Hình ảnh

- Chúa nhật 14-02-2010 : Tết Canh Dần
- Chúa nhật 18-02-2007 : Tết Mậu Tý
- Chúa nhật 25-01-2004 : Tết Giáp Thân1 - 2