CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS & GIÁO HẠT PHÁP


Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Giáo Hạt Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-23/11/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 29/11/2015 vào lúc 15:30
-23/11/2015: Culte en Français - Dimanche 29/11/2015 à 14:30

-22/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 22/11/2015 - "Chúng ta được Chúa sửa phạt" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/11/2015: Message Dimanche 22/11/2015 - "Soyez fraternels ! (2)" - Jean-Michel MAYEUR

-15/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 15/11/2015 - "Ẩn dụ về người đàn bà mất đồng bạc" - Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/11/2015: Message Dimanche 15/11/2015 - "Soyez confiant, Jésus-Christ est supérieur à tout (2)" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-08/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 08/11/2015 - "Ẩn dụ về những người làm công trong vườn nho" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/11/2015: Message Dimanche 08/11/2015 - "Soyez fraternels !" - Jean-Michel MAYEUR
-01/11/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 01/11/2015 - "Ẩn dụ về cây nho" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-26/10/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhựt 01/11/2015 vào lúc 15:30
-26/10/2015: Pas de Culte en Français - Dimanche 01/11/2015 à 14:30
-25/10/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 25/10/2015 - "Chúng ta được Chúa nâng đỡ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-25/10/2015: Message Dimanche 25/10/2015 - "Toussaint et défunts" - Jean-Michel MAYEUR
-18/10/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 18/10/2015 - "Ẩn dụ về cái cửa của chiên" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/10/2015: Message Dimanche 18/10/2015 - "A l'extérieur ou à l'intérieur de l'Eglise" - Pasteur Philippe LE PERRU

-11/10/2015: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại & 29 năm Thành Lập HT Paris - Chúa Nhựt 11/10/2015 - "Hội Thánh của Đức Chúa Trời" - Mục sư Vũ Ngọc Văn

-06/10/2015: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại  & 29 năm thành lập HT - Chúa Nhựt 11/10/2015 vào lúc 14:30
-04/10/2015: HTTLVN Paris - Thông Báo & Thiệp Mời Lễ Kỷ Niệm 40 năm HTTLVN Hải Ngoại  & 29 năm thành lập HT lúc 14g30 Chúa Nhựt 11/10/2015.

-04/10/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 04/10/2015 - "Ẩn dụ về người chăn hiền lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/10/2015: Message Dimanche 04/10/2015 - "Dieu est vivant" - Pasteur Philippe LE PERRU

-27/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 27/09/2015 - "Chúng ta được Chúa yên ủi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-27/09/2015: Message Dimanche 27/09/2015 - "Les enfants de Müller" - Jean-Michel MAYEUR
-20/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 20/09/2015 - "Tôn vinh Cha trên đất" - Mục sư Đặng Đức Tín
-20/09/2015: Message Dimanche 20/09/2015 - "Soyez confiant, Jésus-Christ est supérieur à tout" - Pasteur Jean KOUMARIANOS
-13/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 13/09/2015 - "Các ẩn dụ về sụ tính toán" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/09/2015: Message Dimanche 13/09/2015 - "Quand la nature obéit à Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-06/09/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 06/09/2015 - "Tôi yêu (phần 6): Tình yêu trong tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-30/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 30/08/2015 - "Tôi yêu (phần 5): Tình yêu trong tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-23/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 23/08/2015 - "Ẩn dụ về tiệc tùng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-14/07/2015: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 27 từ Thứ Bảy 11/07/2015 đến Thứ Ba 14/07/2015

 -28/06/2015: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Thư Mời & Chương Trình Tổng Quát - Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 27
   & Bồi Linh Âu Châu - từ Thứ Bảy 11/07/2015 đến Thứ Ba 14/07/2015 tại Pierrefonds
-28/06/2015: Informations Diverses: Congrès Eglises de France 2015- Samedi 11/07/2015 au Mardi 14/07/2015 à Pierrefonds

-19/01/2015: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2015

-06/12/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Giới thiệu sách: "Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữ cơ đốc" - Diệp Dung
-03/11/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương
-03/11/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Mục Vụ Vỡ Đất Mới - Mục Tiêu

-12/10/2014: Bài giảng Lễ 28 năm thành lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 - "Nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/10/2014: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ 28 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12/10/2014 vào lúc 14:30

-22/05/2014: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Ban Chấp Hành - Biển Bản
-18/05/2014: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhựt 18/05/2014


-13/10/2013: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 27 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 13/10/2013 - "Tẻ bước" - Truyền đaọ Nguyễn Thái Hồng
-07/10/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập Hội Thánh -Chúa Nhựt 13/10/2013 vào lúc 14:30
-18/08/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - HT Strasbourg - Lễ Bổ Chức Quản Nhiệm & Lễ Báp Têm - Chúa Nhựt 25/08/2013
-08/07/2013: Hội Đồng Gia Tộc Hải Ngoại lần 1 - Thông Báo & Chương Trình - Thứ Bảy 13/07/2013 taị Wuppertal - Đức
-07/05/2013: Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2013 - từ Thứ Tư 31/07/2013 đến Chúa Nhựt 04/08/2013
-12/05/2013: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013 - Mục sư Nguyễn Công Tiển & Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/05/2013: HTTLVN Giáo Hạt Pháp - Chương Trình Thờ Phượng- Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhựt 12/05/2013
-10/05/2013: Informations Diverses: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013
-10/05/2013: HTTLVN Paris- Chương Trình Hội Đồng Giáo Hạt - Chúa Nhựt 12/05/2013 vào lúc 14:30
-10/05/2013: Programme: Congrès Eglises de France - Samedi 11 & Dimanche 12/05/2013

-07/10/2012: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 50 năm Dâng Mình Hầu Việc Chúa & Lễ Kỷ Niệm 26 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Thứ Bảy 06/10/2012 & Chúa Nhựt 07/10/2012 - Mục sư Đặng Ngọc Minh

-13/05/2012: Bài giảng Hội Đồng Giáo Hạt Pháp Thứ Bảy 12/05/2012 & Chúa Nhựt 13/05/2012 - Mục sư Nguyễn Quang Vinh & Mục sư Nguyễn Văn Bình

-15/03/2012: HTTLVN Âu Châu - Đại Hội Tin Lành Âu Châu 2012 tại Stuttgart - Từ 29/07/2012 đến 02/08/2012
-12/03/2012: Bài đăng trên Báo Le Monde ngày 03/02/2012 - "Giáo Hội Tin Lành Pháp chinh phục dân Pháp cách nào"

-25/12/2011: Báo Đuốc Thiêng 104


-16/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 16/08/2015 - "Ẩn dụ về 10 nén bạc" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 09/08/2015 - "Ẩn dụ về hai người lên đền thờ cầu nguyện" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/07/2015: HTTLVN Paris - Nhóm Ban Tráng Niên - Lúc 15g00 Thứ Bảy 08/08/2015 tại nhà ÔB Lê Văn Tâm ở Guyancourt (78).
-02/08/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 02/08/2015 - "Đi theo tiếng gọi" - Mục sư Trần Quốc Hùng
 -26/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 26/07/2015 - "Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài" - Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo
-19/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 19/07/2015 - "Chúa sẽ đến mau" - Mục sư Phan Vĩnh Cự
-05/07/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 05/07/2015 - "Ẩn dụ về một người đàn bà góa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/06/2015: Bài giảng Chúa Nhựt 28/06/2015 - "Tôi yêu (phần 4): Yêu anh em mình" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-28/06/2015: Message Dimanche 28/06/2015 - "Un vase de terre ayant une destinée céleste" - Pasteur Jean KOUMARIANOS