CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-29/11/2021: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 05/12/2021 lúc 15g30

-22/11/2021: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Lễ Giáng Sinh (Nô-ên) Chúa Nhựt 19/12/2021 lúc 14g30

-28/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 28/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 60) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 21/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 59) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 14/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 58) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 07/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 57) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 31/10/2021 - "Những điều cần biết" - Cô TĐ Đỗ Hoàng Anh
-24/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 24/10/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 56) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 17/10/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 55) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/10/2021: Bài giảng Lễ Cảm Tạ & Kỷ Niệm 35 năm Thành Lập Hội Thánh Paris Chúa Nhựt 10/10/2021 - "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-04/10/2021: HTTLVN Paris - Chương Trình Lễ Cảm Tạ 35 năm Thành Lập Hội Thánh Paris Chúa Nhựt 10/10/2021 lúc 14g30

-03/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 03/10/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 54) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-27/09/2021: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Trường Chúa Nhựt lúc 14g30 & Thờ Phượng lúc 15g30 & Lễ Kỷ Niệm 35 năm Thành Lập Hội Thánh lúc 14g30 Chúa nhựt 10/10/2021

-26/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 26/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 53) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 19/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 52) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 12/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 51) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-06/09/2021: Culte en Français & Etude Biblique - Dimanche 12/09/2021 à 14h30

-05/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 05/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 50) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/08/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 29/08/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 49) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/08/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 22/08/2021 - "Chọn bên nào ?" - Mục sư Nguyễn Thái Hồng
-15/08/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 15/08/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 48) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/08/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 08/08/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 47) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/08/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 01/08/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 46) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/07/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 25/07/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 45) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/07/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 18/07/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 44) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/07/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 11/07/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (11) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-04/07/2021: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2021

-04/07/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 04/07/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (10) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/06/2021: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 27/06/2021 - "Người được Đức Thánh Linh lập lên coi sóc Hội Thánh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-21/06/2021: HTTLVN Paris - Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 27/06/2021 lúc 15g00

-20/06/2021: Bài giảng Lễ Cha & Fête des Pères - Chúa Nhựt 20/06/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (9) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/06/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 13/06/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (8) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-06/06/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 06/06/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (7) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/05/2021: Bài giảng Lễ Mẹ & Fête des Mères - Chúa Nhựt 30/05/2021 - "Người Mẹ khôn ngoan" - TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-23/05/2021: Bài giảng Lễ Ngũ Tuần - Chúa Nhựt 23/05/2021 - "Mục đích Đức Thánh Linh Giáng Lâm" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/05/2021: Bài giảng Lễ Thăng Thiên - Chúa Nhựt 16/05/2021 - "Mục đích Chúa thăng thiên" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/05/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 09/05/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (6) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/05/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 02/05/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (5) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/04/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 25/04/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/04/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 18/04/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (3) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/04/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 11/04/2021 - "Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/04/2021: Bài giảng Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 04/04/2021 - "Thi thiên về sự Khổ Nạn, Phục Sinh và Tái Lâm của Đức Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/03/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 28/03/2021 - "Thi thiên về sự Thương Khó của Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-21/03/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 21/03/2021 - "Chúa gìn giữ chúng ta trong ngày tai họa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/03/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 14/03/2021 - "Lời cầu xin can đảm" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/03/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 07/03/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (2) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/02/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 28/02/2021 - "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (1) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/02/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 21/02/2021 - "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa (2)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/02/2021: Bài giảng Tết Tân Sửu - Chúa Nhựt 14/02/2021 - "Định hướng cuộc đời nhân ngày Tết" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/02/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 07/02/2021 - "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/01/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 31/01/2021 - "Những người không hề bị rúng động (4)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/01/2021: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Giờ thờ phượng lúc 15g00 từ Chúa Nhựt 03/01/2021 & Hội Đống Thường Niên 2021 & Tết Tân Sửu

-24/01/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 24/01/2021 - "Những người không hề bị rúng động (3)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/01/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 17/01/2021 - "Những người không hề bị rúng động (2)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/01/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 10/01/2021 - "Những người không hề bị rúng động (1)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/01/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 03/01/2021 - "Lời cầu nguyện của Đa-vít" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/12/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 27/12/2020 - "Đặc điểm của người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-20/12/2020: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 20/12/2020 - "Con Một của Đức Chúa Trời đến thế gian" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/12/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 13/12/2020 - "Mừng lễ Giáng sinh nghĩ về sứ điệp “Đừng Sợ” của Thiên sứ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/12/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 06/12/2020 - "Chúng tôi chẳng sợ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/11/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 29/11/2020 - "Linh hồn khát khao Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/11/2020: HTTLVN Paris - Thờ Phượng Chúa Nhựt tại nhà thờ Paris 13 được cho phép từ Chúa Nhựt 29/11/2020.

-30/10/2020: HTTLVN Paris - Vì dịch cúm COVID-19, giờ Thờ Phượng Chúa Nhựt tại nhà thờ Paris 13 tạm nghĩ cho đến khi có thông báo mới.
-25/10/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 25/10/2020 - "Những việc Đức Giê-hô-va làm cho tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/10/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 18/10/2020 - "Ba biểu tượng của lời Chúa qua Thi thiên 119" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/10/2020: Lễ Kỷ Niệm 34 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris - Bài giảng Chúa Nhựt 11/10/2020 - "Những người được phước" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/10/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 04/10/2020 - "Những người được Đức Giê-hô-va giải cứu khỏi các điều gian truân" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/09/2020: HTTLVN Paris- Chúa Nhựt 27/09/2020: Hội thánh sẽ tạm nghỉ nhóm trong Chúa nhựt nầy và sẽ nhóm lại vào Chúa nhựt 04/10/2020.

-20/09/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 20/09/2020 - "Nếp sống của người tin Chúa" (Bài 2) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/09/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 13/09/2020 - "Nếp sống của người tin Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/09/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 06/09/2020 - "Chúa đã giải cứu tôi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 30/08/2020 - "Đặc tính của người được cứu chuộc" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 23/08/2020 - "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" (Bài 3) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 16/08/2020 - "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" (Bài 2) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/08/2020: Dimanche 16 Août 2020 - Message sur Youtube: "Vanités des vanités" - Jean-Michel MAYEUR

-09/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 09/08/2020 - "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/08/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 02/08/2020 - "Phước hạnh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 26/07/2020 - "Chúa là Đấng che chở chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 19/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (3)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 12/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (2)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/07/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 05/07/2020 - "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/07/2020: Dimanche 05 Juillet 2020 - Message sur Youtube: "Psaume 23" - Jean-Michel MAYEUR
-28/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 28/06/2020 - "So sánh virus Corona với tội lỗi" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 21/06/2020 - "Cha mẹ của Môi-se" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/06/2020: Dimanche 21 Juin 2020 - Message sur Youtube: "Louanges printanières" - Jean-Michel MAYEUR

-15/06/2020: Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21/06/2020 - Thư Mời & Chương Trình

-14/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 14/06/2020 - "Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ chúng ta" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/06/2020: Dimanche 14 Juin 2020 - Message sur Youtube: "C'est dans le calme et la confiance que sera votre force" - Jean-Michel MAYEUR

-08/06/2020: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 14/06/2020 lúc 15g30

-07/06/2020: Bài giảng Chúa Nhựt 07/06/2020 - "Sư ban cho lạ lùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/06/2020: Dimanche 07 Juin 2020 - Message sur Youtube: "L'humanité de Jésus" - Jean-Michel MAYEUR

-01/06/2020: Hội Thánh Paris - Thông Báo - Hội Thánh bắt đầu tái lập sự thờ phượng Chúa vào lúc 15g30 Chúa nhựt 07/06/2020 tại nhà thờĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc