CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAMTẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-31/08/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 04/09/2016 vào lúc 15:30

-31/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 28/08/2016 - "Nhờ cậy danh Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-31/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 21/08/2016 - "Đi trước mặt Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

-14/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 14/08/2016 - "Ba hạng người trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/08/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 07/08/2016 - "Thầy dạy luật trong ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-07/08/2016: HTTLVN tại Pháp - Ban Chấp Hành
-07/08/2016: Culte en Français reprend le Dimanche 18/0/2016 à 14:30
-23/05/2016: HTTLVN Paris - Tìm ứng viên Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris

-31/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 31/07/2016 - "Vững vàng trong đức tin" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 24/07/2016 - "Điều lành và điều dữ" - Mục sư Thái Phước Trường

-17/07/2016: Bài giảng Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 28 & Bồi Linh Âu Châu từ Thứ Năm 14/07/2016 đến Chúa Nhựt 17/07/2016

-10/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 10/07/2016 - "Theo Chúa" - Mục sư Thái Phước Trường
-04/07/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 10/07/2016 vào lúc 15:20 - Mục sư Thái Phước Trường
-19/06/2016: HTTLVN tại Pháp - Thư Mời & Chương Trình Tổng Quát - Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 28
   & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Năm 14/07/2016 đến Chúa Nhựt 17/07/2016 tại Pierrefonds
-19/06/2016: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2016- Jeudi 14/07/2016 au Dimanche 17/07/2016 à Pierrefonds

-03/07/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 03/07/2016 - "Ần dụ về sự thắp đèn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/06/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 26/06/2016 - "Tiếng Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-26/06/2016: Message Dimanche 26/06/2016 - "Vive les vacances" - Jean-Michel MAYEUR

-23/06/2016: Culte en Français - Dimanche 26/06/2016 à 14:30 - Jean-Michel MAYEUR

-19/06/2016: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 19/06/2016 - "Người nữ tài đức" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/06/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 19/06/2016 vào lúc 14:30

-12/06/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 12/06/2016 - "Ần dụ về cái thành trên núi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/06/2016: Message Dimanche 12/06/2016 - "Toujours prêt (?)" - Jean-Michel MAYEUR

-23/05/2016: 
HTTLVN Paris - 
Thư Mời Lễ Cha Mẹ - Lúc 14g30 Chúa Nhựt 19/06/2016

-05/06/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 05/06/2016 - "Ần dụ về hai loại muối của đất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/06/2016: Message Dimanche 05/06/2016 - "Le secret de la bénédiction de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-30/05/2016: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 11/06/2016 tại nhà Cô Cẩm Hồng ở Evry

-29/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 29/05/2016 - "Gia đình phục vụ Chúa" - Truyền đạo Phan Điệp
-29/05/2016: Message Dimanche 29/05/2016 - "Servir Dieu (suite)" - Jean-Michel MAYEUR
-22/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 22/05/2016 - "Ngón tay Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/05/2016: Message Dimanche 22/05/2016 - "Servir Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-15/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 15/05/2016 - "Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 08/05/2016 - "Chúa thăng thiên" - Mục sư Vũ Ngọc Văn
-01/05/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 01/05/2016 - "Ần dụ về sự sáng của thế gian" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 24/04/2016 - "Ần dụ về sông nước hằng sống" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/04/2016: Message Dimanche 24/04/2016 - "La crainte de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-17/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 17/04/2016 - "Sự thương khó của Đấng Christ (3)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-17/04/2016: Message Dimanche 17/04/2016 - "La plénitude du Saint-Esprit, comment la conserver" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-10/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 10/04/2016 - "Ần dụ về bánh hằng sống" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/04/2016: Message Dimanche 10/04/2016 - "La plénitude du Saint-Esprit" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-03/04/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 03/04/2016 - "Sự thương khó của Đấng Christ (2)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-03/04/2016: Message Dimanche 03/04/2016 - "Régénération et Baptême du Saint-Esprit" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-28/03/2016: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 14g00 Thứ Bảy 09/04/2016 tại nhà Cô Trương Hoàng Phương Tâm ở Joinville-le-pont.

-27/03/2016: Bài giảng Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 27/03/2016 - "Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-24/03/2016: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-21/03/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 27/03/2016 vào lúc 14:30
-21/03/2016: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Phục Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 27/03/2016.

-20/03/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 20/03/2016 - "Sự thương khó của Đấng Christ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-20/03/2016: Message Dimanche 20/03/2016 - "Une Eglise rayonnante" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-13/03/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 13/03/2016 - "Ần dụ về người đàn bà sanh đẻ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/03/2016: Message Dimanche 13/03/2016 - "Dieu nous a élus" - Pasteur Philippe LE PERRU

-06/03/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 06/03/2016 - "Ần dụ về lạc đà chui qua lỗ kim" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/03/2016: Message Dimanche 06/03/2016 - "La bible, parole de Dieu ?" - Jean-Michel MAYEUR

-05/03/2016: HTTLVN Paris - Thông Báo.
-30/01/2016: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2016

-28/02/2016: Message Dimanche 28/02/2016 - "La paix de Dieu: comment la recevoir ou la procurer" - Pasteur Philippe LE PERRU
-21/02/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 21/02/2016 - "Tay Chúa chẳng hề mỏi mệt" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-21/02/2016: Message Dimanche 21/02/2016 - "Libre ou esclave ? Quel choix ?" - Jean-Michel MAYEUR
-14/02/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 14/02/2016 - "Mắt Chúa thánh sạch" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-07/02/2016: Bài giảng Tết Bính Thân - Chúa Nhựt 07/02/2016 - "Chúa là nguồn hạnh phúc" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/02/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Bính Thân - Chúa Nhựt 07/02/2016 vào lúc 14:30
-31/01/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 31/01/2016 - "Chúng ta có gì để khoe ?" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-31/01/2016: Message Dimanche 31/01/2016 - "Marcher avec Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-30/01/2016: Culte en Français - Dimanche 31/01/2016 à 14:30 - Pasteur Philippe LE PERRU
-27/01/2016: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 30/01/2016 à 14:30 à Noisiel

-24/01/2016: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 24/01/2016 - "Ần dụ về người đầy tớ tốt" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-18/01/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 24/01/2016 vào lúc 14:30
-18/01/2016: Assemblée Générale de l'Eglise - Dimanche 24/01/2016 à 14:30
-17/01/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 17/01/2016 - "Ần dụ về con rắn treo nơi đồng vắng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/01/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 10/01/2016 - "Ần dụ về gió" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/01/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 03/01/2016 - "Phó thác cho Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-20/12/2015: Bài giảng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2015 - "Con Người đã đến" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/12/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2015 vào lúc 14:30
-15/12/2015: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Giáng Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 20/12/2015.

-11/10/2015: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại & 29 năm Thành Lập HT Paris - Chúa Nhựt 11/10/2015 - "Hội Thánh của Đức Chúa Trời" - Mục sư Vũ Ngọc Văn

-06/10/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại  & 29 năm thành lập HT - Chúa Nhựt 11/10/2015 vào lúc 14:30
-04/10/2015: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại  & 29 năm thành lập HT lúc 14g30 Chúa Nhựt 11/10/2015.

-06/12/2014: HTTLVN tại Pháp - Giới thiệu sách: "Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữ cơ đốc" - Diệp Dung
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Mục Tiêu

-12/10/2014: Bài giảng Lễ 28 năm thành lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 - "Nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/10/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ 28 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 vào lúc 14:30

-22/05/2014: HTTLVN tại Pháp - Ban Chấp Hành - Biển Bản
-18/05/2014: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014


-13/10/2013: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 27 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2013 - "Tẻ bước" - Truyền đaọ Nguyễn Thái Hồng
-07/10/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập Hội Thánh -Chúa Nhựt 13/10/2013 vào lúc 14:30
-18/08/2013: HTTLVN tại Pháp - HT Strasbourg - Lễ Bổ Chức Quản Nhiệm & Lễ Báp Têm - Chúa Nhựt 25/08/2013
-08/07/2013: Hội Đồng Gia Tộc Hải Ngoại lần 1 - Thông Báo & Chương Trình - Thứ Bảy 13/07/2013 taị Wuppertal - Đức
-07/05/2013: Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2013 - từ Thứ Tư 31/07/2013 đến Chúa Nhựt 04/08/2013
-12/05/2013: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013 - Mục sư Nguyễn Công Tiển & Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/12/2011: Báo Đuốc Thiêng 104


-13/12/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 13/12/2015 - "Sự ban cho của Đức Chúa Trời" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-06/12/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 06/12/2015 - "Ần dụ về người con cả lạc mất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/12/2015: Message Dimanche 06/12/2015 - "Soyez confiant, Jésus-Christ est supérieur à tout (4)" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-30/11/2015: Culte en Français - Dimanche 06/12/2015 à 14:30 - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-29/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 29/11/2015 - "Ần dụ về người con út lạc mất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/11/2015: Message Dimanche 29/11/2015 - "Soyez confiant, Jésus-Christ est supérieur à tout (3)" - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-22/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 22/11/2015 - "Chúng ta được Chúa sửa phạt" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/11/2015: Message Dimanche 22/11/2015 - "Soyez fraternels ! (2)" - Jean-Michel MAYEUR
-15/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 15/11/2015 - "Ẩn dụ về người đàn bà mất đồng bạc" - Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/11/2015: Message Dimanche 15/11/2015 - "Soyez confiant, Jésus-Christ est supérieur à tout (2)" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-08/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 08/11/2015 - "Ẩn dụ về những người làm công trong vườn nho" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/11/2015: Message Dimanche 08/11/2015 - "Soyez fraternels !" - Jean-Michel MAYEUR
-01/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 01/11/2015 - "Ẩn dụ về cây nho" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/10/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 25/10/2015 - "Chúng ta được Chúa nâng đỡ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-25/10/2015: Message Dimanche 25/10/2015 - "Toussaint et défunts" - Jean-Michel MAYEUR
-18/10/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 18/10/2015 - "Ẩn dụ về cái cửa của chiên" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/10/2015: Message Dimanche 18/10/2015 - "A l'extérieur ou à l'intérieur de l'Eglise" - Pasteur Philippe LE PERRU
-04/10/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 04/10/2015 - "Ẩn dụ về người chăn hiền lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/10/2015: Message Dimanche 04/10/2015 - "Dieu est vivant" - Pasteur Philippe LE PERRU

-27/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 27/09/2015 - "Chúng ta được Chúa yên ủi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-27/09/2015: Message Dimanche 27/09/2015 - "Les enfants de Müller" - Jean-Michel MAYEUR
-20/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 20/09/2015 - "Tôn vinh Cha trên đất" - Mục sư Đặng Đức Tín
-20/09/2015: Message Dimanche 20/09/2015 - "Soyez confiant, Jésus-Christ est supérieur à tout" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-13/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 13/09/2015 - "Các ẩn dụ về sụ tính toán" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/09/2015: Message Dimanche 13/09/2015 - "Quand la nature obéit à Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-06/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 06/09/2015 - "Tôi yêu (phần 6): Tình yêu trong tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-30/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 30/08/2015 - "Tôi yêu (phần 5): Tình yêu trong tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-23/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 23/08/2015 - "Ẩn dụ về tiệc tùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 16/08/2015 - "Ẩn dụ về 10 nén bạc" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 09/08/2015 - "Ẩn dụ về hai người lên đền thờ cầu nguyện" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/07/2015: HTTLVN Paris - Nhóm Ban Tráng Niên - Lúc 15g00 Thứ Bảy 08/08/2015 tại nhà ÔB Lê Văn Tâm ở Guyancourt (78).
-02/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 02/08/2015 - "Đi theo tiếng gọi" - Mục sư Trần Quốc Hùng
-26/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 26/07/2015 - "Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài" - Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo
-19/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 19/07/2015 - "Chúa sẽ đến mau" - Mục sư Phan Vĩnh Cự
-05/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 05/07/2015 - "Ẩn dụ về một người đàn bà góa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/06/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 28/06/2015 - "Tôi yêu (phần 4): Yêu anh em mình" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-28/06/2015: Message Dimanche 28/06/2015 - "Un vase de terre ayant une destinée céleste" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-21/06/2015: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21/06/2015 - "Hiếu kính Cha Mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/06/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21/06/2015 vào lúc 14:30
-14/06/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 14/06/2015 - "Ẩn dụ về một người giàu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/06/2015: Message Dimanche 14/06/2015 - "La sanctification qui accomplit la volonté de Dieu" - Pasteur Jean KOUMARIANOS