Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2013

 • Chúa Nhựt 29 tháng 12 năm 2013
Kinh thánh : Lu-ca 7:11-17
Sứ Điệp : "Người trai trẻ ở Na-in " : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 15 tháng 12 năm 2013
Kinh thánh : Lu-ca 2:1-21
Sứ Điệp : "Nghe, thấy và nói ra " : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 08 tháng 12 năm 2013
Kinh thánh : Mác 5:1-20
Sứ Điệp : "Người Giê-ra-sê bị quỉ ám" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 01 tháng 12 năm 2013
Kinh thánh : Mác 9:14-29
Sứ Điệp : "Đứa trai trẻ bị quỉ ám" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 11 năm 2013
Kinh thánh : Mác 1:21-28
Sứ Điệp : "Chúa chữa người bị tà ma ám" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 17 tháng 11 năm 2013
Kinh thánh : Lu-ca 14:12-14
Sứ Điệp : "...thì ngươi sẽ được phước... " : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 10 tháng 11 năm 2013
Kinh thánh : Mác 1:40-45
Sứ Điệp : "Chúa chữa lành người phung" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 03 tháng 11 năm 2013
Kinh thánh : Mác 3:1-6
Sứ Điệp : "Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 27 tháng 10 năm 2013
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 8:5-13
Sứ Điệp : "Thầy đội thành Ca-bê-na-um" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 20 tháng 10 năm 2013
Kinh thánh : Lu-ca 14:1-14
Sứ Điệp : "Người khách mời tự phụ" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Kỷ Niệm 27 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13 tháng 10 năm 2013
Kinh thánh : Xuất Ê-díp-tô ký 3:1-14
Sứ Điệp : "Tẻ bước" : Truyền đạo Nguyễn Thái Hồng

 • Chúa Nhựt 06 tháng 10 năm 2013
Kinh thánh : Mác 2:1-12
Sứ Điệp : "Người đau bại ở Ca-bê-na-um" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 29 tháng 09 năm 2013
Kinh thánh : Mác 10:46-53
Sứ Điệp : "Chúa chữa lành cho Batimê" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 22 tháng 09 năm 2013
Kinh thánh : Mác 7:31-37
Sứ Điệp : "Chúa chữa lành người điếc và ngọng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 15 tháng 09 năm 2013
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 21:28-32
Sứ Điệp : "Người cha kêu gọi con làm vườn nho" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 08 tháng 09 năm 2013
Kinh thánh : Mác 11:11-25
Sứ Điệp : "Cây vả bị rủa khô héo" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 01 tháng 09 năm 2013
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:12-14
Sứ Điệp : "Phải mặc lấy lònh yêu thương" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 25 tháng 08 năm 2013
Kinh thánh : Lu-ca 17:7-10
Sứ Điệp : "Người đầy tớ biết vâng lời" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 18 tháng 08 năm 2013
Kinh thánh : Sáng thế ký 1:20-31
Sứ Điệp : "Đức Chúa Trời tốt lành" : Mục sư Bùi Thanh Xê

 • Chúa Nhựt 04 tháng 08 năm 2013
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 18:21-35
Sứ Điệp : "Sự tha tội" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 28 tháng 07 năm 2013
Kinh thánh :  II Cô-rinh-tô 11:22-33
Sứ Điệp : "Người tín đồ đối với Hội Thánh"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 21 tháng 07 năm 2013
Kinh thánh :  I Cô-rinh-tô 12:12-27
Sứ Điệp : "Mối liên hệ giữa tín hữu trong Hội Thánh"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 14 tháng 07 năm 2013
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Người lân cận" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 07 tháng 07 năm 2013
Kinh thánh :  Ê-phê-sô 1:15-23
Sứ Điệp : "Mối liên hệ giữa Hội Thánh và Chúa Giê-xu"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 30 tháng 06 năm 2013
Kinh thánh : II Sử ký 7:12-16
Sứ Điệp : "Tìm kiếm mặt Chúa"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 23 tháng 06 năm 2013
Kinh thánh : Giê-rê-mi 31:1-3
Sứ Điệp : "Tình yêu đời đời"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 16 tháng 06 năm 2013
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-3
Sứ Điệp : "Bổn phận con cái đối với cha mẹ"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 09 tháng 06 năm 2013
Kinh thánh : Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17
Sứ Điệp : "Mười điều răn (3/3)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 02 tháng 06 năm 2013
Kinh thánh : Rô-ma 6:12-14
Sứ Điệp : "Phương cách hầu việc Chúa"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 26 tháng 05 năm 2013
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 15:21-28
Sứ Điệp : "Bà mẹ xứ Ca-na-an" : Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 19 tháng 05 năm 2013
Kinh thánh : Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Sứ Điệp : "Hơi thở" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 05 tháng 05 năm 2013
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Sứ Điệp : "Thái độ của người hầu việc Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 28 tháng 04 năm 2013
Kinh thánh : Thi-thiên 100:1-5
Sứ Điệp : "Lý do phải hầu việc Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 21 tháng 04 năm 2013
Kinh thánh : Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17
Sứ Điệp : "Mười điều răn (2)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 14 tháng 04 năm 2013
Kinh thánh : Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17
Sứ Điệp : "Mười điều răn" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 07 tháng 04 năm 2013
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 13:1-8
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu, Đấng không hề thay đổi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 31 tháng 03 năm 2013
Kinh thánh : Rô-ma 4:23-25
Sứ Điệp : "Niềm tin của lễ Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 03 năm 2013
Kinh thánh : Lu-ca 22:21-34 & 54-62
Sứ Điệp : "Tiếng gà gáy" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 17 tháng 03 năm 2013
Kinh thánh : Giăng 19:17-30
Sứ Điệp : "Bảy lời nói chót trên thập tự giá của Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 10 tháng 03 năm 2013
Kinh thánh : Phi-líp 3:15-16
Sứ Điệp : "Vươn đến sự trưởng thành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 03 tháng 03 năm 2013
Kinh thánh : Ê-sai 45:22-25
Sứ Điệp : "Sự cứu rỗi duy nhất" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 02 năm 2013
Kinh thánh : Phi-líp 4:10-14
Sứ Điệp : "Sự mãn nguyện" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 17 tháng 02 năm 2013
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 11:1-30
Sứ Điệp : "Người được phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Tết Quý Tỵ - Chúa Nhựt 10 tháng 02 năm 2013
Kinh thánh : Thi-thiên 32:1-5
Sứ Điệp : "Phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 03 tháng 02 năm 2013
Kinh thánh : Ê-sai 40:25-31
Sứ Điệp : "Sức mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 27 tháng 01 năm 2013
Kinh thánh : Thi-thiên 121:1-8
Sứ Điệp : "Tôi được tiếp trợ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 20 tháng 01 năm 2013
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 25:14-30
Sứ Điệp : "Đầy tớ thật và đầy tớ  giả" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 13 tháng 01 năm 2013
Kinh thánh : Phi-líp 3:13-14
Sứ Điệp : "Cố gắng lên" : Cô Đặng Thị Hồng Vân

 • Chúa Nhựt 06 tháng 01 năm 2013
Kinh thánh : II Cô-rinh-tô 5:14-21
Sứ Điệp : "Người mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc