Hình ảnh


- Lễ Báp têm - Thứ Bảy 10-10-2009

- Lể Báp têm - 2007