Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2015

 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20 tháng 12 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 1:18-25
Sứ Điệp : "Con Người dã đến" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 13 tháng 12 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 2:8-14
Sứ Điệp : "Sự ban cho của Đức Chúa Trời" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 06 tháng 12 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 15:25-32
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người con cả lạc mất" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 29 tháng 11 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 15:11-24
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người con út lạc mất" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 22 tháng 11 năm 2015
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:4-11
Sứ Điệp : "Chúng ta được Chúa sửa phạt" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 15 tháng 11 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 15:8-10
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người đàn bà mất đồng bạc" : Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 08 tháng 11 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 20:1-16
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về những người làm công trong vườn nho" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 01 tháng 11 năm 2015
Kinh thánh : Giăng 15:1-11
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về cây nho" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 25 tháng 10 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 14:22-33
Sứ Điệp : "Chúng ta được Chúa nâng đỡ" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2015
Kinh thánh : Giăng 10:1-10
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về cái cửa của chiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Lễ Kỷ Niệm 40 năm Hội Thánh Hải Ngoại & 29 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Chúa Nhựt 11 tháng 10 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:13-19
Sứ Điệp : "Hội Thánh của Đức Chúa Trời" : Mục sư Vũ Ngọc Văn

 • Chúa Nhựt 04 tháng 10 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 15:1-7
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về người chăn hiền lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 27 tháng 09 năm 2015
Kinh thánh : II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17
Sứ Điệp : "Chúng ta được Chúa yên ủi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 20 tháng 09 năm 2015
Kinh thánh : Giăng 17:1-5
Sứ Điệp : "Tôn vinh Cha trên đất" : Mục sư Dặng Đức Tín

 • Chúa Nhựt 13 tháng 09 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 14:25-35
Sứ Điệp : "Các ẩn dụ về sự tính toán" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 06 tháng 09 năm 2015
Kinh thánh : I Giăng 2:3-6 & 3:18-24
Sứ Điệp : "Tôi yêu (phần 6): Tình yêu trong tôi:
                   Bằng chứng của sự hiệp một giữa tôi với Chúa
"
: Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 30 tháng 08 năm 2015
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 13:1-13
Sứ Điệp : "Tôi yêu (phần 5): Tình yêu trong tôi:
                   Đặc điểm nhận diện công dân thiên quốc
"
: Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 23 tháng 08 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 14:7-14
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về tiệc tùng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 16 tháng 08 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 19:11-28
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về 10 nén bạc" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 09 tháng 08 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 18:9-14
Sứ Điệp : "Ẩn dụ về hai người lên đền thờ cầu nguyện" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 02 tháng 08 năm 2015
Kinh thánh : Sáng thế ký 12:1-5
Sứ Điệp : "Đi theo tiếng gọi" : Mục sư Trần Quốc Hùng

 • Chúa Nhựt 26 tháng 07 năm 2015
Kinh thánh : Thi thiên 125:1-5
Sứ Điệp : "Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài" : Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo

 • Chúa Nhựt 19 tháng 07 năm 2015
Kinh thánh : Khải huyền 22:6-21
Sứ Điệp : "Chúa sẽ đến mau" : Mục sư Phan Vĩnh Cự

 • Chúa Nhựt 05 tháng 07 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 18:1-8
Sứ Điệp : "Ấn dụ về một người đàn bà góa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 28 tháng 06 năm 2015
Kinh thánh : Giăng 13:34-35 & 15:12-13
Sứ Điệp : "Tôi yêu (phần 4): Yêu anh em mình" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21 tháng 06 năm 2015
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-4
Sứ Điệp : "Hiếu kính cha mẹ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 14 tháng 06 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 16:19-31
Sứ Điệp : "Ấn dụ về một người giàu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 07 tháng 06 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 16:1-13
Sứ Điệp : "Ấn dụ về người quản gia bất trung" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 31 tháng 05 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 13:6-9
Sứ Điệp : "Ấn dụ về cây vả không trái" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 05 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 22:34-40
Sứ Điệp : "Tôi yêu (phần 3)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 17 tháng 05 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 22:34-40
Sứ Điệp : "Tôi yêu (phần 2)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 10 tháng 05 năm 2015
Kinh thánh : Khải huyền 1:1-3
Sứ Điệp : "Nguyên tắc được phước" : Bà Ayun Priscille

 • Chúa Nhựt 03 tháng 05 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 7:24-29
Sứ Điệp : "Ấn dụ về hai hạng người nghe lời Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 26 tháng 04 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 18:21-35
Sứ Điệp : "Ấn dụ về người mắc nợ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 19 tháng 04 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 7:36-50
Sứ Điệp : "Tôi yêu" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 12 tháng 04 năm 2015
Kinh thánh : I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-13
Sứ Điệp : "Sống vì Chúa" : Mục sư Trần ThongSouk

 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 05 tháng 04 năm 2015
Kinh thánh : Giăng 21:1-17
Sứ Điệp : "Bảy câu hỏi của Chúa Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 29 tháng 03 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 27:32-50
Sứ Điệp : "Điều gì đã giữ thân Ngài trên câ thập tự ?" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 22 tháng 03 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 14:15-24
Sứ Điệp : "Ấn dụ về yến tiệc lớn" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 15 tháng 03 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 17:7-10
Sứ Điệp : "Ấn dụ về người đầy tớ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 08 tháng 03 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 4:38-39
Sứ Điệp : "Hầu việc Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 01 tháng 03 năm 2015
Kinh thánh : Mác 12:41-44
Sứ Điệp : "Dâng Chúa 2 đồng 1/4 xu" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Tết Ất Mùi - Chúa Nhựt 22 tháng 02 năm 2015
Kinh thánh : Thi thiên 90:1-17
Sứ Điệp : "Đời người" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 15 tháng 02 năm 2015
Kinh thánh : Giăng 6:22-40
Sứ Điệp : "Tin Chúa Jêsus" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 08 tháng 02 năm 2015
Kinh thánh : Lu-ca 12:16-21
Sứ Điệp : "Kẻ dại" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 01 tháng 02 năm 2015
Kinh thánh : Mác 12:1-12
Sứ Điệp : "Vườn nho cho thuê" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 25 tháng 01 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 7:24-27
Sứ Điệp : "Tôi không sợ hãi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 18 tháng 01 năm 2015
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Sứ Điệp : "Phi-líp, một chấp sự gương mẫu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 11 tháng 01 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:33-35
Sứ Điệp : "Nước thiên đàng giống như men" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 04 tháng 01 năm 2015
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:45-46
Sứ Điệp : "Người lái buôn kiếm ngọc châu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc