CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-30/10/2020: HTTLVN Paris - Vì dịch cúm COVID-19, giờ Thờ Phượng Chúa Nhựt tại nhà thờ Paris 13 tạm nghĩ cho đến khi có thông báo mới.
-25/10/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 25/10/2020 - "Những việc Đức Giê-hô-va làm cho tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/10/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 18/10/2020 - "Ba biểu tượng của lời Chúa qua Thi thiên 119" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/10/2020: Lễ Kỷ Niệm 34 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris - Bài giảng Chúa Nhựt 11/10/2020 - "Những người được phước" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/10/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 04/10/2020 - "Những người được Đức Giê-hô-va giải cứu khỏi các điều gian truân" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-14/09/2020: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo & Lễ Kỷ Niệm 34 năm thành lập Hội Thánh Chúa nhựt 11/10/2020

-25/09/2020: HTTLVN Paris- Chúa Nhựt 27/09/2020: Hội thánh sẽ tạm nghỉ nhóm trong Chúa nhựt nầy và sẽ nhóm lại vào Chúa nhựt 04/10/2020.

-20/09/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 20/09/2020 - "Nếp sống của người tin Chúa" (Bài 2) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/09/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 13/09/2020 - "Nếp sống của người tin Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/09/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 06/09/2020 - "Chúa đã giải cứu tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 30/08/2020 - "Đặc tính của người được cứu chuộc" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 23/08/2020 - "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" (Bài 3) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 16/08/2020 - "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" (Bài 2) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/08/2020: Dimanche 16 Août 2020 - Message sur Youtube: "Vanités des vanités" - Jean-Michel MAYEUR

-09/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 09/08/2020 - "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 02/08/2020 - "Phước hạnh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 26/07/2020 - "Chúa là Đấng che chở chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 19/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (3)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 12/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (2)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 05/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/07/2020: Dimanche 05 Juillet 2020 - Message sur Youtube: "Psaume 23" - Jean-Michel MAYEUR
-28/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 28/06/2020 - "So sánh virus Corona với tội lỗi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 21/06/2020 - "Cha mẹ của Môi-se" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/06/2020: Dimanche 21 Juin 2020 - Message sur Youtube: "Louanges printanières" - Jean-Michel MAYEUR

-15/06/2020: Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21/06/2020 - Thư Mời & Chương Trình

-14/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 14/06/2020 - "Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/06/2020: Dimanche 14 Juin 2020 - Message sur Youtube: "C'est dans le calme et la confiance que sera votre force" - Jean-Michel MAYEUR

-08/06/2020: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 14/06/2020 lúc 15g30

-07/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 07/06/2020 - "Sư ban cho lạ lùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/06/2020: Dimanche 07 Juin 2020 - Message sur Youtube: "L'humanité de Jésus" - Jean-Michel MAYEUR

-01/06/2020: Hội Thánh Paris - Thông Báo - Hội Thánh bắt đầu tái lập sự thờ phượng Chúa vào lúc 15g30 Chúa nhựt 07/06/2020 tại nhà thờ

-31/05/2020: Chúa Nhựt 31/05/2020 - Thờ Phượng & Bài giảng trên Facebook - Mục sư Đặng Ngọc Minh
-31/05/2020: Dimanche 31 Mai 2020 - Messages sur Youtube - Jean-Michel MAYEUR

-01/05/2020: HTTLVN ParisThông Báo đặc biệt 4 của Quản Nhiệm HTTLVN Paris.
"
-10/04/2020: HTTLVN ParisThông Báo đặc biệt 3 của Quản Nhiệm HTTLVN Paris.

-01/04/2020: HTTLVN ParisThông Báo đặc biệt 2 của Quản Nhiệm HTTLVN Paris.

-01/04/2020: HTTLVN Paris - Vì dịch cúm COVID-19, giờ Thờ Phượng Chúa Nhựt tại nhà thờ Paris 13 tạm nghĩ cho đến khi có thông báo mới.
-18/03/2020: Hội Thánh Pháp & Liên Hiệp Âu Châu - Tin Tức & Thông Cáo
-18/03/2020: Huỷ Bỏ - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 32 tổ chức từ Thứ Bảy 02/05/2020 đến Chúa Nhựt 03/05/2020 tại Pontault-Combault và Paris
-18/03/2020: Hủy Bỏ - Hội Đồng lần III của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Dijon (Pháp) tổ chức từ Thứ Bảy 11/07/2020 đến Thứ Ba 14/07/2020

-14/03/2020: Culte en Français - Suite à la propagation du COVID-19, les cultes en langue française et les cultes en langue vietnamienne seront suspendus jusqu'à nouvel ordre

-08/03/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 08/03/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (43)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/03/2020: Message Dimanche 08/03/2020 - "Liberté, égalité, fraternité" - Jean-Michel MAYEUR

-07/03/2020: Programme du Culte en Français - Dimanche 08/03/2020 à 14:30 - Jean-Michel MAYEUR

-01/03/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 01/03/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (42)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/03/2020: Message Dimanche 01/03/2020 - "Le zèle" - Jean-Michel MAYEUR

-24/02/2020: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 29/02/2020 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain
-29/02/2020: Lịch Nhóm Thờ Phượng Ban Tráng Niên năm 2020 - Chủ đề: Hãy tỉnh thức - Câu gốc: Khải huyền 16:15

-24/02/2020: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 01/03/2020 lúc 15g30
-27/02/2020: Programme du Culte en Français - Dimanche 01/03/2020 à 14:30 - Jean-Michel MAYEUR

-24/02/2020: Informations: Assemblée Générale des Eglises Evangéliques de France en Mai 2020 & Conférence de l'Alliance des Eglises Evangéliques Vietnamienne en Europe en Juillet 2020

-23/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 23/02/2020 - "Chớ lo lắng" - Chấp sự Ayun Priscille
-23/02/2020: Message Dimanche 23/02/2020 - "Pas les mêmes valeurs" - Jean-Michel MAYEUR

-16/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 16/02/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (41)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/02/2020: Message Dimanche 16/02/2020 - "Le bon Samaritain" - Jean-Michel MAYEUR

-09/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 09/02/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (40)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/02/2020: Message Dimanche 09/02/2020 - "Dieu dirige-t-il ma vie ?" - Jean-Michel MAYEUR

-02/02/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 02/02/2020 - "Những nguyên tắc sống đạo (39)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/01/2020: Bài giảng - Tết Canh Tý - Chúa Nhựt 26/01/2020 - "Phước Thiên" - Mục sư Đỗ Hữu Ban

-20/01/2020: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Canh Tý Chúa Nhựt 26/01/2020 vào lúc 14:30
-20/01/2020: Tết Canh Tý - Chúa Nhựt 26/01/2020 - Thư Mời & Chương trình

-19/01/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 19/01/2020 - "Những điều cần phải làm trong ngày Tết" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/01/2020: Message Dimanche 19/01/2020 - "Bonne Année et Bonne Santé" - Jean-Michel MAYEUR

-19/01/2020: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2020

-12/01/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 12/01/2020 - Hội Đồng Thường Niên - "Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-06/01/2020: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 12/01/2020 vào lúc 14:30

-05/01/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 05/01/2020 - "Hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên 23" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-30/12/2019: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Hội Đồng Thường Niên 14g30 Chúa Nhựt 12/01/2020

-29/12/2019: Bài giảng Chúa Nhựt 29/12/2019 - "Những nguyên tắc sống đạo (38)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-22/12/2019: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 22/12/2019 - "Chúa Tình Yêu Giáng Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/12/2019: Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 22/12/2019 - Thư Mời & Chương TrìnhĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc