CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS & GIÁO HẠT PHÁP


Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Giáo Hạt Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-31/08/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 06/09/2015 vào lúc 15:30
-31/08/2015: HTTLVN Paris - Thông Báo & Lễ 29 năm thành lập HT lúc 14g30 Chúa Nhựt 11/10/2015.
-31/08/2015: Culte en Français - Reprise Dimanche 13/09/2015 à 14:30

-30/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 30/08/2015 - "Tôi yêu (phần 5): Tình yêu trong tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-23/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 23/08/2015 - "Ẩn dụ về tiệc tùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-14/07/2015: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 27 từ Thứ Bảy 11/07/2015 đến Thứ Ba 14/07/2015

 -28/06/2015: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Thư Mời & Chương Trình Tổng Quát - Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 27
   & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Bảy 11/07/2015 đến Thứ Ba 14/07/2015 tại Pierrefonds
-28/06/2015: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2015- Samedi 11/07/2015 au Mardi 14/07/2015 à Pierrefonds

-19/01/2015: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2015

-06/12/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Giới thiệu sách: "Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữ cơ đốc" - Diệp Dung
-03/11/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-03/11/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Mục Tiêu

-12/10/2014: Bài giảng Lễ 28 năm thành lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 - "Nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/10/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ 28 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 vào lúc 14:30

-22/05/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Ban Chấp Hành - Biển Bản
-18/05/2014: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014


-13/10/2013: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 27 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2013 - "Tẻ bước" - Truyền đaọ Nguyễn Thái Hồng
-07/10/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập Hội Thánh -Chúa Nhựt 13/10/2013 vào lúc 14:30
-18/08/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - HT Strasbourg - Lễ Bổ Chức Quản Nhiệm & Lễ Báp Têm - Chúa Nhựt 25/08/2013
-08/07/2013: Hội Đồng Gia Tộc Hải Ngoại lần 1 - Thông Báo & Chương Trình - Thứ Bảy 13/07/2013 taị Wuppertal - Đức
-07/05/2013: Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2013 - từ Thứ Tư 31/07/2013 đến Chúa Nhựt 04/08/2013
-12/05/2013: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013 - Mục sư Nguyễn Công Tiển & Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/05/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Chương Trình Thờ Phượng- Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013
-10/05/2013: Informations Diverses: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013
-10/05/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Giáo Hạt - Chúa Nhựt 12/05/2013 vào lúc 14:30
-10/05/2013: Programme: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013

-07/10/2012: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 50 năm Dâng Mình Hầu Việc Chúa & Lễ Kỷ Niệm 26 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Thứ Bảy 06/10/2012 & Chúa Nhựt 07/10/2012 - Mục sư Đặng Ngọc Minh

-13/05/2012: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 12/05/2012 & Chúa Nhựt 13/05/2012 - Mục sư Nguyễn Quang Vinh & Mục sư Nguyễn Văn Bình

-15/03/2012: HTTLVN Âu Châu - Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2012 tại Stuttgart - Từ 29/07/2012 đến 02/08/2012
-12/03/2012: Bài đăng trên Báo Le Monde ngày 03/02/2012 - "Giáo Hội Tin Lành Pháp chinh phục dân Pháp cách nào"

-25/12/2011: Báo Đuốc Thiêng 104


-16/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 16/08/2015 - "Ẩn dụ về 10 nén bạc" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 09/08/2015 - "Ẩn dụ về hai người lên đền thờ cầu nguyện" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/07/2015: HTTLVN Paris - Nhóm Ban Tráng Niên - Lúc 15g00 Thứ Bảy 08/08/2015 tại nhà ÔB Lê Văn Tâm ở Guyancourt (78).
-02/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 02/08/2015 - "Đi theo tiếng gọi" - Mục sư Trần Quốc Hùng
 -26/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 26/07/2015 - "Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài" - Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo
-19/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 19/07/2015 - "Chúa sẽ đến mau" - Mục sư Phan Vĩnh Cự
-05/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 05/07/2015 - "Ẩn dụ về một người đàn bà góa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/06/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 28/06/2015 - "Tôi yêu (phần 4): Yêu anh em mình" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-28/06/2015: Message Dimanche 28/06/2015 - "Un vase de terre ayant une destinée céleste" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-26/06/2015: Culte en Français - Dimanche 28/06/2015 à 14:30 - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-21/06/2015: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21/06/2015 - "Hiếu kính Cha Mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/06/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21/06/2015 vào lúc 14:30
-14/06/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 14/06/2015 - "Ẩn dụ về một người giàu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/06/2015: Message Dimanche 14/06/2015 - "La sanctification qui accomplit la volonté de Dieu" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-28/05/2015: HTTLVN Paris - Phát sách Chứng Đạo và Thiệp Mời Lễ Cha Mẹ: lúc 11g00 Thứ Bảy
                   13/06/2015 & Thư Mời Lễ Cha Mẹ - Lúc 14g30 Chúa Nhựt 21/06/2015.
-08/06/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 14/06/2015 vào lúc 15:30
-13/06/2015: Culte en Français - Dimanche 14/06/2015 à 14:30 - Pasteur Jean KOUMARIANOS

-07/06/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 07/06/2015 - "Ẩn dụ về người quản gia bất trung" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/06/2015: Message Dimanche 07/06/2015 - "Quelle équipe !" - Jean-Michel MAYEUR

-31/05/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 31/05/2015 - "Ẩn dụ về cây vả không trái" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/05/2015: Message Dimanche 31/05/2015 - "Le Dieu de compassion"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-24/05/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 24/05/2015 - "Tôi yêu (phần 3)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-17/05/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 17/05/2015 - "Tôi yêu (phần 2)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-10/05/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 10/05/2015 - "Nguyên tắc được phước" - Bà Ayun Priscille
-10/05/2015: Message Dimanche 10/05/2015 - "Lettre de mon père (2/2)" - Jean-Michel MAYEUR
-03/05/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 03/05/2015 - "Ẩn dụ về hai hạng người nghe lời Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/05/2015: Message Dimanche 03/05/2015 - "Lettre de mon père" - Jean-Michel MAYEUR
-26/04/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 26/04/2015 - "Ẩn dụ về người mắc nợ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/04/2015: Message Dimanche 26/04/2015 - "Pierre, m'aimes-tu ?" - Jean-Michel MAYEUR
-22/04/2015: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 25/04/2015 à 15:00 à Montévrain
-19/04/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 19/04/2015 - "Tôi yêu" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-19/04/2015: Message Dimanche 19/04/2015 - "De la mort à la vie" - Jean-Michel MAYEUR
-12/04/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 12/04/2015 - "Sống vì Chúa" - Mục sư Trần ThongSouk
-12/04/2015: Message Dimanche 12/04/2015 - "Jésus, le maître de la qualité" - Pasteur Philippe LE PERRU
-05/04/2015: Bài giảng Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 05/04/2015 - "Bảy câu hỏi của Chúa Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/03/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 05/04/2015 vào lúc 14:30
-29/03/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 29/03/2015 - "Điều gì đã giữ thân Ngài trên cây thập tự" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-29/03/2015: Message Dimanche 29/03/2015 - "Être maître ou serviteur" - Jean-Michel MAYEUR
-19/03/2015: HTTLVN Paris - Thông Báo - Thiệp Mời Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 05/04/2015 lúc 14g30
-22/03/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 22/03/2015 - "Ví dụ về yến tiệc lớn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/03/2015: Message Dimanche 22/03/2015 - "La vraie sagesse, celle de l'Esprit" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-15/03/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 15/03/2015 - "Ví dụ về người đầ tớ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/03/2015: Message Dimanche 15/03/2015 - "Solidarité à quel prix ?" - Jean-Michel MAYEUR
-08/03/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 08/03/2015 - "Hầu việc Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-08/03/2015: Message Dimanche 08/03/2015 - "La faiblesse la plus forte" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-01/03/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 01/03/2015 - "Dâng Chúa 2 đồng 1/4 xu" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-01/03/2015: Message Dimanche 01/03/2015 - "La merveilleuse assurance de l'enfant de Dieu"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-22/02/2015: Bài giảng Tết Ất Mùi - Chúa Nhựt 22/02/2015 - "Đời người" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/02/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Ất Mùi - Chúa Nhựt 22/02/2015 vào lúc 14:30
-15/02/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 15/02/2015 - "Tin Chúa Jêsus" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-15/02/2015: Message Dimanche 15/02/2015 - "Croire en Jésus. Pour ou contre ?"  - Jean-Michel MAYEUR
-08/02/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 08/02/2015 - "Kẻ dại" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/02/2015: Message Dimanche 08/02/2015 - "Le Livre qui résiste au temps"  - Jean-Michel MAYEUR
-01/02/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 01/02/2015 - "Vườn nho cho thuê" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/02/2015: Message Dimanche 01/02/2015 - "Le Seigneur est proche"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-25/01/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 25/01/2015 - "Tôi không sợ hãi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-25/01/2015: Message Dimanche 25/01/2015 - "Le don de la douceur"  - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-18/01/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 18/01/2015 - "Phi-líp, một chấp sự gương mẫu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/01/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 18/01/2015 vào lúc 14:30
-11/01/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 11/01/2015 - "Nước thiên đàng giống như men" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/01/2015: Message Dimanche 11/01/2015 - "Bonnes santés"  - Jean-Michel MAYEUR
-04/01/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 04/01/2015 - "Người lái buôn kiếm ngọc châu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/12/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 28/12/2014 - "Ngài là Chúa tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-21/12/2014: Bài giảng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 21/12/2014 - "Mặc khải về Cứu Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/12/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 21/12/2014 vào lúc 14:30
-15/12/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Giáng Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 21/12/2014.
-15/12/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ An Táng Cụ Lê Văn Triệu - Thứ Năm 18/12/2014 vào lúc 08:45
-14/12/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 14/12/2014 - "Chúng ta hãy tới xem" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/12/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 07/12/2014 - "Nước thiên đàng giống như tay lưới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/12/2014: Message Dimanche 07/12/2014 - "Oh! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais"  - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-30/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 30/11/2014 - "Yêu như Chúa yêu" - Mục sư Nguyễn Sơn Minh
-30/11/2014: Message Dimanche 30/11/2014 - "Dieu nous a élus"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-28/11/2014: Réunion Groupe des Jeunes - Samedi 29/11/2014 à 14:00 chez Liza à Paris
-23/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 23/11/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 5 & hết)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-23/11/2014: Message Dimanche 23/11/2014 - "Persécuté mais pas seul"  - Jean-Michel MAYEUR
-16/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 16/11/2014 - "Con có thấy gì không ?" - Mục sư Lê Đình Trung
-16/11/2014: Message Dimanche 16/11/2014 - "L'Eglise selon Jésus-Christ"  - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-09/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 09/11/2014 - "Trong tay Đấng Toàn Năng" - Truyền đạo Nguyễn Thái Hồng
-09/11/2014: Message Dimanche 09/11/2014 - "Une affaire de conviction"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-02/11/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 02/11/2014 - "Hãy nghe lời thí dụ về cây vả" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/11/2014: Message Dimanche 02/11/2014 - "Ta Parole est une lampe"  - Jean-Michel MAYEUR
-26/10/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 26/10/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 4)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-26/10/2014: Message Dimanche 26/10/2014 - "Les yeux fixés sur Jésus"  - Pasteur Philippe LE PERRU
-05/10/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 05/10/2014 - "Của báu chôn trong đám ruộng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/10/2014: Message Dimanche 05/10/2014 - "Nos amis les anges"  - Jean-Michel MAYEUR
-29/09/2014: HTTLVN Paris - Phát sách Chứng Đạo và Thiệp Mời Lễ Thành Lập Hội Thánh Paris: lúc 11g00 Thứ Bảy
                   04/10/2014 & Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 28 năm thành lập Hội Thánh - Lúc 14g30 Chúa Nhựt 12/10/2014.
-28/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 28/09/2014 - "Lúa mì mẫn lộn cỏ lùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 21/09/2014 - "Hột giống tăng trưởng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/09/2014: Message Dimanche 21/09/2014 - "Fou en Christ"  - Jean-Michel MAYEUR
-15/09/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Buổi bồi linh và sinh hoạt của Ban Thanh Tráng (Phụ Nữ & Nam Giới) - Lúc 15g00 Thứ Bảy 20/09/2014 tại Montévrain.
-19/10/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 19/10/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 3)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-19/10/2014: Message Dimanche 19/10/2014 - "Nos amis les anges (2e partie)"  - Jean-Michel MAYEUR
-14/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 14/09/2014 - "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-14/09/2014: Message Dimanche 14/09/2014 - "En quel Jésus as-tu cru ? (suite et fin)"  - Jean-Michel MAYEUR
-31/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 31/08/2014 - "Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/08/2014: HTTLVN Paris - Thông Báo: Tân Gia gia đình AC Julien & Hồng Cẩm lúc 15g00 Thứ Bảy 30/08/2014 tại Monsoult.
-24/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 24/08/2014 - "Hãy ham mến các sự ở trên trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/09/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 07/09/2014 - "Bốn loại đất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/09/2014: Message Dimanche 07/09/2014 - "En quel Jésus as-tu cru ?"  - Jean-Michel MAYEUR
-17/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 17/08/2014 - "Phải có tâm tình phục vụ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 10/08/2014 - "Phải có lòng yêu thương" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/08/2014: Bài giảng Chúa Nhựt 03/08/2014 - "Sự cuối cùng của muôn vật đã gần" - Mục sư Nguyễn Văn Bình