Hội thánh Paris -> Ban Tráng Niên

 • BAN TRÁNG NIÊN HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2018
Trưởng ban: Ông Nguyễn Michel
Phó ban:      Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Thư ký:        Bà Lê Thị Kim Thu
Thủ quỹ:      Cô Đinh Thị Hiếu
Ban viên :    Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy, Cô Trần Marion, Bà Nguyễn Michel, Anh Hồ Văn Út Một,
                   Cô Nguyễn Thị Huyền Trinh, Cô Hoàng Sylvie, Cô Nguyễn Thi Xuân Mai
Chủ đề chính cho nhóm Tráng Niên năm 2017 là "TÌNH YÊU"

Danh sách các ngày nhóm trong năm 2017:
- 18/02 (Chủ đề: Tình yêu của Cha trên trời)
- 22/04 (Chủ đề: Tình yêu giữa anh chị em trong Chúa)
- 24/06 (Chủ đề: Tình yêu giữa cha mẹ và con cái)
- 16/09 (Chủ đề: Tình yêu giữa vợ chồng với nhau)
- 11/11 (Chủ đề: Tình yêu đối với tha nhân)


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 11/11/2017 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Hồ Văn Út Một
Tại: Nhà của ÔB Hồ văn Út Một, 9 rue du Jasmin, 91000 Evry

 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 16/09/2017 lúc 15g00 tại Nhà Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tại: Nhà của Cô Trương Hoàng Phương Tâm, 6 Impasse Charles Floquet, 94340 Joinville-le-Pont.


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 24/06/2017 lúc 15g00 tại Nhà Bà Thái Thị Oanh
Tại: Nhà của Bà Thái Thị Oanh, 18 Rue Racine, 94360 Bry-sur-Marne.


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 22/04/2017 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Lê Thanh Toàn
Tại: Nhà ÔB Lê Thanh Toàn, 1 allée des Petits Jules, 93160 Noisy-le-Grand.


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 18/02/2017 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Nguyễn Văn Hà
Tại: Nhà ÔB Nguyễn Văn Hà, 18 rue Gréta Garbo, 95190 Goussainville.

Đố Kinh Thánh: Sách Ê-phê-sô.
 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 09/04/2016 lúc 14g30
Tại: Nhà Cô Trương Hoàng Phương Tâm ở Joinville-le-pont.

 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 18/01/2014 lúc 14g30 
Tại: Nhà Thờ Pontault-Combault - 15 Rue du Plessis - 77340 Pontault-Combault.


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 11/02/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo - 31 Rue des Glaneuses - 77144 Montévrain. Tel: 09 50 34 60 51


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 10/12/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Ông Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình - 5 Villa du Maine - 77186 Noisiel. Tel: 01 60 05 11 93
Chương Trình : - Học Kinh Thánh
Trao đổi quà Nô-ên


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 15/10/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Chị Trần Thị Phước Ân - 9 Rue du Jasmin, Pavillon 70 - 91000 Evry. Tel: 01 60 77 52 50
Chương Trình : - Học Kinh Thánh


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 28/05/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo - 31 Rue des Glaneuses - 77144 Montévrain. Tel: 09 50 34 60 51
Chương Trình : - Học Kinh Thánh
                      - Đố Kinh Thánh : Các người Mẹ trong Kinh Thánh


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 26/03/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo - 31 Rue des Glaneuses - 77144 Montévrain. Tel: 09 50 34 60 51
Chương Trình : - Học Kinh Thánh
                      - Đố Kinh Thánh : Sách Ru-tơ


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 15/01/2011 lúc 15g00
Tại: Nhà Ông bà MS Nguyễn Văn Bình - 5 Villa du Maine - 77186 NOISIEL. Tél: 01 60 05 11 93


 • NHÓM BAN NỮ GIỚI : Thứ Bảy 20/11/2010 lúc 15g00
Tại: Nhà Bà Thái Thị Oanh - 18 Rue Racine, 94360 BRY SUR MARNE. Tél: 01 48 81 43 22


 • CA NGỢI CHÚA
 • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 21/03/2010 : "Ngợi khen Cha Thánh"
Tải bài hát (Télécharger)
 • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : "Giê-xu, nguồn vui xuân "
Tải bài hát (Télécharger)
 • Chúa Nhựt 31/01/2010 : " "
Tải bài hát (Télécharger)