CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS & GIÁO HẠT PHÁP


Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Giáo Hạt Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-15/12/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ An Táng Cụ Lê Văn Triệu - Thứ Năm 18/12/2014 vào lúc 08:45
-15/12/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 21/12/2014 vào lúc 14:30
-15/12/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Giáng Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 21/12/2014.

-14/12/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 14/12/2014 - "Chúng ta hãy tới xem" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-06/12/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Giới thiệu sách: "Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữ cơ đốc" - Diệp Dung
-03/11/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-03/11/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Mục Tiêu
-02/11/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Thư Mời Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 27 & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Bảy 11/07/2015 đến Thứ Ba 14/07/2015 tại Pierrefonds
-02/11/2014: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2015- Samedi 11/07/2015 au Mardi 14/07/2015 à Pierrefonds

-07/12/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 07/12/2014 - "Nước thiên đàng giống như tay lưới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/12/2014: Message Dimanche 07/12/2014 - "Oh! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais"  - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-06/12/2014: Culte en Français - Dimanche 07/12/2014 à 14:30 - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-12/10/2014: Bài giảng Lễ 28 năm thành lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 - "Nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/10/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ 28 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 vào lúc 14:30

-22/05/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Ban Chấp Hành - Biển Bản
-18/05/2014: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014

-06/05/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Chương Trình Thờ Phượng- Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014
-26/04/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Thư Mời Hội Đồng Giáo Hạt Pháp - Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014

-23/01/2014: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2014

-19/01/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 19/01/2014 - "Điều kiện làm chấp sự" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-13/01/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 19/01/2014 vào lúc 14:30
-12/01/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Nhóm Nam Giới & Phụ Nữ lúc 14g30 Thứ Bảy 18/01/2014 tại nhà thờ Pontault-Combault & Hội Đồng Thường Niên Hội Thánh lúc 14g30 Chúa Nhựt 19/01/2014.


-13/10/2013: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 27 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2013 - "Tẻ bước" - Truyền đaọ Nguyễn Thái Hồng
-07/10/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập Hội Thánh -Chúa Nhựt 13/10/2013 vào lúc 14:30
-18/08/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - HT Strasbourg - Lễ Bổ Chức Quản Nhiệm & Lễ Báp Têm - Chúa Nhựt 25/08/2013
-08/07/2013: Hội Đồng Gia Tộc Hải Ngoại lần 1 - Thông Báo & Chương Trình - Thứ Bảy 13/07/2013 taị Wuppertal - Đức
-07/05/2013: Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2013 - từ Thứ Tư 31/07/2013 đến Chúa Nhựt 04/08/2013
-12/05/2013: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013 - Mục sư Nguyễn Công Tiển & Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/05/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Chương Trình Thờ Phượng- Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013
-10/05/2013: Informations Diverses: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013
-10/05/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Giáo Hạt - Chúa Nhựt 12/05/2013 vào lúc 14:30
-10/05/2013: Programme: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013

-07/10/2012: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 50 năm Dâng Mình Hầu Việc Chúa & Lễ Kỷ Niệm 26 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Thứ Bảy 06/10/2012 & Chúa Nhựt 07/10/2012 - Mục sư Đặng Ngọc Minh

-13/05/2012: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 12/05/2012 & Chúa Nhựt 13/05/2012 - Mục sư Nguyễn Quang Vinh & Mục sư Nguyễn Văn Bình

-15/03/2012: HTTLVN Âu Châu - Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2012 tại Stuttgart - Từ 29/07/2012 đến 02/08/2012
-12/03/2012: Bài đăng trên Báo Le Monde ngày 03/02/2012 - "Giáo Hội Tin Lành Pháp chinh phục dân Pháp cách nào"

-25/12/2011: Báo Đuốc Thiêng 104


-30/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 30/11/2014 - "Yêu như Chúa yêu" - Mục sư Nguyễn Sơn Minh
-30/11/2014: Message Dimanche 30/11/2014 - "Dieu nous a élus"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-28/11/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 29/11/2014 à 14:00 chez Liza à Paris
-23/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 23/11/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 5 & hết)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-23/11/2014: Message Dimanche 23/11/2014 - "Persécuté mais pas seul"  - Jean-Michel MAYEUR
-16/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 16/11/2014 - "Con có thấy gì không ?" - Mục sư Lê Đình Trung
-16/11/2014: Message Dimanche 16/11/2014 - "L'Eglise selon Jésus-Christ"  - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-09/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 09/11/2014 - "Trong tay Đấng Toàn Năng" - Truyền đạo Nguyễn Thái Hồng
-09/11/2014: Message Dimanche 09/11/2014 - "Une affaire de conviction"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-02/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 02/11/2014 - "Hãy nghe lời thí dụ về cây vả" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/11/2014: Message Dimanche 02/11/2014 - "Ta Parole est une lampe"  - Jean-Michel MAYEUR
-26/10/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 26/10/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 4)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-26/10/2014: Message Dimanche 26/10/2014 - "Les yeux fixés sur Jésus"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-05/10/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 05/10/2014 - "Của báu chôn trong đám ruộng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/10/2014: Message Dimanche 05/10/2014 - "Nos amis les anges"  - Jean-Michel MAYEUR
-29/09/2014: HTTLVN Paris - Phát sách Chứng Đạo và Thiệp Mời Lễ Thành Lập Hội Thánh Paris: lúc 11g00 Thứ Bảy
                   04/10/2014 & Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 28 năm thành lập Hội Thánh - Lúc 14g30 Chúa Nhựt 12/10/2014.
-28/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 28/09/2014 - "Lúa mì mẫn lộn cỏ lùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 21/09/2014 - "Hột giống tăng trưởng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/09/2014: Message Dimanche 21/09/2014 - "Fou en Christ"  - Jean-Michel MAYEUR
-15/09/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Buổi bồi linh và sinh hoạt của Ban Thanh Tráng (Phụ Nữ & Nam Giới) - Lúc 15g00 Thứ Bảy 20/09/2014 tại Montévrain.
-19/10/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 19/10/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 3)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-19/10/2014: Message Dimanche 19/10/2014 - "Nos amis les anges (2e partie)"  - Jean-Michel MAYEUR
-14/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 14/09/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-14/09/2014: Message Dimanche 14/09/2014 - "En quel Jésus as-tu cru ? (suite et fin)"  - Jean-Michel MAYEUR
-31/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 31/08/2014 - "Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/08/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Tân Gia gia đình AC Julien & Hồng Cẩm lúc 15g00 Thứ Bảy 30/08/2014 tại Monsoult.
-24/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 24/08/2014 - "Hãy ham mến các sự ở trên trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 07/09/2014 - "Bốn loại đất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/09/2014: Message Dimanche 07/09/2014 - "En quel Jésus as-tu cru ?"  - Jean-Michel MAYEUR
-17/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 17/08/2014 - "Phải có tâm tình phục vụ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 10/08/2014 - "Phải có lòng yêu thương" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 03/08/2014 - "Sự cuối cùng của muôn vật đã gần" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 27/07/2014 - "La-xa-rơ ở Bê-tha-ni" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-20/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 20/07/2014 - "Tin Lành phải được rao giảng" - Mục sư Đặng Ngọc Minh
-13/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 13/07/2014 - "Tiến trình thờ phượng trong khó khăn" - TĐ Nguyễn Ngọc Khiêm
-06/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 06/07/2014 - "Người đàn bà bị cong lưng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 29/06/2014 - "Đức Chúa Jêsus ở trên thuyền bị bão" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 22/06/2014 - "Người mù từ thuở sinh ra" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/06/2014: Message Dimanche 22/06/2014 - "Comment être heureux en 2014" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-15/06/2014: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 15/06/2014 - "Bổn phận con cái đối với cha mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 08/06/2014 - "Đấng Yên Ủi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-01/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 01/06/2014 - "Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/06/2014: Message Dimanche 01/06/2014 - "Guerre et paix avec Dieu"  - Jean-Michel MAYEUR
-25/05/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 25/05/2014 - "Người mù tại làng Bết-sai-đa" - Bà Đinh Thị Hồng Lạc
-25/05/2014: Message Dimanche 25/05/2014 - "Il est bon d'avoir des amis"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-11/05/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 11/05/2014 - "Tiệc cưới tại Ca-na" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/05/2014: Message Dimanche 11/05/2014 -  - Pasteur Reynald KOZYCKI
-04/05/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 04/05/2014 - "Phép lạ của Đức Chúa Giê-xu tại ao Bê-tết-đa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/05/2014: Message Dimanche 04/05/2014 - "Pardonne-leur" - Jean-Michel MAYEUR
-20/04/2014: Bài giảng Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 20/04/2014 - "Phép lạ trong ngày Chúa Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/03/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thư Mời Lễ Phục Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 20/04/2014.
-14/04/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 20/04/2014 vào lúc 14:30
-12/04/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 19/04/2014 à 15:00 à Montévrain
-27/04/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 27/04/2014 - "Phép lạ sau ngày Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/04/2014: Message Dimanche 27/04/2014 - "Pâques mais pas que" - Jean-Michel MAYEUR
-13/04/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 13/04/2014 - "Sự thương khó của Chúa Giê-xu" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-13/04/2014: Message Dimanche 13/04/2014 - "Suivre Jésus" - Pasteur Philippe LE PERRU
-06/04/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 06/04/2014 - "Phép lạ khi Đức Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/04/2014: Message Dimanche 06/04/2014 - "Babel, tour de la honte" - Jean-Michel MAYEUR
-30/03/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 30/03/2014 - "Phép lạ khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/03/2014: Message Dimanche 30/03/2014 - "Les deux fils tant aimés (suite)" - Jean-Michel MAYEUR
-28/03/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 29/03/2014 à 14:30 à Joinville
-23/03/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 23/03/2014 - "Đức Chúa Giê-xu đi đánh lưới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/03/2014: Message Dimanche 23/03/2014 - "Les deux fils tant aimés" - Jean-Michel MAYEUR
-26/02/2014: Rencontre "Printemps, louange et macarons" - Samedi 08/03/2014 à 15:00 chez Patrick & Rosemay aux Essarts-le-Roi (78)
-26/02/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 01/03/2014 à 15:00 chez Liza à Paris
-02/02/2014: Bài giảng Tết Giáp Ngọ - Chúa Nhựt 02/02/2014 - "Tết Giáp Ngọ nói về ngựa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/01/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Giáp Ngọ - Chúa Nhựt 02/02/2014 vào lúc 14:30
-27/01/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 01/02/2014 à 15:00 à Montévrain
-23/01/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Thiệp Mời Lễ Tết Giáp Ngọ lúc 14g30 Chúa Nhựt 02/02/2014.
-16/03/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 16/03/2014 - "Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-16/03/2014: Message Dimanche 16/03/2014 - "Le retour de Jésus-Christ" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-09/03/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 09/03/2014 - "Hai người đi bộ trên mặt biển" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/03/2014: Message Dimanche 09/03/2014 - "Abandonné de Dieu" - Jean-Michel MAYEUR
-02/03/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 02/03/2014 - "Chúa ban thức ăn cho đoàn dân đông" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/03/2014: Message Dimanche 02/03/2014 - "Je fais un rêve (suite)" - Jean-Michel MAYEUR
-23/02/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 23/02/2014 - "Người đàn bà bị bịnh mất huyết" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/02/2014: Message Dimanche 23/02/2014 - "Je fais un rêve" - Jean-Michel MAYEUR
-16/02/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 16/02/2014 - "Con gái Giai-ru" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/02/2014: Message Dimanche 16/02/2014 - Pasteur Reynald KOZYCKI
-09/02/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 09/02/2014 - "Chân dung của Chúa Jêsus" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-09/02/2014: Message Dimanche 09/02/2014 - "La tempête apaisée"- Jean-Michel MAYEUR
-26/01/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 26/01/2014 - "Hãy lợi dụng thì giờ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/01/2014: Message Dimanche 26/01/2014 - "Blanc comme neige"- Jean-Michel MAYEUR
-12/01/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 12/01/2014 - "Được và mất" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-12/01/2014: Message Dimanche 12/01/2014 - "Aimer Dieu, comme Marthe et Marie"- Pasteur Jean KOUMARIANOS
-05/01/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 05/01/2014 - "Lời cầu nguyện đầu năm" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/01/2014: Message Dimanche 05/01/2014 - "Bonne Année"- Jean-Michel MAYEUR
-29/12/2013: Bài giảng Chúa Nhựt 29/12/2013 - "Người trai trẻ ở Na-in" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/12/2013: Bài giảng Chúa Nhựt 15/12/2013 - "Nghe, thấy và nói ra" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-09/12/2013: Culte en Français - Repas de Noël - Dimanche 15/12/2013 de 13:00 à 15:00
-02/12/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Chúa Nhựt 08/12/2013 vào lúc 15:30
-07/12/2013: Culte en Français - Programme Dimanche 08/12/2013 à 14:30 - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-21/11/2013: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 23/11/2013 à 14:30 à Paris
-08/12/2013: Bài giảng Chúa Nhựt 08/12/2013 - "Người Giê-ra-sê bị quỉ ám" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/12/2013: Message Dimanche 08/12/2013 - "Il vous affermira jusqu'à la fin" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-24/11/2013: Bài giảng Chúa Nhựt 24/11/2013 - "Chúa chữa người bị tà ma ám" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/11/2013: Message Dimanche 24/11/2013 - "Le Notre Père"- Pasteur Jean KOUMARIANOS