Hội thánh Paris -> Ban Tráng Niên

 • BAN TRÁNG NIÊN HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2018
Trưởng ban: Ông Nguyễn Michel
Phó ban:      Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Thư ký:        Bà Lê Thị Kim Thu
Thủ quỹ:      Cô Đinh Thị Hiếu
Ban viên :    Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy, Cô Trần Marion, Bà Nguyễn Michel, Anh Hồ Văn Út Một,
                   Cô Nguyễn Thị Huyền Trinh, Cô Hoàng Sylvie, Cô Nguyễn Thi Xuân Mai
 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 10/11/2018 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/LDwgqfueFo4

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 08/09/2018 lúc 15g00 tại Nhà Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Tại: Nhà của Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng: 25A Boulevard Decauville, 91000 Evry. Tél: 09.51.25.93.62

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 30/06/2018 lúc 15g00 tại Nhà Ông Bà Nguyễn Michel
Tại: Nhà ÔB Nguyễn Michel: 19 rue Gréta Garbo, 95190 Goussainville..


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 14/04/2018 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng, 8 Allée Abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux.


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 24/02/2018 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Lê Thanh Toàn
Tại: Nhà ÔB Lê Thanh Toàn, 1 allée des Petits Jules, 93160 Noisy-le-Grand.


Chủ đề chính cho nhóm Tráng Niên năm 2017 là "TÌNH YÊU"

Danh sách các ngày nhóm trong năm 2017:
- 18/02 (Chủ đề: Tình yêu của Cha trên trời)
- 22/04 (Chủ đề: Tình yêu giữa anh chị em trong Chúa)
- 24/06 (Chủ đề: Tình yêu giữa cha mẹ và con cái)
- 16/09 (Chủ đề: Tình yêu giữa vợ chồng với nhau)
- 11/11 (Chủ đề: Tình yêu đối với tha nhân)


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 11/11/2017 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Hồ Văn Út Một
Tại: Nhà của ÔB Hồ văn Út Một, 9 rue du Jasmin, 91000 Evry

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 16/09/2017 lúc 15g00 tại Nhà Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tại: Nhà của Cô Trương Hoàng Phương Tâm, 6 Impasse Charles Floquet, 94340 Joinville-le-Pont.


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 24/06/2017 lúc 15g00 tại Nhà Bà Thái Thị Oanh
Tại: Nhà của Bà Thái Thị Oanh, 18 Rue Racine, 94360 Bry-sur-Marne.


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 22/04/2017 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Lê Thanh Toàn
Tại: Nhà ÔB Lê Thanh Toàn, 1 allée des Petits Jules, 93160 Noisy-le-Grand.


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 18/02/2017 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Nguyễn Văn Hà
Tại: Nhà ÔB Nguyễn Văn Hà, 18 rue Gréta Garbo, 95190 Goussainville.

Đố Kinh Thánh: Sách Ê-phê-sô.
 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 09/04/2016 lúc 14g30
Tại: Nhà Cô Trương Hoàng Phương Tâm ở Joinville-le-pont.

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 18/01/2014 lúc 14g30 
Tại: Nhà Thờ Pontault-Combault - 15 Rue du Plessis - 77340 Pontault-Combault.


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 11/02/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo - 31 Rue des Glaneuses - 77144 Montévrain. Tel: 09 50 34 60 51


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 10/12/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Ông Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình - 5 Villa du Maine - 77186 Noisiel. Tel: 01 60 05 11 93
Chương Trình : - Học Kinh Thánh
Trao đổi quà Nô-ên


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 15/10/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Chị Trần Thị Phước Ân - 9 Rue du Jasmin, Pavillon 70 - 91000 Evry. Tel: 01 60 77 52 50
Chương Trình : - Học Kinh Thánh


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 28/05/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo - 31 Rue des Glaneuses - 77144 Montévrain. Tel: 09 50 34 60 51
Chương Trình : - Học Kinh Thánh
                      - Đố Kinh Thánh : Các người Mẹ trong Kinh Thánh


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 26/03/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo - 31 Rue des Glaneuses - 77144 Montévrain. Tel: 09 50 34 60 51
Chương Trình : - Học Kinh Thánh
                      - Đố Kinh Thánh : Sách Ru-tơ


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 15/01/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Ông bà MS Nguyễn Văn Bình - 5 Villa du Maine - 77186 NOISIEL. Tél: 01 60 05 11 93


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 20/11/2010 lúc 15g00
Tại: Nhà Bà Thái Thị Oanh - 18 Rue Racine, 94360 BRY SUR MARNE. Tél: 01 48 81 43 22


 • CA NGỢI CHÚA
 • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 21/03/2010 : "Ngợi khen Cha Thánh"
Tải bài hát (Télécharger)
 • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : "Giê-xu, nguồn vui xuân "
Tải bài hát (Télécharger)
 • Chúa Nhựt 31/01/2010 : " "
Tải bài hát (Télécharger)