CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-13/11/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 19/11/2017 vào lúc 15:30
-17/11/2017: Programme du Culte en Français Dimanche 19/11/2017 à 14:30 -Jean-Michel MAYEUR

-12/11/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 12/11/2017 - "Người tín đồ Tin Lành đối với chính mình" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/11/2017: Message Dimanche 12/11/2017 - "Soyez en paix" - Jean-Michel MAYEUR

-06/11/2017: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 11/11/2017 tại nhà ÔB Hồ Văn Út Một ở Evry.

-05/11/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 05/11/2017 - "Hãy làm điều nầy để nhớ Ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/11/2017: Message Dimanche 05/11/2017 - "La Sagesse (suite)" - Jean-Michel MAYEUR
-29/10/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 29/10/2017 - "Đấng chăn giữ tôi ban phước cho tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/10/2017: Message Dimanche 29/10/2017 - "La Sagesse" - Jean-Michel MAYEUR
-22/10/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 22/10/2017 - "Đấng chăn giữ tôi chăm sóc tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/10/2017: Message Dimanche 22/10/2017 - "Le Seigneur est proche" - Pasteur Philippe LE PERRU
-15/10/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 15/10/2017 - "Sự giàu có Chúa ban (2)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-15/10/2017: Message Dimanche 15/10/2017 - "Le Bonheur, selon les hommes et selon Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-08/10/2017: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 500 Cải Chánh Giáo Hội và 31 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Chúa Nhựt 08/10/2017 - "Đạo Tin Lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-02/10/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 500 Cải Chánh Giáo Hội và 31 năm Thành Lập Hội Thánh Paris Chúa Nhựt 08/10/2017 vào lúc 14:30

-01/10/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 01/10/2017 - "Đấng bảo vệ tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/10/2017: Message Dimanche 01/10/2017 - "La Discipline (suite)" - Jean-Michel MAYEUR

-19/09/2017: 
HTTLVN Paris - Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội và 31 năm Thành Lập Hội Thánh Paris: Lúc 14:30 Chúa Nhựt 08/10/2017 & Phát thiệp mời lúc 11g00 thứ Bảy 30/09/2017.

-24/09/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 24/09/2017 - "Đấng nuôi dưỡng tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/09/2017: Message Dimanche 24/09/2017 - "La Discipline" - Jean-Michel MAYEUR

-17/09/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 17/09/2017 - "Ăn ở hòa thuận" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/09/2017: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 16/09/2017 tại nhà Cô Trương Hoàng Phương Tâm ở Joinville-le-Pont.

-10/09/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 10/09/2017 - "Chiến lược phát triển Hội Thánh" - Mục sư Nguyễn Bê Tên
-03/09/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 03/09/2017 - "Sự giàu có Chúa ban" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-27/08/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 27/08/2017 - "Sức mới Chúa ban" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

-26/08/2017: HTTLVN tại Pháp - Tổng Kết Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon

-20/08/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 20/08/2017 - "Chúa chúng ta vĩ đại hơn hết" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-13/08/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 13/08/2017 - "Người tín đồ đối phó với bệnh tật" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/08/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 06/08/2017 - "Đối phó với hoàn cảnh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 30/07/2017 - "Các mỹ đức của Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 23/07/2017 - "Chúc tụng danh Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-16/07/2017: Bài giảng Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon

-09/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 09/07/2017 - "Những điều cần phải biết về Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-09/07/2017: 
HTTLVN Paris - Thông Báo & Thư Mời và Chương Trình Tổng Quát Hội Đồng HTTLVN tại Pháp 2017 từ 13-16/07/2017 tại Dijon.
-09/07/2017: HTTLVN tại Pháp - Thư Mời & Chương Trình Tổng Quát  Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon
-09/07/2017: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2017- Jeudi 13/07/2017 au Dimanche 16/07/2017 à Dijon

-02/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 02/07/2017 - "Tiếng goị cho cả trái đất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/01/2017: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2017

-23/05/2016: HTTLVN Paris - Tìm ứng viên Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris

-06/12/2014: HTTLVN tại Pháp - Giới thiệu sách: "Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữ cơ đốc" - Diệp Dung
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Mục Tiêu