CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-28/03/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 02/04/2017 vào lúc 15:30
-28/03/2017: Culte en Français Dimanche 02/04/2017 à 14:30 - Pasteur Jean Koumarianos

-27/03/2017: HTTLVN Paris - Lễ An Táng Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Thứ Sáu 31/03/2017.

-26/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 26/03/2017 - "Ẩn dụ: Đón rước chàng rể" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/03/2017: Message Dimanche 26/03/2017 - "Une triple plénitude dans notre vie" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-19/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 19/03/2017 - "Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (4)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-19/03/2017: Message Dimanche 19/03/2017 - "Ange mon ami (suite et fin)" - Jean-Michel MAYEUR

-17/03/2017: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Phục Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 16/04/2017.
-08/03/2017: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thư Mời và Chương Trình Tổng Quát Hội Đồng HTTLVN tại Pháp 2017 từ 13-16/07/2017 tại Dijon.
-08/03/2017: HTTLVN tại Pháp - Thư Mời & Chương Trình Tổng Quát  Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon
-08/03/2017: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2017- Jeudi 13/07/2017 au Dimanche 16/07/2017 à Dijon -22/01/2017: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2017

-12/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 12/03/2017 - "Ẩn dụ: Ăn thịt và uống huyết Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/03/2017: Message Dimanche 12/03/2017 - "Ange mon ami" - Jean-Michel MAYEUR

-05/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 05/03/2017 - "Fidélité humaine ou fidélité de Dieu" / "Sự trung tín của loài người hay sự thành tín của Đức Chúa Trời" - Mục sư Jean KOUMARIANOS
-05/03/2017: Message Dimanche 05/03/2017 - "La foi qui sauve" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-26/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 26/02/2017 - "Ẩn dụ: Sẽ thấy việc lớn hơn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/02/2017: Message Dimanche 26/02/2017 - "Être dans le monde sans être du monde" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-19/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 19/02/2017 - "Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (3)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-19/02/2017: Message Dimanche 19/02/2017 - "L'homme selon le coeur de Dieu (2)" - Pasteur Philippe LE PERRU
-13/02/2017: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 18/02/2017 tại nhà ÔB Nguyễn Văn Hà ở Goussainville.
-12/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 12/02/2017 - "Ẩn dụ Chúa rửa chân cho các môn đồ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/02/2017: Message Dimanche 12/02/2017 - "L'homme selon le coeur de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-05/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 05/02/2017 - "Ẩn dụ về việc phá đền thờ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/02/2017: Message Dimanche 05/02/2017 - "Vaincre l'ennui spirituel" - Jean-Michel MAYEUR

-29/01/2017: Bài giảng Tết Đinh Dậu - Chúa Nhựt 29/01/2017 - "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/01/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Đinh Dậu - Chúa Nhựt 29/01/2017 vào lúc 14:30

-22/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 22/01/2017 - "Người khôn ngoan" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/01/2017: Message Dimanche 22/01/2017 - "La conformité à Christ" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-15/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 15/01/2017 - "Người biếng nhác" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

-09/01/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 15/01/2017 vào lúc 14:30
-09/01/2017: Assemblée Générale de l'Eglise - Dimanche 15/01/2017 à 14:30 - Pas de Culte en Français

-08/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 08/01/2017 - "Ẩn dụ về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/01/2017: Message Dimanche 08/01/2017 - "Savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-01/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 01/01/2017 - "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/12/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 25/12/2016 - "Niềm vui giáng sinh" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

-18/12/2016: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 18/12/2016 - "Đức Chúa Giê-xu Christ đã dến trong thế gian" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/12/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 18/12/2016 vào lúc 14:30

-11/12/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 11/12/2016 - "Ẩn dụ về đá" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/12/2016: Message Dimanche 11/12/2016 - "Aujourd'hui !" - Pasteur Philippe LE PERRU

-05/12/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 11/12/2016 vào lúc 15:30
-05/12/2016: HTTLVN Paris- Thông cáo & Lễ Giáng Sinh: Chúa Nhựt 18/12/2016 lúc 14g30

-04/12/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 04/12/2016 - "Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trờì (2)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-04/12/2016: Message Dimanche 04/12/2016 - "Les conséquences de Noël" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-27/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 27/11/2016 - "Ẩn dụ về người Pha-ri-si và Sa-đu-sê xin dấu lạ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/11/2016: Message Dimanche 27/11/2016 - "Savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-24/11/2016: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Giáng Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 18/12/2016.

-20/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 20/11/2016 - "Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trờì" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-20/11/2016: Message Dimanche 20/11/2016 - "Entre les mains de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-13/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 13/11/2016 - "Lễ Báp-têm" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-07/11/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng & Lễ Báp-têm - Chúa Nhựt 13/11/2016 vào lúc 15:00 tại nhà thờ Joinville-le-pont
-31/10/2016: HTTLVN Paris- Thông cáo & Lễ Báp Têm: Chúa Nhựt 13/11/2016 lúc 15g00. Tại Nhà Thờ Báp-tít Joinville-le-pont

-06/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 06/11/2016 - "Ẩn dụ về hai người mắc nợ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/11/2016: Message Dimanche 06/11/2016 - "Les yeux de l'homme et les yeux de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-30/10/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 30/10/2016 - "Hãy tìm theo sự nên thánh" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-30/10/2016: Message Dimanche 30/10/2016 - "Le salaire juste (2)" - Jean-Michel MAYEUR
-23/10/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 23/10/2016 - "Ẩn dụ về sự phán xét trong ngày tận thế" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/10/2016: Message Dimanche 23/10/2016 - "Le salaire juste" - Jean-Michel MAYEUR

-20/10/2016: HTTLVN Paris- Phân ưu cùng tang quyến cụ Đào Thiện Tằng & Lễ hỏa táng lúc 10g30 Thứ Ba 25/10/2016 tại Crématorium Père Lachaise

-23/05/2016: HTTLVN Paris - Tìm ứng viên Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris

-16/10/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 16/10/2016 - "Đức Chúa Trời thật là đáng sợ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-16/10/2016: Message Dimanche 16/10/2016 - "Prier comme Jésus" - Pasteur Philippe LE PERRU

-09/10/2016: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 09/10/2016 - "Tạ ơn Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/10/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Kỷ Niệm 30 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Chúa Nhựt 09/10/2016 vào lúc 14:30
-03/10/2016: Pas de Culte en Français Dimanche 09/10/2016 - 30e anniversaire de l'Eglise Vietnamiên de Paris à 14:30
-02/10/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 02/10/2016 - "Ẩn dụ về việc sử dụng ân tứ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/10/2016: Message Dimanche 02/10/2016 - "Quel est le but principal du culte ?" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-19/09/2016: 
HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập HT lúc 14g30 Chúa Nhựt 09/10/2016.

-25/09/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 25/09/2016 - "Ẩn dụ về những việc không ai làm" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/09/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 25/09/2016 vào lúc 15:30
-18/09/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 18/09/2016 - "Ẩn dụ về đồng ruộng thế gian" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/09/2016: Message Dimanche 18/09/2016 - "Un ministère équilibré pour cette année" - Jean-Michel MAYEUR
-12/09/2016: Le Culte en Français reprend le Dimanche 18/09/2016 à 14:30
-11/09/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 11/09/2016 - "Ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

 -07/08/2016: HTTLVN tại Pháp - Ban Chấp Hành

-04/09/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 04/09/2016 - "Thân phận con người trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 28/08/2016 - "Nhờ cậy danh Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-31/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 21/08/2016 - "Đi trước mặt Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-14/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 14/08/2016 - "Ba hạng người trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 07/08/2016 - "Thầy dạy luật trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 31/07/2016 - "Vững vàng trong đức tin" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 24/07/2016 - "Điều lành và điều dữ" - Mục sư Thái Phước Trường

-17/07/2016: Bài giảng Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 28 & Bồi Linh Âu Châu từ Thứ Năm 14/07/2016 đến Chúa Nhựt 17/07/2016

-10/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 10/07/2016 - "Theo Chúa" - Mục sư Thái Phước Trường
-04/07/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 10/07/2016 vào lúc 15:20 - Mục sư Thái Phước Trường
-19/06/2016: HTTLVN tại Pháp - Thư Mời & Chương Trình Tổng Quát - Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 28
   & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Năm 14/07/2016 đến Chúa Nhựt 17/07/2016 tại Pierrefonds
-19/06/2016: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2016- Jeudi 14/07/2016 au Dimanche 17/07/2016 à Pierrefonds

-03/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 03/07/2016 - "Ần dụ về sự thắp đèn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/06/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 26/06/2016 - "Tiếng Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-26/06/2016: Message Dimanche 26/06/2016 - "Vive les vacances" - Jean-Michel MAYEUR
-19/06/2016: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 19/06/2016 - "Người nữ tài đức" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/06/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 19/06/2016 vào lúc 14:30
-12/06/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 12/06/2016 - "Ần dụ về cái thành trên núi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/06/2016: Message Dimanche 12/06/2016 - "Toujours prêt (?)" - Jean-Michel MAYEUR

-23/05/2016: 
HTTLVN Paris - 
Thư Mời Lễ Cha Mẹ - Lúc 14g30 Chúa Nhựt 19/06/2016

-05/06/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 05/06/2016 - "Ần dụ về hai loại muối của đất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/06/2016: Message Dimanche 05/06/2016 - "Le secret de la bénédiction de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-30/05/2016: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 11/06/2016 tại nhà Cô Cẩm Hồng ở Evry
-29/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 29/05/2016 - "Gia đình phục vụ Chúa" - Truyền đạo Phan Điệp
-29/05/2016: Message Dimanche 29/05/2016 - "Servir Dieu (suite)" - Jean-Michel MAYEUR
-22/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 22/05/2016 - "Ngón tay Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/05/2016: Message Dimanche 22/05/2016 - "Servir Dieu" - Jean-Michel MAYEUR
-15/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 15/05/2016 - "Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 08/05/2016 - "Chúa thăng thiên" - Mục sư Vũ Ngọc Văn
-01/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 01/05/2016 - "Ần dụ về sự sáng của thế gian" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 24/04/2016 - "Ần dụ về sông nước hằng sống" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/04/2016: Message Dimanche 24/04/2016 - "La crainte de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-17/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 17/04/2016 - "Sự thương khó của Đấng Christ (3)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-17/04/2016: Message Dimanche 17/04/2016 - "La plénitude du Saint-Esprit, comment la conserver" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-10/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 10/04/2016 - "Ần dụ về bánh hằng sống" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/04/2016: Message Dimanche 10/04/2016 - "La plénitude du Saint-Esprit" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-03/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 03/04/2016 - "Sự thương khó của Đấng Christ (2)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-03/04/2016: Message Dimanche 03/04/2016 - "Régénération et Baptême du Saint-Esprit" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-28/03/2016: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 14g00 Thứ Bảy 09/04/2016 tại nhà Cô Trương Hoàng Phương Tâm ở Joinville-le-pont.

-27/03/2016: Bài giảng Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 27/03/2016 - "Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-24/03/2016: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-21/03/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 27/03/2016 vào lúc 14:30
-21/03/2016: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Phục Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 27/03/2016.

-20/03/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 20/03/2016 - "Sự thương khó của Đấng Christ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-20/03/2016: Message Dimanche 20/03/2016 - "Une Eglise rayonnante" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-13/03/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 13/03/2016 - "Ần dụ về người đàn bà sanh đẻ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/03/2016: Message Dimanche 13/03/2016 - "Dieu nous a élus" - Pasteur Philippe LE PERRU

-06/03/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 06/03/2016 - "Ần dụ về lạc đà chui qua lỗ kim" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/03/2016: Message Dimanche 06/03/2016 - "La bible, parole de Dieu ?" - Jean-Michel MAYEUR

-05/03/2016: HTTLVN Paris - Thông Báo.
-30/01/2016: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2016

-28/02/2016: Message Dimanche 28/02/2016 - "La paix de Dieu: comment la recevoir ou la procurer" - Pasteur Philippe LE PERRU
-21/02/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 21/02/2016 - "Tay Chúa chẳng hề mỏi mệt" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-21/02/2016: Message Dimanche 21/02/2016 - "Libre ou esclave ? Quel choix ?" - Jean-Michel MAYEUR
-14/02/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 14/02/2016 - "Mắt Chúa thánh sạch" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-07/02/2016: Bài giảng Tết Bính Thân - Chúa Nhựt 07/02/2016 - "Chúa là nguồn hạnh phúc" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/02/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Bính Thân - Chúa Nhựt 07/02/2016 vào lúc 14:30
-31/01/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 31/01/2016 - "Chúng ta có gì để khoe ?" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-31/01/2016: Message Dimanche 31/01/2016 - "Marcher avec Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-30/01/2016: Culte en Français - Dimanche 31/01/2016 à 14:30 - Pasteur Philippe LE PERRU
-27/01/2016: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 30/01/2016 à 14:30 à Noisiel

-24/01/2016: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 24/01/2016 - "Ần dụ về người đầy tớ tốt" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-18/01/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 24/01/2016 vào lúc 14:30
-18/01/2016: Assemblée Générale de l'Eglise - Dimanche 24/01/2016 à 14:30
-20/12/2015: Bài giảng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2015 - "Con Người đã đến" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/12/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2015 vào lúc 14:30
-15/12/2015: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Giáng Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 20/12/2015.

-11/10/2015: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại & 29 năm Thành Lập HT Paris - Chúa Nhựt 11/10/2015 - "Hội Thánh của Đức Chúa Trời" - Mục sư Vũ Ngọc Văn

-06/10/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại  & 29 năm thành lập HT - Chúa Nhựt 11/10/2015 vào lúc 14:30
-04/10/2015: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại  & 29 năm thành lập HT lúc 14g30 Chúa Nhựt 11/10/2015.

-06/12/2014: HTTLVN tại Pháp - Giới thiệu sách: "Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữ cơ đốc" - Diệp Dung
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Mục Tiêu