Hội thánh Paris -> Ban Thiếu Nhi & Thiếu Niên - Ban Ấu Nhi

-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thanh Paris- Les Pierres Précieuses https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

  • BAN THIẾU NHI & THIẾU NIÊN - NĂM 2019
Trưởng ban:  Cô Huỳnh Caroline
Thủ quỹ:       Cô Ayun HLiza
Ban viên:      Cô Trương Hoàng Phương Tâm

  • BAN ẤU NHI  - NĂM 2019
Trưởng ban:  Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
Thủ quỹ:       Cô Nguyễn Thị Hạnh
Ban viên:      Cô Đặng Trung Diễm Trang, Cô Lê Thị Ngọc Lâm
Cổ vấn:         Bà Đặng Ánh Lan

  • CHƯƠNG TRÌNH TẬP HÁT CHO THIẾU NHI & NHI ĐỒNG

  • Các em có thể tự tập hát bằng cách nghe phần nhạc (MP3) và đồng thời xem lời bài hát (PDF) để hát theo. Chúc các em thành công!
Bài 01: Giê-xu Yêu Em
Giê-xu Yêu Em (Mp3)

Giê-xu Yêu Em (PDF)

Bài 02: Nhà Trên Trời
Nhà Trên Trời (Mp3)

Nhà Trên Trời (PDF)

Bài 03: Em Dầu Nhỏ
Em Dầu Nhỏ (Mp3)

Em Dầu Nhỏ (PDF)

Bài 04: Nguyện Theo Giê-xu
Nguyện Theo Giê-xu (Mp3)

Nguyện Theo Giê-xu (PDF)

Bài 05: Chờ Đón Cứu Chúa
Chờ Đón Cứu Chúa (Mp3)

Chờ Đón Cứu Chúa (PDF)

Bài 06: Mến Yêu Giê-xu
Mến Yêu Giê-xu (Mp3)

Mến Yêu Giê-xu (PDF)

Bài 07: Một Tia Sáng
Một Tia Sáng (Mp3)

Một Tia Sáng (PDF)

Bài 08: Đi Với Giê-xu
Đi Với Giê-xu (Mp3)

Đi Với Giê-xu (PDF)

Bài 09: Bàn Tay Dâng Lên
Bàn Tay Dâng Lên (Mp3)

Bàn Tay Dâng Lên (PDF)

Bài 10: Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
Dâng Cha Đóa Hoa Lòng (Mp3)

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng (PDF)

Bài 11: Dâng Cho Chúa Giê-xu
Dâng Cho Giê-xu (Mp3)

Dâng Cho Giê-xu (PDF)

Bài 12: Đi Nhà Thờ
Đi Nhà Thờ (Mp3)

Đi Nhà Thờ (PDF)  • CA NGỢI CHÚA
  • Chúa Nhựt 30/05/2010 : Ban Thiếu Nhi
Tải bài hát (Télécharger)
  • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : Ban Thiếu Nhi
Tải bài hát (Télécharger)
  • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : Ban Thiếu Niên
Tải bài hát (Télécharger)