CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Facebook của Hội Thanh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thanh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thanh Paris / Page Facebook du Groupes des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-20/05/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 20/05/2018 - "Để thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" - Mục sư Lê Hoàng Long
-14/05/2018: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 20/05/2018 vào lúc 15:30

-13/05/2018: Bài giảng HĐ HTTLVN Pháp 2018 - Thứ Bảy 12/05/2018 & Chúa Nhựt 13/05/2018 - Mục sư Lê Hoàng Long
-08/05/2018: Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 30 tổ chức từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018 tại Pontault-Combault và Paris

-08/05/2018: HTTLVN Pháp- Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 12/05/2018 & Chúa Nhựt 13/05/2018
-11/05/2018: Activités de l'Eglise - Mois d'Avril 2018
-11/05/2018: Informations Assemblée Générale des Eglises Evangéliques de France du 12-13/05/2018 & Conférence de l'Alliance des Eglises Evangéliques Vietnamienne en Europe du 26-29/07/2018

-06/05/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 06/05/2018 - "Người tín đồ Tin Lành đối với kẻ thù" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/05/2018: Message Dimanche 06/05/2018 - "La bénédiction de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-02/05/2018: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 06/05/2018 vào lúc 15:30

-02/05/2018: Culte en Français: Dimanche 06 Mai 2018 à 14:30 - Pasteur Philippe LE PERRU


-01/05/2018: 
Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 04/2018

-21/04/2018: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo
-21/04/2018: Hội Thánh Pháp - Tin Tức & Thông Cáo


-20/04/2018: Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Dijon (Pháp) tổ chức từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018


-29/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 29/04/2018 - "Tình yêu Chúa theo tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-29/04/2018: Message Dimanche 29/04/2018 - "Les trois visions de l'homme" - Pasteur Philippe LE PERRU
-22/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 22/04/2018 - "Phải khiêm nhường trước mặt Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/04/2018: Message Dimanche 22/04/2018 - "Noé. Bâtisseur de l'extrême" - Jean-Michel MAYEUR
-15/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 15/04/2018 - "Những điều Đức Giê-hô-va đòi" - TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-15/04/2018: Message Dimanche 15/04/2018 - "Sacrifié à ma place (2)" - Jean-Michel MAYEUR

-08/04/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 14/04/2018 tại nhà AC Nguyễn Thanh Tùng

-08/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 08/04/2018 trên Youtube: https://youtu.be/4J4EbSBZMBE
-08/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 08/04/2018 - "Người tín đồ Tin Lành đối với tha nhân" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/04/2018: Message Dimanche 08/04/2018 - "Sacrifié à ma place" - Jean-Michel MAYEUR

-04/04/2018: Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 01/04/2018 trên Youtube: https://youtu.be/lNyZBo7jl-Q
-01/04/2018: Bài giảng Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 01/04/2018 - "Lời tiên tri của Chúa Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/03/2018: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 01/04/2018 vào lúc 14:30

-31/03/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 25/03/2018 trên Youtube: https://youtu.be/tHTxEKZOH5U
-25/03/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 25/03/2018 - "Sự chết của Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/03/2018: Message Dimanche 25/03/2018 - "Rendre à César et rendre à Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-19/03/2018: Tết Mậu Tuất - Chúa Nhựt 18/02/2018 trên Youtube: https://youtu.be/jF9MD7DFdXI

-27/01/2017: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2018ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc