CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-13/10/2019: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập HTTLVN Paris Chúa Nhựt 13/10/2019 - "Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/10/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập HTTLVN Paris Chúa Nhựt 13/10/2019 lúc 14g30

-09/10/2019: Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2019 - Thư Mời & Chương Trình
-09/10/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo

-06/10/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 06/10/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (33)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/10/2019: Message Dimanche 06/10/2019 - "Fou en Christ !" - Jean-Michel MAYEUR

-30/09/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 06/10/2019 lúc 15g30

-05/10/2019: Programme du Culte en Français -Dimanche 06/10/2019 à 14:30

-30/09/2019: Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2019 - Thư Mời
-30/09/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo

-29/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 29/09/2019 - "Hội Thánh và cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay" - Truyền đạo Lê Nguyễn Huyền Thy
-23/09/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng & Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhựt 29/09/2019 lúc 14g30

-22/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 22/09/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (32)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/09/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 21/09/2019 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain

-15/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 15/09/2019 - "Thơ gởi cho Hội Thánh Sạt-đe" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-08/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 08/09/2019 - "Cuộc chạy đua đức tin" - Bà Ayun Priscille
-01/09/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 01/09/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (31)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 25/08/2019 - "Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài"- TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-18/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 18/08/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (30)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 11/08/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (29)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/08/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 04/08/2019 - "Sống với niềm tin" - Mục sư Huỳnh Thiên Trung
-28/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 28/07/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (28)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-28/07/2019: Bài Giảng & Vidéo - Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần thừ 2 từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019 tại Hannover (Đức)

-14/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 14/07/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (27)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 07/07/2019 - "Mạng lệnh của Chúa"- TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

-04/07/2019: Chương Trình Tổng Quát - Hội Đồng lần II của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Hannover (Đức) tổ chức từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019

-01/07/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 30/06/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (26)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/06/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 23/06/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (25)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/06/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 22/06/2019 tại nhà Anh Chị Hồ Văn Út Một ở Evry

-16/06/2019: Bài giảng Lễ Cha Mẹ Chúa Nhựt 16/06/2019 - "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-09/06/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 09/06/2019 lúc 14g30 - Lễ Cha Mẹ
-31/05/2098: Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2019 - Thư Mời & Chương Trình

-09/06/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 09/06/2019 - "Công tác của Đức thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/06/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 02/06/2019 - "Những thông báo của ngày thăng thiên" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/05/2019: Culte en Français -Reprise en Septembre 2019

-26/05/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 26/05/2019 - "Mẹ của Gia-cơ và Giăng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/05/2019: Message Dimanche 26/05/2019 - "Le passé est passé" - Jean-Michel MAYEUR

-20/05/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 26/05/2019 lúc 15g30 - Ngày Lễ Từ Mẫu - Lễ Mẹ
-19/05/2019: Bài giảng & Vidéo HĐ HTTLVN Pháp 2019 - Thứ Bảy 18/05/2019 & Chúa Nhựt 19/05/2019

-13/05/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng HTTLVN Pháp Thứ Bảy 18/05/2019 từ 09:30 tại Pontault-Combault & Chúa Nhựt 19/05/2019 lúc 14:00 tại Paris
-13/05/2019: HTTLVN Pháp- Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 18/05/2019 & Chúa Nhựt 19/05/2019
-08/05/2019: Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 31 tổ chức từ Thứ Bảy 18/05/2019 đến Chúa Nhựt 19/05/2019 tại Pontault-Combault và Paris
-08/05/2019: Hội Thánh Pháp - Tin Tức & Thông Cáo

-12/05/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 12/05/2019 - "Giấu lời Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bảo
-05/05/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 05/05/2019 - "Phước hạnh và sự rủa sả" - Mục sư Nguyễn Văn Bảo
-05/05/2019: Message Dimanche 05/05/2019 - "Maître ou serviteur" - Jean-Michel MAYEUR

-28/04/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 28/04/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (24)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/04/2019: Message Dimanche 28/04/2019 - "Les dix vierges" - Jean-Michel MAYEUR

-21/04/2019: Bài giảng Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 - "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/04/2019: Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 - Thư Mời - Chương Trình - Vidéo trên Youtube

-21/04/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 27/04/2019 tại nhà Anh Chị Đặng Hữu Khánh ở Noisiel
-15/04/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 21/04/2019 vào lúc 14:30

-14/04/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 14/04/2019 - "Mão gai"- TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-14/04/2019: Message Dimanche 14/04/2019 - "Croire en Jésus. Pour ou contre ?" - Jean-Michel MAYEUR
-07/04/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 07/04/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (23)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/04/2019: Message Dimanche 07/04/2019 - "Connaître la parole de Dieu. Pourquoi ?" - Jean-Michel MAYEUR -31/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 31/03/2019 - "Thơ gởi cho Hội Thánh Bẹt-găm" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-31/03/2019: Message Dimanche 31/03/2019 - "Toi viens et suis-moi" - Jean-Michel MAYEUR
-24/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 24/03/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (22)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 17/03/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (21)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/03/2019: Message Dimanche 17/03/2019 - "Notre Père" - Jean-Michel MAYEUR
-10/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 10/03/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (20)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/03/2019: Message Dimanche 10/03/2019 - "La Prière" - Jean-Michel MAYEUR
-03/03/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 03/03/2019 - "Thơ gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-03/03/2019: Message Dimanche 03/03/2019 - "Rencontrer ce Jésus (2)" - Jean-Michel MAYEUR
-24/02/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 24/02/2019 - "Được cứu bởi tình yêu"- TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

-18/02/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Chúa Nhựt 24/02/2019 vào lúc 15:30
-16/02/2019: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 23/02/2019 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain
-17/02/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 17/02/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (19)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/02/2019: Message Dimanche 17/02/2019 - "Rencontrer ce Jésus" - Jean-Michel MAYEUR

-10/02/2019: Bài giảng Tết Kỷ Hợi Chúa Nhựt 10/02/2019 - "Phước Lộc Thọ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/02/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Kỷ Hợi Chúa Nhựt 10/02/2019 vào lúc 14:30
-04/02/2019: Tết Kỷ Hợi - Chúa Nhựt 10/02/2019 - Thư Mời & Chương Trình

-03/02/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 03/02/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (18)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/02/2019: Message Dimanche 03/02/2019 - "Calme mon âme" - Jean-Michel MAYEUR

-28/01/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo: Tết Kỷ Hợi Chúa Nhựt 10/02/2019

-27/01/2019: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2019
-27/01/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 27/01/2019 - "Thơ cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-27/01/2019: Message Dimanche 27/01/2019 - "Persévérance!" - Jean-Michel MAYEUR

-20/01/2019: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 20/01/2019 - "Tôi tớ của Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-14/01/2019: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 20/01/2019 vào lúc 14:30

-13/01/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 13/01/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (17)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-13/01/2019: Activités de l'Eglise - Mois de Décembre 2018

-06/01/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 06/01/2019 - "Người được phước" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-01/01/2019: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 12/2018

-30/12/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 30/12/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (16)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-24/12/2018: Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 23/12/2018 trên Youtube: https://youtu.be/aZ5sS6D-95w
-23/12/2018: Bài giảng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 23/12/2018 - "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-22/12/2018: Paris - Mùa Giáng Sinh - Paris chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh & năm mới 2019
-16/12/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 16/12/2018 - "Lễ vật cho Cứu Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/12/2018: Culte en Français: Informations

-10/12/2018: Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 23/12/2018 - Thư Mời

-09/12/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 09/12/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (15)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/12/2018: Message Dimanche 09/12/2018 - "Le secret de la bénédiction de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-07/12/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 11/2018

-02/12/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 02/12/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (14)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/12/2018: Message Dimanche 02/12/2018 - "L'Avent de Noël" - Jean-Michel MAYEUR

-27/11/2018: Activités de l'Eglise - Mois d'Octobre 2018

-25/11/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 25/11/2018 - "Thơ cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-25/11/2018: Message Dimanche 25/11/2018 - "Être utile pour Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-18/11/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 18/11/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (13)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/11/2018: Message Dimanche 18/11/2018 - "Apprendre et savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR
-11/11/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 11/11/2018 - "Chúa Giê-xu người bạn thân nhất" - TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-11/11/2018: Message Dimanche 11/11/2018 - "Savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-10/11/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 10/11/2018 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain - trên Youtube: https://youtu.be/LDwgqfueFo4
-06/11/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 10/2018

-04/11/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 10/11/2018 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain

-21/10/2018: Lễ Báp Têm - Thứ Bảy 13/10/2018
-14/10/2018: Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 14/10/2018 trên Youtube: https://youtu.be/zxnhsw5jmdc
-13/10/2018: Lễ Báp Têm - Thứ Bảy 13/10/2018 trên Youtube: https://youtu.be/d9w3LbhXQhE

-08/10/2018: Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 14/10/2018 - Thư Mời
-09/09/2018: Bilan & Photos du 1er congrès de l'Union des Eglises Evangéliques Vietnamiennes en Europe 07/2018
-25/08/2018: HĐ Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu 2018 - Tổng Kết Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần 1 từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018
-25/08/2018: Bilan & Photos du Camp Estival des Jeunes Chrétiens Vietnamiens en France du 29/06/18 au 01/07/18

-29/07/2018: Bài Giảng & Vidéo Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon - Bài giảng & Vidéo

-21/07/2018: Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Dijon (Pháp) tổ chức từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018

-26/06/2018: Camp Estival des Jeunes Chrétiens / Trại Hè Thanh Niên Tin Lành - Saint-Claude (39200): du Vendredi 30 Juin soir au Dimanche 01 Juillet 2018 midi
-09/06/2018: HTTLVN Paris- Bilan & Photos du 30e congrès le l'Eglise Evangélique Vietnamienne de France
-26/05/2018: Hội Đồng HTTLVN Pháp 2018 - Tổng Kết Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 30 từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc