Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2016

 • Chúa Nhựt 25 tháng 12 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 2:8-14
Sứ Điệp : "Niềm vui giáng sinh" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 18 tháng 12 năm 2016
Kinh thánh : I Ti-mộ-thê 1:15-17
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 11 tháng 12 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:13-20
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về đá" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 04 tháng 12 năm 2016
Kinh thánh : I Giăng 3:1-10
Sứ Điệp : "Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời (2)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 27 tháng 11 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:1-4
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người Pha-ri-si và Sa-đu-sê xin dấu lạ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 20 tháng 11 năm 2016
Kinh thánh : I Giăng 3:1-10
Sứ Điệp : "Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 13 tháng 11 năm 2016
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 3:18-22
Sứ Điệp : "Lễ Báp-têm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 06 tháng 11 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 7:36-50
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về hai người mắc nợ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 30 tháng 10 năm 2016
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:12-17
Sứ Điệp : "Hãy tìm theo sự nên thánh" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 23 tháng 10 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:47-52 & 25:31-46
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về sự phán xét trong ngày tận thế" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 16 tháng 10 năm 2016
Kinh thánh : Thi Thiên 89:5-8
Sứ Điệp : "Đức Chúa Trời thật là đáng sợ" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Chúa Nhựt 09 tháng 10 năm 2016
Chào Mừng & Giới Thiệu Buổi Lễ & Cầu Nguyện : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Kinh thánh : I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18 & II Cô-rinh-tô 9:15
Sứ Điệp : "Tạ ơn Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 02 tháng 10 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:51-52
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về việc sử dụng ân tứ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 25 tháng 09 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 5:33-39
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về những việc không ai làm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
 • Chúa Nhựt 18 tháng 09 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 13:24-30 & 36-43
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về đồng ruộng thế gian" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 11 tháng 09 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 04 tháng 09 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Thân phận con người trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 28 tháng 08 năm 2016
Kinh thánh : Thi Thiên 20:7-9
Sứ Điệp : "Nhờ cậy danh Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 21 tháng 08 năm 2016
Kinh thánh : Thi Thiên 56:11-13
Sứ Điệp : "Đi trước mặt Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 14 tháng 08 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Ba hạng người trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 07 tháng 08 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Thầy dạy luật trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 31 tháng 07 năm 2016
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 16:10-13
Sứ Điệp : "Vững vàng trong đức tin" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 07 năm 2016
Kinh thánh : Rô-ma 16:17-20
Sứ Điệp : "Điều lành và điều dữ" : Mục sư Thái Phước Trường

 • Chúa Nhựt 10 tháng 07 năm 2016
Kinh thánh : Cô-lô-se 2:4-7
Sứ Điệp : "Theo Chúa" : Mục sư Thái Phước Trường

 • Chúa Nhựt 03 tháng 07 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:13-16
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về sự thắp đèn" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 26 tháng 06 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 10:11-16
Sứ Điệp : "Tiếng Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 19 tháng 06 năm 2016
Kinh thánh : Châm Ngôn 31:10-31
Sứ Điệp : "Người nữ tài đức" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 12 tháng 06 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:13-16
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về cái thành trên núi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 05 tháng 06 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:13
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về hai loại muối của đất" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 29 tháng 05 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 12:1-11
Sứ Điệp : "Gia đình phục vụ Chúa" : Truyền đạo Phan Điệp

 • Chúa Nhựt 22 tháng 05 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 8:1-11
Sứ Điệp : "Ngón tay Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 15 tháng 05 năm 2016
Kinh thánh : Rô -ma 8:26-27
Sứ Điệp : "Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 08 tháng 05 năm 2016
Kinh thánh : Lu-ca 24:50-53
Sứ Điệp : "Chúa thăng thiên" : Mục sư Vũ Ngọc Văn

 • Chúa Nhựt 01 tháng 05 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 8:12
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về sự sáng của thế gian" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 04 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 7:37-39
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về sông nước hằng sống" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 17 tháng 04 năm 2016
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 2:21b-24
Sứ Điệp : "Sự thương khó của Đấng Christ (3)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 10 tháng 04 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 6:47-58
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về bánh hằng sống" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 03 tháng 04 năm 2016
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 2:21b-24
Sứ Điệp : "Sự thương khó của Đấng Christ (2)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 27 tháng 03 năm 2016
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:1-19
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 20 tháng 03 năm 2016
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 2:21b-24
Sứ Điệp : "Sự thương khó của Đấng Christ" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 13 tháng 03 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 16:16-28
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người đàn bà sanh đẻ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 06 tháng 03 năm 2016
Kinh thánh : Mác 10:17-31
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về lạc đà chui qua lỗ kim" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 21 tháng 02 năm 2016
Kinh thánh : Ê-sai 46:3-4
Sứ Điệp : "Tay Chúa chẳng hề mỏi mệt" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 14 tháng 02 năm 2016
Kinh thánh : Ha-ba-cúc 1:12-13
Sứ Điệp : "Mắt Chúa thánh sạch" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Tết Bính Thân - Chúa Nhựt 07 tháng 02 năm 2016
Kinh thánh : Thi-thiên 16:1-11
Sứ Điệp : "Chúa là nguồn hạnh phúc" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 31 tháng 01 năm 2016
Kinh thánh : Giê-rê-mi 9:23-24
Sứ Điệp : "Chúng ta có gì để khoe ?" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 24 tháng 01 năm 2016
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 24:45-47
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người đầy tớ tốt" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 17 tháng 01 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 3:9-18
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về con rắn treo nơi đồng vắng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 10 tháng 01 năm 2016
Kinh thánh : Giăng 3:1-8
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về gió" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 03 tháng 01 năm 2016
Kinh thánh : Châm Ngôn 16:1-3
Sứ Điệp : "Phó thác cho Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc