CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-25/01/2022: HTTLVN Paris - Chương Trình Tết Nhâm Dần Chúa Nhựt 30/01/2022 lúc 14g30

-23/01/2022: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 23/01/2022 - "Người hầu việc Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-17/01/2022: Assemblée Générale Dimanche 23/01/2022 à 14h30 & Nouvel An Vietnamien Tết Dimanche 30/01/2022 à 14h30

-16/01/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 16/01/2022 - "Hãy tỉnh thức" - Chấp sự Ayun Priscille
-09/01/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 09/01/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 65) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/01/2022: Culte en Français & Etude Biblique - Dimanche 09/01/2022 à 14h30

-27/12/2021: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 23/01/2022 lúc 14g30 & Tết Nhâm Dần Chúa Nhựt 30/01/2022 lúc 14g30

-02/01/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 02/01/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 64) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/12/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 26/12/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 63) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/12/2021: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 19/12/2021 - "Danh của Đấng Cứu Thế" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/12/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 12/12/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 62) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/12/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 05/12/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 61) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 28/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 60) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 21/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 59) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 14/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 58) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/11/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 07/11/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 57) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 31/10/2021 - "Những điều cần biết" - Cô TĐ Đỗ Hoàng Anh
-24/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 24/10/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 56) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 17/10/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 55) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/10/2021: Bài giảng Lễ Cảm Tạ & Kỷ Niệm 35 năm Thành Lập Hội Thánh Paris Chúa Nhựt 10/10/2021 - "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-04/10/2021: HTTLVN Paris - Chương Trình Lễ Cảm Tạ 35 năm Thành Lập Hội Thánh Paris Chúa Nhựt 10/10/2021 lúc 14g30

-03/10/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 03/10/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 54) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-27/09/2021: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Trường Chúa Nhựt lúc 14g30 & Thờ Phượng lúc 15g30 & Lễ Kỷ Niệm 35 năm Thành Lập Hội Thánh lúc 14g30 Chúa nhựt 10/10/2021

-26/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 26/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 53) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 19/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 52) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 12/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 51) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-06/09/2021: Culte en Français & Etude Biblique - Dimanche 12/09/2021 à 14h30

-05/09/2021: Bài giảng Chúa Nhựt 05/09/2021 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 50) - Mục sư Nguyễn Văn Bình


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc