Đặc san báo Đuốc Thiêng - Chủ bút Mục sư Nguyễn Văn Bình

Thơ: Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam (1911-2011) - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 104, năm 2011


KỶ nguyên Cơ Đốc lạ lùng thay

NIỆM nhớ nghìn thu cũng chẳng hoài

TRĂM hướng Tin Lành loan khắp xứ

NĂM đời đạo Chúa giữa trần ai

TIN mừng vang dội trăm năm chẵn

LÀNH thiện loan rao trải tháng ngày

VIỆT hóa Đạo Trời tròn niên bách

NAM kỳ Trung Bắc phước lâu dài.
 


Đuốc Thiêng 104

01 Khắc phụng bản năng - ĐTPÂ
02 Hãy cảm tạ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
03 Thơ: Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam - Trần Nguyên Lam Bửu
04 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (1/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Thơ: 100 năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
06 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (2/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
07 Thơ: Tạ ơn Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
08 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (3/4) - Mục sư Trần Hữu Thành
09 Người nữ khôn ngoan - Bà MS Nguyễn Văn Bình
10 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (4/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
11 Nỗi lòng người đầy tớ Chúa - Bà Lê Văn Bắc
12 Một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam - Mục sư Trần Hữu Thành
13 Thử hình dung con tàu Nôê của những ngày sắp đến - Dr Trương Hoàng Lâm
14 Tin Tức - Vinh Bằng
15 Thơ: Không tiếc, mãi yêu - Võ Chánh Tiết