "Những điều cần biết" : Cô TĐ Đỗ Hoàng Anh
 1. Biết sự cuối cùng của đời mình (c.4a)
 2. Biết sự mỏng mảnh của đời sống (c.4b-c.6)
 3. Biết trông cậy Chúa (c.7)
Video trên Youtube: https://youtu.be/UrNgW7J_vgE
 • Chúa Nhựt 24 tháng 10 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:23-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 56) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Tin Chúa phải theo Chúa (c.23)
 2. Tin Chúa phải thâu hiệp với Chúa (c.23)
 3. Tin Chúa phải phải nghe và giữ lời Chúa (c.28)
Video trên Youtube: https://youtu.be/KCGmV-IA9oU
 • Chúa Nhựt 17 tháng 10 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:1-13
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 55) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Muốn được ban cho : Hãy xin (c.9)
 2. Muốn gặp : Phải tìm (c.9)
 3. Muốn được mở cửa : Phải gõ (c.9)
Video trên Youtube: https://youtu.be/VXxecd2ghPc
 • Chúa Nhựt 10 tháng 10 năm 2021 - Lễ Tạ Ơn & Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris
Lịch sử Hội Thánh Paris : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 1:1-9
Sứ Điệp : "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Bởi cớ anh em được Đức Chúa Trời ban cho không thiếu ơn nào (c.4, c.7)
 2. Bởi cớ anh em được Đức Chúa Trời khiến vững bền đến cuối cùng (c.8)
 3. Bởi cớ anh em được Đức Chúa Trời gọi thông công với Con Ngài (c.9)
Video trên Youtube: https://youtu.be/IGFYL65FH2s
 • Chúa Nhựt 03 tháng 10 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:1-13
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 54) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Chúa (c.1-4)
 2. Phải cầu thay cho bạn hữu mình (c.5-8)
 3. Phải cầu xin điều tốt nhất (c.9-13)
Video trên Youtube: https://youtu.be/_rQpZxw0hro
 • Chúa Nhựt 26 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:1-4
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 53) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/IsoqQI3_Zfo
 • Chúa Nhựt 19 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 10:38-42
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 52) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/8at7TaQyCYc
 • Chúa Nhựt 12 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 51) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LvrT6TwGa-A
 • Chúa Nhựt 05 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 50) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/VGz1QUpZTe8
 • Chúa Nhựt 29 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 9:51-62
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 49) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/m3fZJo3aeng
 • Chúa Nhựt 22 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Sáng thế ký 13:1-18
Sứ Điệp : "Chọn bên nào ?" : Mục sư Nguyễn Thái Hồng
Video trên Youtube: https://youtu.be/VCn24rblKiU
 • Chúa Nhựt 15 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 9:23-27
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 48) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/ld_ccaOt8ik
 • Chúa Nhựt 08 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 8:1-15
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 47) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 01 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 7:36-50
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 46) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 25 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 7:18-35
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 45) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/AUehixHQdGA
 • Chúa Nhựt 18 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 5:1-11
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 44) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/-Orq50EhPjQ
 • Chúa Nhựt 11 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 147:1-11
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 11) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 04 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 119:63-79
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 10) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/0nlhIrjGIU0
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 27 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 20:28-36
Sứ Điệp : "Người được Đức Thánh Linh lập lên coi sóc Hội Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/mKwMnd1DvII
 • Lễ Cha - Fête des Pères - Chúa Nhựt 20 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 103:1-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 9) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/eldrgmGbVyo
 • Chúa Nhựt 13 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 115:1-18
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 8) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/KxAoDRufNdg
 • Chúa Nhựt 06 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 111:1-10
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 7) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/TAU1pLOmwEw
 • Lễ Mẹ & Fête des Mères - Chúa Nhựt 30 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 15:21-28
Sứ Điệp : "Người mẹ khôn ngoan" : TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Video trên Youtube: https://youtu.be/ykzOzmD05Y0
 • Lễ Ngũ Tuần - Chúa Nhựt 23 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Sứ Điệp : "Mục đích Đức Thánh Linh Giáng Lâm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Bqpf_VqeAkk
 • Lễ Thăng Thiên - Chúa Nhựt 16 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Sứ Điệp : "Mục đích Chúa thăng thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Z-ap507Ezj0
 • Chúa Nhựt 09 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 61:1-8
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 6) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LPlE1C1nqec
 • Chúa Nhựt 02 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 34:7-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 5) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/TMWQvsOvJT8
 • Chúa Nhựt 25 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 33:8-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 4) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/nfbDFTIM49g
 • Chúa Nhựt 18 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 145:14-21
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 3) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Vo5lS13c38M
 • Chúa Nhựt 11 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 41:1-13
Sứ Điệp : "Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/xoChEmus354
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 04 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 2:1-12
Sứ Điệp : "Thi thiên về sự Khổ Nạn, Phục Sinh và Tái Lâm của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LRQenIvAq8s
 • Chúa Nhựt 28 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 22:1-21
Sứ Điệp : "Thi thiên về sự Thương Khó của Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 21 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 27:1-14
Sứ Điệp : "Chúa gìn giữ chúng ta trong ngày tai họa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 14 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 26:1-12
Sứ Điệp : "Lời cầu xin can đảm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/oQa1awWndlU
 • Chúa Nhựt 07 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 25:11-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (bài 2) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/gnqVKQLm9S8
 • Chúa Nhựt 28 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 25:11-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (bài 1) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/QLzCM7rzh_0
 • Chúa Nhựt 21 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 24:1-10
Sứ Điệp : "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/3kpFnoDAF5M
 • Tết Tân Sửu - Chúa Nhựt 14 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 50:1-15
Sứ Điệp : "Định hướng cuộc đời nhân ngày Tết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/zaIwbJ8iLuQ
 • Chúa Nhựt 07 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 24:1-10
Sứ Điệp : "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/sy7SVysJBSU
 • Chúa Nhựt 31 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (4)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/DoPRntv8lTc
 • Chúa Nhựt 24 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (3)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/vNR04vt6zxw
 • Chúa Nhựt 17 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 10 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 03 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 17:1-15
Sứ Điệp : "Lời cầu nguyện của Đa-vít" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/BYdatoXi0G4

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc