Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2012

 • Chúa Nhật 30 tháng 12 năm 2012
Kinh thánh : Mác 10:46-53
Sứ Điệp : "Ngài gọi ngươi" : Mục sư Nguyễn Văn Trung


 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhật 23 tháng 12 năm 2012
Kinh thánh : Phi-líp 2:5-11
Sứ Điệp : "Vì yêu nhân thế" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 16 tháng 12 năm 2012
Kinh thánh : Lu-ca 2:1-20
Sứ Điệp : "Máng cỏ" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm


 • Chúa Nhật 09 tháng 12 năm 2012
Kinh thánh : Lu-ca 1:39-56
Sứ Điệp : "Niềm vui trước ngày Giáng Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 02 tháng 12 năm 2012
Kinh thánh : Ê-sai 9:1-6
Sứ Điệp : "Chúa Giê-xu, Đấng lạ lùng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 25 tháng 11 năm 2012
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 1:14-16
Sứ Điệp : "Phải nên thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 18 tháng 11 năm 2012
Kinh thánh : Phục truyền luật lệ ký 33:1-3
Sứ Điệp : "Phước hạnh của dân sự Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 11 tháng 11 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 15:21-28
Sứ Điệp : "Đức tin lớn" : Cô Đặng Thị Hồng Vân


 • Chúa Nhật 04 tháng 11 năm 2012
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:12-17
Sứ Điệp : "Những điều cần phải coi chừng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 28 tháng 10 năm 2012
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:12-17
Sứ Điệp : "Những điều cần phải tìm cầu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:13-16
Sứ Điệp : "Muối và ánh sáng" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm


 • Chúa Nhật 14 tháng 10 năm 2012
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:12-17
Sứ Điệp : "Những điều cần phải làm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Lễ Kỷ Niệm 26 Năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhật 07 tháng 10 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:18 & I Cô-rinh-tô 3:9-15
Sứ Điệp : "Nền tảng của Hội Thánh" : Mục sư Đặng Ngọc Minh


 • Bồi Linh & Kỷ Niệm 50 Năm Dâng Hầu Việc Chúa của ÔB MS Nguyễn Văn Bình - Thứ Bảy 06 tháng 10 năm 2012
Sáng Thứ Bảy từ 10:00
Kinh thánh : Giô-suê 4:1-7
Sứ Điệp : "Những ký ức thuộc linh" : Mục sư Đặng Ngọc Minh


Trưa Thứ Bảy từ 13:30
Kinh thánh : II  Ti-mô-thê 4:6-8
Sứ Điệp : "Dâng Chúa cả cuộc đời" : Mục sư Đặng Ngọc Minh


Lời tâm tình 50 năm dâng mình hầu việc Chúa : Mục sư Nguyễn Văn Bình


 • Chúa Nhật 30 tháng 09 năm 2012
Kinh thánh : Lu-ca 10:30-37
Sứ Điệp : "Phước hạnh lớn khi ở trong Hội Thánh" : Mục sư Nguyễn Triệu Dũng

 • Chúa Nhật 16 tháng 09 năm 2012
Kinh thánh : Châm Ngôn 3:1-10
Sứ Điệp : "Giữ mạng lịnh Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 09 tháng 09 năm 2012
Kinh thánh : Thi thiên 119:103-105
Sứ Điệp : "Lời Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 26 tháng 08 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:1-25
Sứ Điệp : "Nhờ lời Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 19 tháng 08 năm 2012
Kinh thánh : Giô-suê 1:1-9
Sứ Điệp : "Cơ đốc nhân đối với Kinh Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 12 tháng 08 năm 2012
Kinh thánh : Thi thiên 119:41-50
Sứ Điệp : "Hiệu năng của Kinh Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 05 tháng 08 năm 2012
Kinh thánh : Gia-cơ 1:22-25
Sứ Điệp : "Làm theo lời Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 29 tháng 07 năm 2012
Kinh thánh : II Ti-mô-thê 3:14-17
Sứ Điệp : "Ích lợi của Kinh Thánh (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 22 tháng 07 năm 2012
Kinh thánh : II Ti-mô-thê 3:14-17
Sứ Điệp : "Ích lợi của Kinh Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 15 tháng 07 năm 2012
Kinh thánh : I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Sứ Điệp : "Ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 08 tháng 07 năm 2012
Kinh thánh : Giăng 8:30-38
Sứ Điệp : "Môn đồ thật của Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 01 tháng 07 năm 2012
Kinh thánh : Giê-rê-mi 33:1-3
Sứ Điệp : "Sự cầu nguyện" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 24 tháng 06 năm 2012
Kinh thánh : Phi-líp 4:10-20
Sứ Điệp : "Lòng rộng rãi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhật 17 tháng 06 năm 2012
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-4
Sứ Điệp : "Bổn phận con cái và cha mẹ" : Mục sư Vũ Ngọc Văn

 • Chúa Nhật 10 tháng 06 năm 2012
Kinh thánh : Gia-cơ 5:16-18
Sứ Điệp : "Sự cầu nguyện linh nghiệm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 03 tháng 06 năm 2012
Kinh thánh : II Sa-mu-ên 21:1-14
Sứ Điệp : "Nhớ về người mẹ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 27 tháng 05 năm 2012
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Sứ Điệp : "Lễ Ngũ Tuần" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 20 tháng 05 năm 2012
Kinh thánh : Lu-ca 24:50-53
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu thăng thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 06 tháng 05 năm 2012
Kinh thánh : Gia-cơ 5:13-20
Sứ Điệp : "Cầu nguyện chữa bệnh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 29 tháng 04 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 23:1-39
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu trách người Pharisi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 22 tháng 04 năm 2012
Kinh thánh : Tít 3:1-7
Sứ Điệp : "La puissance de transformation de l'Evangile (Quyền năng biến đổi của Tin Lành)" : Mục sư Reynald Kozycki

 • Chúa Nhật 15 tháng 04 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 25:1-46
Sứ Điệp : "Người tín đồ trước ngày Chúa tái lâm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 08 tháng 04 năm 2012 - Lễ Phục Sinh
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 28:1-20
Sứ Điệp : "Chúa Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 01 tháng 04 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 27:38-66
Sứ Điệp : "Những nhân vật quanh sự chết của Đức Chúa Giê-xu (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 25 tháng 03 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 27:1-37
Sứ Điệp : "Những nhân vật quanh sự chết của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 18 tháng 03 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 22:23-46
Sứ Điệp : "Những dạy dỗ lạ lùng của Chúa Giê-xu (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 11 tháng 03 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 22:1-22
Sứ Điệp : "Những dạy dỗ lạ lùng của Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 04 tháng 03 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 21:23-46
Sứ Điệp : "Những điều Chúa cần  (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 26 tháng 02 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 21:1-22
Sứ Điệp : "Những điều Chúa cần " : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 19 tháng 02 năm 2012
Kinh thánh : I Giăng 2:3-6
Sứ Điệp : "Dấu hiệu của  người biết Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 12 tháng 02 năm 2012
Kinh thánh : Khải huyền 2:8-11
Sứ Điệp : "Trung tín vơí Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 05 tháng 02 năm 2012
Kinh thánh : I Giăng 2:18-29
Sứ Điệp : "Ở trong Ngài" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Tết Nhâm Thìn - Chúa Nhật 29 tháng 01 năm 2012
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:25-34
Sứ Điệp : "Xem Tết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhật 22 tháng 01 năm 2012
Kinh thánh : Lu-ca 1:73-75
Sứ Điệp : "Hầu việc Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc