Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2017

 • Chúa Nhựt 31 tháng 12 năm 2017
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín đồ Tin Lành đối với hoàn cảnh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 24 tháng 12 năm 2017
-Video Lễ Giáng Sinh trên Youtube: https://youtu.be/1D8_LjGU14U

Kinh thánh : Lu-ca 2:1-20
Sứ Điệp : "Sự vui mừng lớn cho muôn dân" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 17 tháng 12 năm 2017
Kinh thánh : Lu-ca 2:8-14
Sứ Điệp : "Những người chăn chiên tỉnh thức" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 10 tháng 12 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 119:102-106
Sứ Điệp : "Đặc trưng của Kinh Thánh" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

 • Chúa Nhựt 03 tháng 12 năm 2017
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín đồ Tin Lành đối với công việc Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 26 tháng 11 năm 2017
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-21
Sứ Điệp : "Người tín đồ Tin Lành đối với nhau" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 19 tháng 11 năm 2017
Kinh thánh : Ê-phê-sô 1:15-23
Sứ Điệp : "Sự giàu có Chúa ban (3)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 12 tháng 11 năm 2017
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-21
Sứ Điệp : "Người tín đồ Tin Lành đối với chính mình" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 05 tháng 11 năm 2017
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 11:23-34
Sứ Điệp : "Hãy làm điều nầy để nhớ Ta" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 29 tháng 10 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Đấng chăn giữ tôi ban phước cho tôi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 22 tháng 10 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Đấng chăn giữ tôi chăm sóc tôi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 15 tháng 10 năm 2017
Kinh thánh : Ê-phê-sô 1:15-23
Sứ Điệp : "Sự giàu có Chúa ban (2)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 08 tháng 10 năm 2017 - Lễ Kỷ Niệm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội Toàn Cầu & 31 năm Thành Lập Hội Thánh Paris 
Lịch sử công cuộc cải chánh giáo hội : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Kinh thánh : Mác 1:9-20
Sứ Điệp : "Đạo Tin Lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 01 tháng 10 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Đấng bảo vệ tôi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 09 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Đấng nuôi dưỡng tôi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 17 tháng 09 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 133:1-3
Sứ Điệp : "Ăn ở hòa thuận" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 10 tháng 09 năm 2017
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Sứ Điệp : "Chiến lược phát triển Hội Thánh" : Mục sư Nguyễn Bê Tên

 • Chúa Nhựt 03 tháng 09 năm 2017
Kinh thánh : Ê-phê-sô 1:15-23
Sứ Điệp : "Sự giàu có Chúa ban" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 27 tháng 08 năm 2017
Kinh thánh : Ê-sai 40:27-31
Sứ Điệp : "Sức mới Chúa ban" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 20 tháng 08 năm 2017
Kinh thánh : Ê-sai 40:12-28
Sứ Điệp : "Chúa chúng ta vĩ đại hơn hết" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 13 tháng 08 năm 2017
Kinh thánh : Gia-cơ 5:14-18
Sứ Điệp : "Người tín đồ đối phó với bệnh tật" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 06 tháng 08 năm 2017
Kinh thánh : Gia-cơ 5:13-20
Sứ Điệp : "Đối phó với hoàn cảnh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 30 tháng 07 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 100:1-5
Sứ Điệp : "Các mỹ đức của Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 23 tháng 07 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 100:1-5
Sứ Điệp : "Chúc tụng danh Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 09 tháng 07 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 100:1-5
Sứ Điệp : "Những điều cần phải biết về Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 02 tháng 07 năm 2017
Kinh thánh : Thi Thiên 100:1-5
Sứ Điệp : "Tiếng gọi cho cả trái đất" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 25 tháng 06 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 21:18-23
Sứ Điệp : "Hãy theo Ta" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 18 tháng 06 năm 2017
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-4
Sứ Điệp : "Đạo làm con" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 11 tháng 06 năm 2017
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:18-24
Sứ Điệp : "Nhiệm vụ trọng yếu của tín đồ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 04 tháng 06 năm 2017
Kinh thánh : Công vụ các Sứ đồ 2:1-13
Sứ Điệp : "Lễ Ngũ Tuần" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 28 tháng 05 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 21:15-19
Sứ Điệp : "Ngươi yêu ta chăng ? (3)" : CTVMV Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 21 tháng 05 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 21:15-19
Sứ Điệp : "Ngươi yêu ta chăng ? (2)" : CTVMV Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 14 tháng 05 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 11:11-27
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về sự chết như giấc ngủ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 07 tháng 05 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 12:20-36
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về hạt giống lúa mì" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 30 tháng 04 năm 2017
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 25:1-13
Sứ Điệp : "Ẩn dụ: Năm người nữ đồng trinh khôn" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 23 tháng 04 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 21:1-3 & 15-17
Sứ Điệp : "Ngươi yêu ta chăng ?" : CTVMV Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 16 tháng 04 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 20:19-29
Sứ Điệp : "Gặp Chúa Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 09 tháng 04 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 19:17-30
Sứ Điệp : "Mọi việc đã được trọn" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 02 tháng 04 năm 2017
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 25:1-13
Sứ Điệp : "Ẩn dụ: Năm người nữ đồng trinh dại" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 26 tháng 03 năm 2017
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 25:1-13
Sứ Điệp : "Ẩn dụ:  Đón rước chàng rể" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 19 tháng 03 năm 2017
Kinh thánh : I Giăng 3:1-10
Sứ Điệp : "Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (4)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 12 tháng 03 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 6:48-63
Sứ Điệp : "Ẩn dụ:  Ăn thịt và uống huyết Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 05 tháng 03 năm 2017
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 1:4-9 & 6:19-20
Sứ Điệp : "Fidélité humaine ou fidélité de Dieu" : Mục sư Jean Koumarianos
Thông Dịch : "Sự trung tín của loài người hay sự thành tín của Đức Chúa Trời" : Cô Nguyễn Hoàng An

 • Chúa Nhựt 26 tháng 02 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 1:45-51
Sứ Điệp : "Ẩn dụ:  Sẽ thấy việc lớn hơn" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 19 tháng 02 năm 2017
Kinh thánh : I Giăng 3:1-10
Sứ Điệp : "Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (3)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 12 tháng 02 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 13:1-15
Sứ Điệp : "Ẩn dụ Chúa rửa chân cho các môn đồ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 05 tháng 02 năm 2017
Kinh thánh : Giăng 2:13-25
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về việc phá đền thờ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Tết Đinh Dậu - Chúa Nhựt 29 tháng 01 năm 2017
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:1-10
Sứ Điệp : "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 22 tháng 01 năm 2017
Kinh thánh : Châm Ngôn 30:24-28
Sứ Điệp : "Người khôn ngoan" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 15 tháng 01 năm 2017
Kinh thánh : Châm Ngôn 24:30-34
Sứ Điệp : "Người biếng nhác" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 08 tháng 01 năm 2017
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:5-12
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 01 tháng 01 năm 2017
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:1-12
Sứ Điệp : "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc