CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS & GIÁO HẠT PHÁP


Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Giáo Hạt Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-28/07/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 03/08/2014 vào lúc 15:30

-27/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 27/07/2014 - "La-xa-rơ ở Bê-tha-ni" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-20/07/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Nhóm Nam Giới & Phụ Nữ lúc 15g00 Thứ Bảy 26/07/2014

-20/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 20/07/2014 - "Tin Lành phải được rao giảng" - Mục sư Đặng Ngọc Minh
-13/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 13/07/2014 - "Tiến trình thờ phượng trong khó khăn" - TĐ Nguyễn Ngọc Khiêm
-06/07/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 06/07/2014 - "Người đàn bà bị cong lưng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 29/06/2014 - "Đức Chúa Jêsus ở trên thuyền bị bão" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 22/06/2014 - "Người mù từ thuở sinh ra" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/06/2014: Message Dimanche 22/06/2014 - "Comment être heureux en 2014" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-15/06/2014: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 15/06/2014 - "Bổn phận con cái đối với cha mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 08/06/2014 - "Đấng Yên Ủi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

-22/05/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Ban Chấp Hành - Biển Bản
-18/05/2014: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014

-06/05/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Chương Trình Thờ Phượng- Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014
-26/04/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Thư Mời Hội Đồng Giáo Hạt Pháp - Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014

-23/01/2014: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2014

-19/01/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 19/01/2014 - "Điều kiện làm chấp sự" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-13/01/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 19/01/2014 vào lúc 14:30
-12/01/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Nhóm Nam Giới & Phụ Nữ lúc 14g30 Thứ Bảy 18/01/2014 tại nhà thờ Pontault-Combault & Hội Đồng Thường Niên Hội Thánh lúc 14g30 Chúa Nhựt 19/01/2014.


-13/10/2013: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 27 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2013 - "Tẻ bước" - Truyền đaọ Nguyễn Thái Hồng
-07/10/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập Hội Thánh -Chúa Nhựt 13/10/2013 vào lúc 14:30
-18/08/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - HT Strasbourg - Lễ Bổ Chức Quản Nhiệm & Lễ Báp Têm - Chúa Nhựt 25/08/2013
-08/07/2013: Hội Đồng Gia Tộc Hải Ngoại lần 1 - Thông Báo & Chương Trình - Thứ Bảy 13/07/2013 taị Wuppertal - Đức
-07/05/2013: Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2013 - từ Thứ Tư 31/07/2013 đến Chúa Nhựt 04/08/2013
-12/05/2013: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013 - Mục sư Nguyễn Công Tiển & Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/05/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Chương Trình Thờ Phượng- Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013
-10/05/2013: Informations Diverses: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013
-10/05/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Giáo Hạt - Chúa Nhựt 12/05/2013 vào lúc 14:30
-10/05/2013: Programme: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013

-07/10/2012: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 50 năm Dâng Mình Hầu Việc Chúa & Lễ Kỷ Niệm 26 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Thứ Bảy 06/10/2012 & Chúa Nhựt 07/10/2012 - Mục sư Đặng Ngọc Minh

-13/05/2012: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 12/05/2012 & Chúa Nhựt 13/05/2012 - Mục sư Nguyễn Quang Vinh & Mục sư Nguyễn Văn Bình

-15/03/2012: HTTLVN Âu Châu - Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2012 tại Stuttgart - Từ 29/07/2012 đến 02/08/2012
-12/03/2012: Bài đăng trên Báo Le Monde ngày 03/02/2012 - "Giáo Hội Tin Lành Pháp chinh phục dân Pháp cách nào"

-25/12/2011: Báo Đuốc Thiêng 104


-01/06/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 01/06/2014 - "Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/06/2014: Message Dimanche 01/06/2014 - "Guerre et paix avec Dieu"  - Jean-Michel MAYEUR
-25/05/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 25/05/2014 - "Người mù tại làng Bết-sai-đa" - Bà Đinh Thị Hồng Lạc
-25/05/2014: Message Dimanche 25/05/2014 - "Il est bon d'avoir des amis"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-11/05/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 11/05/2014 - "Tiệc cưới tại Ca-na" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/05/2014: Message Dimanche 11/05/2014 -  - Pasteur Reynald KOZYCKI
-04/05/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 04/05/2014 - "Phép lạ của Đức Chúa Giê-xu tại ao Bê-tết-đa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/05/2014: Message Dimanche 04/05/2014 - "Pardonne-leur" - Jean-Michel MAYEUR
-20/04/2014: Bài giảng Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 20/04/2014 - "Phép lạ trong ngày Chúa Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/03/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thư Mời Lễ Phục Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 20/04/2014.
-14/04/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 20/04/2014 vào lúc 14:30
-12/04/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 19/04/2014 à 15:00 à Montévrain
-27/04/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 27/04/2014 - "Phép lạ sau ngày Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/04/2014: Message Dimanche 27/04/2014 - "Pâques mais pas que" - Jean-Michel MAYEUR
-13/04/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 13/04/2014 - "Sự thương khó của Chúa Giê-xu" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-13/04/2014: Message Dimanche 13/04/2014 - "Suivre Jésus" - Pasteur Philippe LE PERRU
-06/04/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 06/04/2014 - "Phép lạ khi Đức Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/04/2014: Message Dimanche 06/04/2014 - "Babel, tour de la honte" - Jean-Michel MAYEUR
-30/03/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 30/03/2014 - "Phép lạ khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/03/2014: Message Dimanche 30/03/2014 - "Les deux fils tant aimés (suite)" - Jean-Michel MAYEUR
-28/03/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 29/03/2014 à 14:30 à Joinville
-23/03/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 23/03/2014 - "Đức Chúa Giê-xu đi đánh lưới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/03/2014: Message Dimanche 23/03/2014 - "Les deux fils tant aimés" - Jean-Michel MAYEUR
-26/02/2014: Rencontre "Printemps, louange et macarons" - Samedi 08/03/2014 à 15:00 chez Patrick & Rosemay aux Essarts-le-Roi (78)