CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-14/08/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 20/08/2017 vào lúc 15:30
-14/08/2017: Pas de Culte en Français Dimanche à 14:30 - Le Culte en Français reprendra en Septembre 2017

-13/08/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 13/08/2017 - "Người tín đồ đối phó với bệnh tật" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/08/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 06/08/2017 - "Đối phó với hoàn cảnh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 30/07/2017 - "Các mỹ đức của Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 23/07/2017 - "Chúc tụng danh Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-16/07/2017: Bài giảng Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon

-09/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 09/07/2017 - "Những điều cần phải biết về Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-09/07/2017: 
HTTLVN Paris - Thông Báo & Thư Mời và Chương Trình Tổng Quát Hội Đồng HTTLVN tại Pháp 2017 từ 13-16/07/2017 tại Dijon.
-09/07/2017: HTTLVN tại Pháp - Thư Mời & Chương Trình Tổng Quát  Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon
-09/07/2017: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2017- Jeudi 13/07/2017 au Dimanche 16/07/2017 à Dijon

-02/07/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 02/07/2017 - "Tiếng goị cho cả trái đất" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/01/2017: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2017
-25/06/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 25/06/2017 - "Hãy theo Ta" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-20/06/2017: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 24/06/2017 tại nhà Bà Thái Thị Oanh ở Bry-sur-Marne.
-18/06/2017: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 18/06/2017 - "Đạo làm con" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/06/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Cha Mẹ Chúa Nhựt 18/06/2017 vào lúc 14:30
-11/06/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 11/06/2017 - "Nhiệm vụ trọng yếu của tín đồ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/06/2017: HTTLVN Paris - Lễ An Táng Ông Trần François - Thứ Năm 08/06/2017.

-04/06/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 04/06/2017 - "Lễ Ngũ Tuần" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/05/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 28/05/2017 - "Ngươi yêu ta chăng ? (3)" - CTVMV Trương Hoàng Phương Tâm
-21/05/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 21/05/2017 - "Ngươi yêu ta chăng ? (2)" - CTVMV Trương Hoàng Phương Tâm
-14/05/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 14/05/2017 - "Ẩn dụ về sự chết như giấc ngủ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/05/2017: Message Dimanche 14/05/2017 - "Père pardonne-leur" - Jean-Michel MAYEUR

-08/05/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 14/05/2017 vào lúc 15:30
-13/05/2017: Culte en Français Dimanche 14/05/2017 à 14:30 - Jean-Michel MAYEUR

-07/05/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 07/05/2017 - "Ẩn dụ về hạt giống lúa mì" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/05/2017: Message Dimanche 07/05/2017 - "La Pentecôte" - Jean-Michel MAYEUR

-03/05/2017: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương tại U Minh - Cà Mau

-30/04/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 30/04/2017 - "Ẩn dụ: Năm người nữ đồng trinh khôn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/04/2017: Message Dimanche 30/04/2017 - "Ces choses qui nous troublent" - Pasteur Philippe LE PERRU
-23/04/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 23/04/2017 - "Ngươi yêu ta chăng ?" - CTVMV Trương Hoàng Phương Tâm
-23/04/2017: Message Dimanche 23/04/2017 - "Après Pâques" - Jean-Michel MAYEUR

-17/04/2017: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 22/04/2017 tại nhà ÔB Lê Thanh Toàn ở Noisy-le-Grand.

-16/04/2017: Bài giảng Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 16/04/2017 - "Gặp Chúa Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/04/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 16/04/2017 vào lúc 14:30

-03/04/2017: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Phục Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 16/04/2017. Phát thiệp mời Thứ Bảy 08/04/2017 lúc 11g00

-09/04/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 09/04/2017 - "Mọi việc đã được trọn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/04/2017: Message Dimanche 09/04/2017 - "Préparons la Pâque" - Jean-Michel MAYEUR
-02/04/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 02/04/2017 - "Ẩn dụ: Năm người nữ đồng trinh dại" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/04/2017: Message Dimanche 02/04/2017 - "Un nouveau comportement" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-28/03/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 02/04/2017 vào lúc 15:30
-01/04/2017: Culte en Français Dimanche 02/04/2017 à 14:30 - Pasteur Jean Koumarianos
-27/03/2017: HTTLVN Paris - Lễ An Táng Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Thứ Sáu 31/03/2017.
-26/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 26/03/2017 - "Ẩn dụ: Đón rước chàng rể" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/03/2017: Message Dimanche 26/03/2017 - "Une triple plénitude dans notre vie" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-19/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 19/03/2017 - "Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (4)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-19/03/2017: Message Dimanche 19/03/2017 - "Ange mon ami (suite et fin)" - Jean-Michel MAYEUR
-12/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 12/03/2017 - "Ẩn dụ: Ăn thịt và uống huyết Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/03/2017: Message Dimanche 12/03/2017 - "Ange mon ami" - Jean-Michel MAYEUR
-05/03/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 05/03/2017 - "Fidélité humaine ou fidélité de Dieu" / "Sự trung tín của loài người hay sự thành tín của Đức Chúa Trời" - Mục sư Jean KOUMARIANOS
-05/03/2017: Message Dimanche 05/03/2017 - "La foi qui sauve" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-26/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 26/02/2017 - "Ẩn dụ: Sẽ thấy việc lớn hơn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/02/2017: Message Dimanche 26/02/2017 - "Être dans le monde sans être du monde" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-19/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 19/02/2017 - "Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (3)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-19/02/2017: Message Dimanche 19/02/2017 - "L'homme selon le coeur de Dieu (2)" - Pasteur Philippe LE PERRU
-13/02/2017: HTTLVN Paris - Họp Ban Nam Giới & Phụ Nữ - Lúc 15g00 Thứ Bảy 18/02/2017 tại nhà ÔB Nguyễn Văn Hà ở Goussainville.
-12/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 12/02/2017 - "Ẩn dụ Chúa rửa chân cho các môn đồ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/02/2017: Message Dimanche 12/02/2017 - "L'homme selon le coeur de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-05/02/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 05/02/2017 - "Ẩn dụ về việc phá đền thờ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/02/2017: Message Dimanche 05/02/2017 - "Vaincre l'ennui spirituel" - Jean-Michel MAYEUR

-29/01/2017: Bài giảng Tết Đinh Dậu - Chúa Nhựt 29/01/2017 - "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/01/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Tết Đinh Dậu - Chúa Nhựt 29/01/2017 vào lúc 14:30
-22/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 22/01/2017 - "Người khôn ngoan" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/01/2017: Message Dimanche 22/01/2017 - "La conformité à Christ" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-15/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 15/01/2017 - "Người biếng nhác" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-09/01/2017: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 15/01/2017 vào lúc 14:30
-09/01/2017: Assemblée Générale de l'Eglise - Dimanche 15/01/2017 à 14:30 - Pas de Culte en Français
-08/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 08/01/2017 - "Ẩn dụ về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/01/2017: Message Dimanche 08/01/2017 - "Savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR
-01/01/2017: Bài giảng Chúa Nhựt 01/01/2017 - "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/12/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 25/12/2016 - "Niềm vui giáng sinh" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-18/12/2016: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 18/12/2016 - "Đức Chúa Giê-xu Christ đã dến trong thế gian" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/12/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 18/12/2016 vào lúc 14:30
-11/12/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 11/12/2016 - "Ẩn dụ về đá" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/12/2016: Message Dimanche 11/12/2016 - "Aujourd'hui !" - Pasteur Philippe LE PERRU
-05/12/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 11/12/2016 vào lúc 15:30
-05/12/2016: HTTLVN Paris- Thông cáo & Lễ Giáng Sinh: Chúa Nhựt 18/12/2016 lúc 14g30
-04/12/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 04/12/2016 - "Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trờì (2)" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-04/12/2016: Message Dimanche 04/12/2016 - "Les conséquences de Noël" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-27/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 27/11/2016 - "Ẩn dụ về người Pha-ri-si và Sa-đu-sê xin dấu lạ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/11/2016: Message Dimanche 27/11/2016 - "Savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR
-24/11/2016: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời: Lễ Giáng Sinh lúc 14g30 Chúa Nhựt 18/12/2016.
-20/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 20/11/2016 - "Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trờì" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-20/11/2016: Message Dimanche 20/11/2016 - "Entre les mains de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-13/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 13/11/2016 - "Lễ Báp-têm" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/11/2016: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng & Lễ Báp-têm - Chúa Nhựt 13/11/2016 vào lúc 15:00 tại nhà thờ Joinville-le-pont
-31/10/2016: HTTLVN Paris- Thông cáo & Lễ Báp Têm: Chúa Nhựt 13/11/2016 lúc 15g00. Tại Nhà Thờ Báp-tít Joinville-le-pont
-06/11/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 06/11/2016 - "Ẩn dụ về hai người mắc nợ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/11/2016: Message Dimanche 06/11/2016 - "Les yeux de l'homme et les yeux de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-30/10/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 30/10/2016 - "Hãy tìm theo sự nên thánh" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-30/10/2016: Message Dimanche 30/10/2016 - "Le salaire juste (2)" - Jean-Michel MAYEUR
-23/10/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 23/10/2016 - "Ẩn dụ về sự phán xét trong ngày tận thế" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/10/2016: Message Dimanche 23/10/2016 - "Le salaire juste" - Jean-Michel MAYEUR
-20/10/2016: HTTLVN Paris- Phân ưu cùng tang quyến cụ Đào Thiện Tằng & Lễ hỏa táng lúc 10g30 Thứ Ba 25/10/2016 tại Crématorium Père Lachaise

-23/05/2016: 
HTTLVN Paris - 
Tìm ứng viên Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris

-16/10/2016: Bài giảng Chúa Nhựt 16/10/2016 - "Đức Chúa Trời thật là đáng sợ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-16/10/2016: Message Dimanche 16/10/2016 - "Prier comme Jésus" - Pasteur Philippe LE PERRU
-09/10/2016: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 09/10/2016 - "Tạ ơn Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-06/12/2014: HTTLVN tại Pháp - Giới thiệu sách: "Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữ cơ đốc" - Diệp Dung
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-03/11/2014: HTTLVN tại Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Mục Tiêu