Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2022

 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 25 tháng 12 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 1:1-18
Sứ Điệp : "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" (3) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ở giữa chúng ta
 2. Đầy ơn
 3. Đầy lẽ thật
 4. Đầy vinh hiển
Video trên Youtube: https://youtu.be/-pp-GuSr0rY
 • Chúa Nhựt 18 tháng 12 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 1:1-18
Sứ Điệp : "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" (2) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ngôi Lời là Đấng Tạo Hóa (c.3)
 2. Ngôi Lời là Nguồn Sống (c.4)
 3. Ngôi Lời là Nguồn Sáng (c.4-5)
Video trên Youtube: https://youtu.be/P3yAJ0CRIFs
 • Chúa Nhựt 11 tháng 12 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 1:1-18
Sứ Điệp : "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Sự tiền tại của Ngôi Lời (c.1)
 2. Nơi ở của Ngôi Lời  (c.1)
 3. Địa vị của Ngôi Lời  (c.1)
Video trên Youtube: https://youtu.be/OhPVvmZgvVs
 • Chúa Nhựt 04 tháng 12 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 6:1-15
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 94) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đức tin mà chỉ đi tìm phép lạ không bao giờ đẹp lòng Chúa (c.2-3)
 2. Dâng cho Chúa dù của ít cũng trở thành nhiều (c.8-9)
 3. Chúng ta làm việc gì chúng ta làm được, còn Chúa làm những việc chúng ta không làm được (c.11-13)
 • Chúa Nhựt 27 tháng 11 năm 2022
Kinh thánh : Phi-líp 3:4-16
Sứ Điệp : "Bí quyết đắc thắng cuộc đua thuộc linh" : Chấp sự Ayun Priscille
 1. Quên lửng sự ở đằng sau (c.14)
 2. Bươn theo sự ở đằng trước (c.14)
 3. Nhắm mục đích mà chạy (c.14)
 • Chúa Nhựt 20 tháng 11 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 5:10-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 93) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đã lành rồi, đừng phạm tội nữa (c.14)
 2. Hãy làm điều chi chúng ta thấy Chúa làm (c.19)
 3. Đừng tìm ý muốn của chúng ta, nhưng tìm ý muốn của Đức Chúa Trời (c.30)
Video trên Youtube: https://youtu.be/JcOe1DiAOAs
 • Chúa Nhựt 13 tháng 11 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 4:43-54
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 92) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải tiếp rước Đức Chúa Giê-xu cách tử tế (c.45)
 2. Khi  đau bệnh, hãy tìm cầu Đức Chúa Giê-xu (c.47)
 3. Phải có đức tin vâng lời (c.50)
Video trên Youtube: https://youtu.be/lbWco3AQxrw
 • Chúa Nhựt 06 tháng 11 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 4:31-42
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 91) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải ăn đồ ăn của Đức Chúa Giê-xu (c.34)
 2. Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt (c.35)
 3. Phải biết rằng Đức Chúa Giê-xu thật là Cứu Chúa của chúng ta (c.42)
Video trên Youtube: https://youtu.be/EFo3YutmYVE
 • Chúa Nhựt 30 tháng 10 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 4:1-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 90) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải cầu xin cho được nước sống (c.15)
 2. Phải biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời cho phải lẽ (c.24)
 3. Phải kêu gọi mọi người đến với Đức Chúa Giê Xu (c.29)
Video trên Youtube: https://youtu.be/Uef7GfA-zXg
 • Chúa Nhựt 23 tháng 10 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 3:22-36
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 89) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể nhận lãnh được (c.27)
 2. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống (c.30)
 3. Ai tin Con thì được sự sống đời đời (c.36)
Video trên Youtube: https://youtu.be/PWwDJCSpJvs
 • Chúa Nhựt 16 tháng 10 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 3:1-21
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 88) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải biết rằng: Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được gì cả (c.2)
 2. Phải thật sự có đời sống sanh lại (c.3-18)
 3. Phải biết rằng: Ai làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng (c.19-21)
Video trên Youtube: https://youtu.be/pmkisDRbldk
 • Lễ Cảm Tạ 36 năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Paris - Chúa Nhựt 09 tháng 10 năm 2022
Lược sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Kinh thánh : Phi-líp 3:12-21
Sứ Điệp : "Allons jusqu'au bout de la course" (Nhắm mục đích mà chạy) : Mục sư Lo Olivier
Video trên Youtube: https://youtu.be/dqm8S8b0TjE
 • Chúa Nhựt 02 tháng 10 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 1:35-51
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 87) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải giới thiệu Đức Chúa Giê-xu cho thuộc cấp (học trò) mình (c.35-39)
 2. Phải dẫn dắt anh em mình đến với Đức Chúa Giê-xu (c.40-42)
 3. Phải làm chứng về Đức Chúa Giê-xu cho bạn hữu mình (c.43-51)
Video trên Youtube: https://youtu.be/R8QdxWKoiak
 • Chúa Nhựt 25 tháng 09 năm 2022
Kinh thánh : I Sa-mu-ên 15:10-23
Sứ Điệp : "Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ" : Mục sư Nguyễn Thái Hồng
 1. Người bị Đức Chúa Trời bỏ 
  1. Làm chuyện Chúa  không bảo làm (I Samuên 15:8-9)
  2. Không làm chuyện Chúa bảo phải làm (I Samuên 15:3)
 2. Hậu quả khi bị Đức Chúa Trời lìa bỏ (I Samuên 28:5-26)
  1. Mất sự bình an (I Samuên 28:5)
  2. Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của Sau-lơ (I Samuên 28:6)
Video trên Youtube: https://youtu.be/Ie2dHVba_Bk
 • Chúa Nhựt 18 tháng 09 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 1:1-12
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 86) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải biết rằng dù chúng ta là ai, cũng chỉ là một con người (c.6)
 2. Phải biết rằng chúng ta là người Đức Chúa Trời sai đến (c.6)
 3. Phải biết rằng chúng ta là người làm chứng cho Chúa (c.7)
 • Chúa Nhựt 11 tháng 09 năm 2022
Kinh thánh : Sáng thế ký 35:1-4
Sứ Điệp : "Can đảm hành động" : Mục sư Nguyễn Cao Quốc
 1. Can đảm vâng lời Chúa chổi dậy
 2. Can đảm kêu gọi vợ và con sửa lại
 3. Can đảm trở lại nơi gặp Chúa để làm lại
Video trên Youtube: https://youtu.be/tf0nkuqImZQ
 • Chúa Nhựt 04 tháng 09 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 23:26-38
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 85) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải vác thập tự giá theo sau Chúa (c.26)
 2. Phải khóc về chính mình và con cái mình (c.28)
 3. Phải có lòng tha thứ kẻ làm hại mình (c.34)
 • Chúa Nhựt 28 tháng 08 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 22:31-38
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 84) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải xin Chúa cho chúng ta có đức tin không thiếu thốn (c.31-32)
 2. Khi hối cải hãy làm vững chí an hem mình (c.32b)
 3. Hãy sắm sẵn mọi sự để theo Chúa (c.35-38)
Video trên Youtube: https://youtu.be/SexG_VOM44k
 • Chúa Nhựt 21 tháng 08 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 22:24-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 83) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ai lớn hơn phải như kẻ rất nhỏ (c.26)
 2. Ai cai trị phải như người hầu việc (c.26-27)
 3. Phải bền lòng theo Chúa trong mọi thử thách (c.28)
 • Chúa Nhựt 14 tháng 08 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 21:20-36
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 82) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy đứng lên, ngước đầu lên (c.28)
 2. Hãy tự giữ lấy mình (c.34)
 3. Hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện (c.36)
 • Chúa Nhựt 07 tháng 08 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 20:1-26
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 81) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải biết làm mọi việc vì vinh hiển danh Đức Chúa Trời (c.1-8)
 2. Phải học biết : Tham lam chiếm đoạt sẽ gây hậu quả cho mình mà thôi (c.9-19)
 3. Giả làm người hiền lành sẽ không qua mắt Chúa được đâu (c.26)
 • Chúa Nhựt 31 tháng 07 năm 2022 - LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM DÂNG MÌNH HẦU VIỆC CHÚA CỦA ÔB MỤC SƯ NGUYỄN VĂN BÌNH
Kinh thánh : II Cô-rinh-tô 15:9-11
Sứ Điệp : "Ơn Chúa trên sứ đồ Phao-lô" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
 1. Ơn Chúa trong sự cứu chuộc (I Cô 15:9, Ga-la-ti 1:15-16)
 2. Ơn Chúa trong chức vụ rao giảng Tin Lành (I Cô 15:10, Công vụ 9:13-16)
 3. Ơn Chúa được xưng nhận, chia sẻ với lòng vô cùng biết ơn (I Cô 15:10-11, Ga-la-ti 2:20-21, Phi-líp 3:7-9)
Video trên Youtube: https://youtu.be/tW8Gm1kGqkU
 • Chúa Nhựt 24 tháng 07 năm 2022
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:24-34
Sứ Điệp : "Đừng lo lắng" : TĐ Đỗ Võ Hoàng Anh
 1. Nguyên nhân của sự lo lắng
 2. Bí quyết để loại bỏ sự lo lắng
 3. Phước hạnh khi loại bỏ sự lo lắng
Video trên Youtube: https://youtu.be/n0cMABlP9rc
 • Chúa Nhựt 17 tháng 07 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 19:45-48
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 80) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy để Đức Chúa Giê-xu ngự vào đền thờ của Ngài (c.45)
 2. Hãy để Đức Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ của Ngài (c.45-46)
 3. Hãy chăm chỉ nghe Đức Chúa Giê-xu giảng trong đền thờ của Ngài (c.47-48)
 • Chúa Nhựt 10 tháng 07 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 19:29-44
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 79) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy dâng cho Chúa điều Chúa cần (c.29-35)
 2. Đừng để đá phải kêu lên vì chúng ta nín lặng (c.36-40)
 3. Đừng để Chúa khóc vì chúng ta (c.41-44)
Video trên Youtube: https://youtu.be/rp4_sJnVbyw
 • Chúa Nhựt 03 tháng 07 năm 2022
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Đấng chăn chiên" : Mục sư Ức Chiến Thắng
 1. Vì Ngài chu cấp (c.2-3)
 2. Ngài sẽ đồng hành (c.4)
 3. Ngài luôn chăm sóc (c.5)
Video trên Youtube: https://youtu.be/eWb3HOP_nuk
 • Chúa Nhựt 26 tháng 06 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 19:11-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 78) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy sanh lợi cho Chúa cho tới khi Đức Chúa Giê-xu trở lại (c.13)
 2. Hãy trung tín trong việc nhỏ để được phần thưởng lớn (c.17)
 3. Phải biết quy luật của Chúa: Ai có sẽ cho thêm, ai không có sẽ cất luôn phần họ có (c.26)
Video trên Youtube: https://youtu.be/vchXhlYoMQ8
 • Chúa Nhựt 19 tháng 06 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 8:40-42, 49-56
Sứ Điệp : "Ấn tượng cha để lại cho con" : Mục sư Hoàng Ái
 1. Một người cha biết tìm kiếm Chúa cho con mình (c.41a)
 2. Một người cha biết mời Chúa đến nhà mình (c.41b)
 3. Một người cha biết giao sự sống của con mình vào tay Chúa (c.49-56)
Video trên Youtube: https://youtu.be/XxV8pcBLtxI
 • Chúa Nhựt 12 tháng 06 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 19:1-10
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 77) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải tìm xem cho thấy được Đức Chúa Giê-xu (c.4)
 2. Phải mừng rước Chúa vào nhà mình (c.5-6)
 3. Phải sống xứng đáng với sự ăn năn (c.7-9)
Video trên Youtube: https://youtu.be/FNitH2Pf4i8
 • Chúa Nhựt 29 tháng 05 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 2:1-12
Sứ Điệp : "Người làm mẹ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Người làm mẹ phải biết quan tâm tới nhu cầu của con cái và người khác (c.3)
 2. Người làm mẹ phải biết vâng phục ý Chúa (c.4)
 3. Người làm mẹ phải biết hướng dẫn con cái và người khác vâng lời Chúa (c.5)
Video trên Youtube: https://youtu.be/8vQ9Uvf51So
 • Chúa Nhựt 22 tháng 05 năm 2022
Kinh thánh : II Ti-mô-thê 1:1-12
Sứ Điệp : "Ba điều cần để nhen lại ơn Chúa" : Mục sư Hoàng Ái
 1. Hãy nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời (c.1-2)
 2. Hãy nhớ đến các thánh đồ trung tín của Đức Chúa Trời (c.3-5, c.11)
 3. Hãy nhớ lại quyền năng của Đức Chúa Trời (c.6-7, c.9-10)
Video trên Youtube: https://youtu.be/AZ5qtXizYPY
 • Chúa Nhựt 15 tháng 05 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 18:35-43
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 76) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải hết lòng kêu xin Chúa thương xót mình (c.35-39)
 2. Phải biết rằng cầu nguyện bởi đức tin sẽ được Chúa chữa lành (c.42)
 3. Phải có đời sống ngợi khen Đức Chúa Trời về việc Ngài làm cho mình (c.43)
Video trên Youtube: https://youtu.be/9Q9tCPXuEFE
 • Chúa Nhựt 08 tháng 05 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 18:18-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 75) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải biết chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng nhơn lành duy nhất mà thôi (c.19)
 2. Phải giúp kẻ nghèo để được của cải trên trời (c.22)
 3. Phải biết sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được cả (c.27)
 • Chúa Nhựt 01 tháng 05 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 18:15-17
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 74) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy để con trẻ đến cùng Chúa (c.15)
 2. Đừng cấm con trẻ đến cùng Chúa (c.16)
 3. Phải nhận lấy Nước Đức Chúa Trời như một con trẻ (c.16-17)
Video trên Youtube: https://youtu.be/6ch6LlC1KD4
 • Chúa Nhựt 24 tháng 04 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 18:9-14
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 73) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng cậy mình là người công bình (c.9, c.14)
 2. Đừng khinh dể kẻ khác (c.9)
 3. Phải biết mình là kẻ có tội (c.13)
Video trên Youtube: https://youtu.be/Hb56MNNZQaU
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 17 tháng 04 năm 2022
Kinh thánh : Giăng 11:7-27
Sứ Điệp : "Sứ điệp Phục Sinh của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Sứ điệp Phục sinh của Đức Chúa Giê-xu liên quan tới chính mình Ngài: «Ta là sự sống lại và sự sống» (c.25)
 2. Sứ điệp Phục sinh của  Đức Chúa Giê-xu liên quan tới người chết trong Chúa: «Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi» (c.25)
 3. Sứ điệp Phục Sinh của Đức Chúa Giê-xu liên quan tới người tin Chúa còn đương sống: «Còn ai sống và tin ta, thì không hề chết» (c.26)
Video trên Youtube: https://youtu.be/DyYaYKr3M0Y
 • Lễ Thương Khó - Chúa Nhựt 10 tháng 04 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 18:31-34
Sứ Điệp : "Sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Các lời tiên tri nói trước về sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu (c.31)
 2. Chính Đức Chúa Giê-xu nói trước về sự thương khó của Ngài (c.32)
 3. Các môn đồ không hiểu chi hết về sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu (c.34)
Video trên Youtube: https://youtu.be/Ax5NsX-OoC0
 • Chúa Nhựt 03 tháng 04 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 18:1-8
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 72) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt (c.1)
 2. Phải biết rằng Đức Chúa Trời luôn xét lẽ công bình cho người đã được chọn (c.7)
 3. Phải giữ vững đức tin cho tới khi Chúa đến (c.8)
Video trên Youtube: https://youtu.be/FA9xIQPB4VQ
 • Chúa Nhựt 27 tháng 03 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 17:20-37
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 71) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải biết Nước Đức Chúa Trời ở trong chúng ta (c.20-21)
 2. Phải ước ao thấy ngày của Chúa (c.22-37)
 3. Phải nhớ lại vợ của Lót (c.32)
Video trên Youtube: https://youtu.be/-LP1CgC4y1k
 • Chúa Nhựt 20 tháng 03 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 17:11-19
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 70) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải cầu xin Chúa thương xót mình (c.11-14)
 2. Phải có lòng biết ơn Chúa (c.18)
 3. Phải biết mình được cứu bởi đức tin (c.19)
Video trên Youtube: https://youtu.be/zeeuAg3rDAQ
 • Chúa Nhựt 13 tháng 03 năm 2022
Kinh thánh : II Sử ký 7:12-22
Sứ Điệp : "Lời cầu nguyện được nhậm" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
 1. Nguyên nhân lời cầu nguyện không được nhậm
 2. Điều kiện để lời cầu nguyện được nhậm
 3. Phước hạnh của lời cầu nguyện được nhậm
 • Chúa Nhựt 06 tháng 03 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 17:1-10
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 69) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải tha thứ lỗi lầm của anh em mình (c.1-4)
 2. Phải cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho mình (c.5-6)
 3. Phải lo việc Chúa trước việc mình (c.7-10)
 • Chúa Nhựt 27 tháng 02 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 16:19-31
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 68) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải yêu và cứu giúp kẻ nghèo khổ quanh mình (c.19-21)
 2. Phải tin Chúa ngay, khi chết rồi không còn có dịp tiện thứ hai (c.22-26)
 3. Phải làm chứng về Chúa cho anh em mình ngay bây giờ, đừng chờ, kẻo lìa đời rồi không còn dịp tiện nữa (c.27-31)
Video trên Youtube: https://youtu.be/Ry9NHXbV9sU
 • Chúa Nhựt 20 tháng 02 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 16:1-18
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 67) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng khôn khéo trong sự bất nghĩa (c.1-9)
 2. Phải trung tín trong việc nhỏ để có thể trung tín trong việc lớn (c.10)
 3. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân(c.18)
Video trên Youtube: https://youtu.be/hbrHsYsjUBw
 • Chúa Nhựt 13 tháng 02 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 14:25-35
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 66) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Muốn làm môn đồ Chúa phải yêu Chúa hơn bất cứ ai hết (c.25-26)
 2. Muốn làm môn đồ Chúa phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa (c.27)
 3. Muốn làm môn đồ Chúa phải bỏ hết mọi sự mình có (c.33)
Video trên Youtube: https://youtu.be/dZ0_Bg2k9uM
 • Chúa Nhựt 06 tháng 02 năm 2022
Kinh thánh : Ê-sai 40:27-31
Sứ Điệp : "Được sức mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đặc tính của người được sức mới
  A. Cất cánh bay cao như chim ưng (c.31)
  B. Chạy mà không mệt nhọc (c.31)
  C. Đi mà không mòn mỏi  (c.31)
 2. Bí quyết để được sức mới  (c.31)
  «Trông đợi Đức Giêhôva»
Video trên Youtube: https://youtu.be/jWY_DbxOEeE
 • Tết Nhâm Dần - Chúa Nhựt 30 tháng 01 năm 2022
Kinh thánh : Giô-suê 1:7-9
Sứ Điệp : "Thành công và thịnh vượng" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
 1. Đầu tư, vốn liếng
 2. Phương pháp, bí quyết
 3. Thực hiện, hành động
Video trên Youtube: https://youtu.be/fxRVNpWqTpA
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 23 tháng 01 năm 2022
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 4:1-5
Sứ Điệp : "Người hầu việc Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Là đầy tớ của Đấng Christ (c.1)
 2. Là kẻ quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (c.1)
 3. Là người trung thành với Chúa (c.2)
Video trên Youtube: https://youtu.be/PkHQGGc7ajQ

Tường Trình thành quả năm 2021
 • Chúa Nhựt 16 tháng 01 năm 2022
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 5:8-11
Sứ Điệp : "Hãy tỉnh thức" : Chấp sự Ayun Priscille
Video trên Youtube: https://youtu.be/ppzAfjrkthI
 • Chúa Nhựt 09 tháng 01 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 14:7-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 65) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên (c.11)
 2. Thi ân bất cầu báo  (c.13-14)
 3. Đừng từ chối lời mời của Chúa (c.24)
Video trên Youtube: https://youtu.be/VuHsSeEw77s
 • Chúa Nhựt 02 tháng 01 năm 2022
Kinh thánh : Lu-ca 13:18-35
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 64) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải có đời sống tăng trưởng trong Nước Trời (c.18-21)
 2. Phải gắng sức vào cửa hẹp (c.24)
 3. Hãy nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa (c.34)





ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc