CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-10/08/2020: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 16/08/2020 lúc 15g30

-09/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 09/08/2020 - "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 02/08/2020 - "Phước hạnh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 26/07/2020 - "Chúa là Đấng che chở chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 19/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (3)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 12/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (2)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 05/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/07/2020: Dimanche 05 Juillet 2020 - Message sur Youtube: "Psaume 23" - Jean-Michel MAYEUR
-28/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 28/06/2020 - "So sánh virus Corona với tội lỗi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 21/06/2020 - "Cha mẹ của Môi-se" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/06/2020: Dimanche 21 Juin 2020 - Message sur Youtube: "Louanges printanières" - Jean-Michel MAYEUR

-15/06/2020: Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21/06/2020 - Thư Mời & Chương Trình

-14/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 14/06/2020 - "Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/06/2020: Dimanche 14 Juin 2020 - Message sur Youtube: "C'est dans le calme et la confiance que sera votre force" - Jean-Michel MAYEUR

-08/06/2020: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 14/06/2020 lúc 15g30

-07/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 07/06/2020 - "Sư ban cho lạ lùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/06/2020: Dimanche 07 Juin 2020 - Message sur Youtube: "L'humanité de Jésus" - Jean-Michel MAYEUR

-01/06/2020: Hội Thánh Paris - Thông Báo - Hội Thánh bắt đầu tái lập sự thờ phượng Chúa vào lúc 15g30 Chúa nhựt 07/06/2020 tại nhà thờ

-31/05/2020: Chúa Nhựt 31/05/2020 - Thờ Phượng & Bài giảng trên Facebook - Mục sư Đặng Ngọc Minh
-31/05/2020: Dimanche 31 Mai 2020 - Messages sur Youtube - Jean-Michel MAYEUR

-01/05/2020: HTTLVN ParisThông Báo đặc biệt 4 của Quản Nhiệm HTTLVN Paris.
"
-10/04/2020: HTTLVN ParisThông Báo đặc biệt 3 của Quản Nhiệm HTTLVN Paris.

-01/04/2020: HTTLVN ParisThông Báo đặc biệt 2 của Quản Nhiệm HTTLVN Paris.

-01/04/2020: HTTLVN Paris - Vì dịch cúm COVID-19, giờ Thờ Phượng Chúa Nhựt tại nhà thờ Paris 13 tạm nghĩ cho đến khi có thông báo mới.
-01/05/2020: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo

-18/03/2020: Hội Thánh Pháp & Liên Hiệp Âu Châu - Tin Tức & Thông Cáo
-18/03/2020: Huỷ Bỏ - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 32 tổ chức từ Thứ Bảy 02/05/2020 đến Chúa Nhựt 03/05/2020 tại Pontault-Combault và Paris
-18/03/2020: Hủy Bỏ - Hội Đồng lần III của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Dijon (Pháp) tổ chức từ Thứ Bảy 11/07/2020 đến Thứ Ba 14/07/2020

-14/03/2020: Culte en Français - Suite à la propagation du COVID-19, les cultes en langue française et les cultes en langue vietnamienne seront suspendus jusqu'à nouvel ordre

-08/03/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 08/03/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (43)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/03/2020: Message Dimanche 08/03/2020 - "Liberté, égalité, fraternité" - Jean-Michel MAYEUR

-07/03/2020: Programme du Culte en Français - Dimanche 08/03/2020 à 14:30 - Jean-Michel MAYEUR

-01/03/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 01/03/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (42)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/03/2020: Message Dimanche 01/03/2020 - "Le zèle" - Jean-Michel MAYEUR

-24/02/2020: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 29/02/2020 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain
-29/02/2020: Lịch Nhóm Thờ Phượng Ban Tráng Niên năm 2020 - Chủ đề: Hãy tỉnh thức - Câu gốc: Khải huyền 16:15

-24/02/2020: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 01/03/2020 lúc 15g30
-27/02/2020: Programme du Culte en Français - Dimanche 01/03/2020 à 14:30 - Jean-Michel MAYEUR

-24/02/2020: Informations: Assemblée Générale des Eglises Evangéliques de France en Mai 2020 & Conférence de l'Alliance des Eglises Evangéliques Vietnamienne en Europe en Juillet 2020

-23/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 23/02/2020 - "Chớ lo lắng" - Chấp sự Ayun Priscille
-23/02/2020: Message Dimanche 23/02/2020 - "Pas les mêmes valeurs" - Jean-Michel MAYEUR

-16/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 16/02/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (41)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/02/2020: Message Dimanche 16/02/2020 - "Le bon Samaritain" - Jean-Michel MAYEUR

-09/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 09/02/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (40)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/02/2020: Message Dimanche 09/02/2020 - "Dieu dirige-t-il ma vie ?" - Jean-Michel MAYEUR

-02/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 02/02/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (39)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/01/2020: Bài giảng - Tết Canh Tý - Chúa Nhựt 26/01/2020 - "Phước Thiên" - Mục sư Đỗ Hữu Ban

-20/01/2020: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Canh Tý Chúa Nhựt 26/01/2020 vào lúc 14:30
-20/01/2020: Tết Canh Tý - Chúa Nhựt 26/01/2020 - Thư Mời & Chương trình

-19/01/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 19/01/2020 - "Những điều cần phải làm trong ngày Tết" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/01/2020: Message Dimanche 19/01/2020 - "Bonne Année et Bonne Santé" - Jean-Michel MAYEUR

-19/01/2020: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2020

-12/01/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 12/01/2020 - Hội Đồng Thường Niên - "Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-06/01/2020: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 12/01/2020 vào lúc 14:30

-05/01/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 05/01/2020 - "Hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên 23" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-30/12/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Hội Đồng Thường Niên 14g30 Chúa Nhựt 12/01/2020

-29/12/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 29/12/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (38)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-22/12/2019: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 22/12/2019 - "Chúa Tình Yêu Giáng Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/12/2019: Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 22/12/2019 - Thư Mời & Chương Trình

-15/12/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 15/12/2019 - "Gặp Chúa Giáng Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/12/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 08/12/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (37)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/12/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 01/12/2019 - "Kết thúc tốt đẹp" - Mục sư Nguyễn Văn Ngon
-01/12/2019: Message Dimanche 01/12/2019 - "Quel heureux jour!" - Jean-Michel MAYEUR

-24/11/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 24/11/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (36)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/11/2019: Message Dimanche 24/11/2019 - "Mal, Bien: Quelle importance ?" - Jean-Michel MAYEUR
-17/11/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 23/11/2019 tại nhà Cô Huỳnh Caroline

-17/11/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 17/11/2019 - "Hãy vững lòng bền chí" - Mục sư Nguyễn Hùng Vương
-17/11/2019: Message Dimanche 17/11/2019 - "Croire sans servir ?" - Jean-Michel MAYEUR
-10/11/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 10/11/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (35)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/11/2019: Message Dimanche 10/11/2019 - "Les dons spirituels (3/3)" - Jean-Michel MAYEUR
-03/11/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 03/11/2019 - "Thánh lễ Tiệc Thánh" - Mục sư Võ Minh Tâm
-03/11/2019: Message Dimanche 03/11/2019 - "Les dons spirituels (2)" - Jean-Michel MAYEUR
-27/10/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 27/10/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (34)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/10/2019: Message Dimanche 27/10/2019 - "Les dons spirituels" - Jean-Michel MAYEUR
-20/10/2019: Chúa Nhựt 20/10/2019 - Lễ Hôn Phối Anh Hoàng Đức Anh & Cô Trần Hoàng Nhật Hồng - Bài giảng - "Lá thắm duyên lành" & Hành lễ Hôn Phối - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-14/10/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng & Lễ Hôn Phối Anh Hoàng Đức Anh & Cô Trần Hoàng Nhật Hồng - Chúa Nhựt 20/10/2019 lúc 14g30

-13/10/2019: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập HTTLVN Paris Chúa Nhựt 13/10/2019 - "Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/10/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập HTTLVN Paris Chúa Nhựt 13/10/2019 lúc 14g30

-09/10/2019: Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2019 - Thư Mời & Chương Trình
-09/10/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo

-06/10/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 06/10/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (33)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/10/2019: Message Dimanche 06/10/2019 - "Fou en Christ !" - Jean-Michel MAYEUR

-30/09/2019: Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2019 - Thư Mời
-30/09/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo

-29/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 29/09/2019 - "Hội Thánh và cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay" - Truyền đạo Lê Nguyễn Huyền Thy
-23/09/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng & Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhựt 29/09/2019 lúc 14g30

-22/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 22/09/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (32)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/09/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 21/09/2019 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain

-15/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 15/09/2019 - "Thơ gởi cho Hội Thánh Sạt-đe" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-08/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 08/09/2019 - "Cuộc chạy đua đức tin" - Bà Ayun Priscille
-01/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 01/09/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (31)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 25/08/2019 - "Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài"- TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-18/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 18/08/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (30)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 11/08/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (29)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 04/08/2019 - "Sống với niềm tin" - Mục sư Huỳnh Thiên Trung
-28/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 28/07/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (28)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-28/07/2019: Bài Giảng & Vidéo - Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần thừ 2 từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019 tại Hannover (Đức)

-14/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 14/07/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (27)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 07/07/2019 - "Mạng lệnh của Chúa"- TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

-01/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 30/06/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (26)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/06/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 23/06/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (25)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/06/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 22/06/2019 tại nhà Anh Chị Hồ Văn Út Một ở Evry

-16/06/2019: Bài giảng Lễ Cha Mẹ Chúa Nhựt 16/06/2019 - "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-09/06/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 09/06/2019 lúc 14g30 - Lễ Cha Mẹ
-31/05/2019: Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2019 - Thư Mời & Chương Trình

-09/06/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 09/06/2019 - "Công tác của Đức thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/06/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 02/06/2019 - "Những thông báo của ngày thăng thiên" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/05/2019: Culte en Français -Reprise en Septembre 2019

-26/05/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 26/05/2019 - "Mẹ của Gia-cơ và Giăng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/05/2019: Message Dimanche 26/05/2019 - "Le passé est passé" - Jean-Michel MAYEUR

-20/05/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 26/05/2019 lúc 15g30 - Ngày Lễ Từ Mẫu - Lễ Mẹ
-19/05/2019: Bài giảng & Vidéo HĐ HTTLVN Pháp 2019 - Thứ Bảy 18/05/2019 & Chúa Nhựt 19/05/2019

-13/05/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng HTTLVN Pháp Thứ Bảy 18/05/2019 từ 09:30 tại Pontault-Combault & Chúa Nhựt 19/05/2019 lúc 14:00 tại Paris
-13/05/2019: HTTLVN Pháp- Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 18/05/2019 & Chúa Nhựt 19/05/2019
-12/05/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 12/05/2019 - "Giấu lời Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bảo
-05/05/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 05/05/2019 - "Phước hạnh và sự rủa sả" - Mục sư Nguyễn Văn Bảo
-05/05/2019: Message Dimanche 05/05/2019 - "Maître ou serviteur" - Jean-Michel MAYEUR

-28/04/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 28/04/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (24)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/04/2019: Message Dimanche 28/04/2019 - "Les dix vierges" - Jean-Michel MAYEUR

-21/04/2019: Bài giảng Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 - "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/04/2019: Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 - Thư Mời - Chương Trình - Vidéo trên Youtube

-21/04/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 27/04/2019 tại nhà Anh Chị Đặng Hữu Khánh ở Noisiel
-15/04/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 21/04/2019 vào lúc 14:30

-14/04/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 14/04/2019 - "Mão gai"- TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-14/04/2019: Message Dimanche 14/04/2019 - "Croire en Jésus. Pour ou contre ?" - Jean-Michel MAYEUR
-07/04/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 07/04/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (23)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/04/2019: Message Dimanche 07/04/2019 - "Connaître la parole de Dieu. Pourquoi ?" - Jean-Michel MAYEUR -31/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 31/03/2019 - "Thơ gởi cho Hội Thánh Bẹt-găm" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-31/03/2019: Message Dimanche 31/03/2019 - "Toi viens et suis-moi" - Jean-Michel MAYEUR
-24/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 24/03/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (22)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 17/03/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (21)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/03/2019: Message Dimanche 17/03/2019 - "Notre Père" - Jean-Michel MAYEUR
-10/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 10/03/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (20)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/03/2019: Message Dimanche 10/03/2019 - "La Prière" - Jean-Michel MAYEUR
-03/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 03/03/2019 - "Thơ gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-03/03/2019: Message Dimanche 03/03/2019 - "Rencontrer ce Jésus (2)" - Jean-Michel MAYEUR
-24/02/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 24/02/2019 - "Được cứu bởi tình yêu"- TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

-18/02/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Chúa Nhựt 24/02/2019 vào lúc 15:30
-16/02/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 23/02/2019 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain
-17/02/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 17/02/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (19)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/02/2019: Message Dimanche 17/02/2019 - "Rencontrer ce Jésus" - Jean-Michel MAYEUR

-10/02/2019: Bài giảng Tết Kỷ Hợi Chúa Nhựt 10/02/2019 - "Phước Lộc Thọ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/02/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Kỷ Hợi Chúa Nhựt 10/02/2019 vào lúc 14:30
-04/02/2019: Tết Kỷ Hợi - Chúa Nhựt 10/02/2019 - Thư Mời & Chương Trình

-03/02/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 03/02/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (18)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/02/2019: Message Dimanche 03/02/2019 - "Calme mon âme" - Jean-Michel MAYEUR

-28/01/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo: Tết Kỷ Hợi Chúa Nhựt 10/02/2019

-27/01/2019: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2019
-27/01/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 27/01/2019 - "Thơ cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-27/01/2019: Message Dimanche 27/01/2019 - "Persévérance!" - Jean-Michel MAYEUR

-20/01/2019: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 20/01/2019 - "Tôi tớ của Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-14/01/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 20/01/2019 vào lúc 14:30

-13/01/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 13/01/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (17)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-13/01/2019: Activités de l'Eglise - Mois de Décembre 2018

-06/01/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 06/01/2019 - "Người được phước" - Mục sư Nguyễn Văn BìnhĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc