Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Lời Chúa - Đức Huy

Đuốc Thiêng 100, tháng 04 & 06 năm 2009


Ngọt ngào như mật như đường
Ngất ngây ngây ngất thêm hương vị đời
Lời Ngài đem lại thảnh thơi
Lời Ngài còn lại muôn đời không phai
Ngọt ngào tình Chúa láng lai
Thương yêu ưu ái đêm ngày tỏ ban
Ơn cao sâu ơn chứa chan
Như mạch nguồn phước tuôn tràn muôn phương
Dù trong nghịch cảnh đau thương
Lời Chúa xoa dịu can trường nguy cơ
Cho thêm sức sống ước mơ
Cho thêm hy vọng mong chờ hồn linh
Lời Chúa sắm sẵn an bình
Biến tan sầu não hãi kinh cuộc đời
Dẫu thuyền xa lạc bến khơi
Có Lời Chúa vọng tuyệt vời thái an
Hồng trần cõi tạm sớm tan
Như hoa sáng nở chiều tàn phù du
Nhưng Lời của Chúa Giê Xu
Vẫn còn ghi khắc thiên thu không nhòa.Đuốc Thiêng 100

01 Thiên đàng- ĐTPÂ
02 Hát nói: Ngày phán xét - Trần Nguyên Lam Bửu
03 Chúa Giê-xu chịu thương khó - Quyền Linh
04 "Các ngươi phải yêu nhau" - H4
05 Thơ: Cảm tạ Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06 Áp-ra-ham theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu Thành
07 Tiểu sử Thánh ca - Fanyia
08 Thơ: Lời Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Thơ: Hè về - Đức Huy
11 Đọc "Biển rộng hai vai" của Lữ Thành Kiến - Nguyễn Đình Bùi Thị
12 Quanh ta ngậm ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
15 Đuốc Thiêng - Người bạn đồng hành đáng yêu - Bình Tú Ngọc
16 Vài nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ 21 - TĐTN Trương Đức Huy
17 Tin Tức - Vinh Bằng