Thanh niên -> Hình ảnh -> Đám cưới

Hình ảnh đám cưới

  • 2008 : 15 tháng 03 : Xuân Hương và Thái Phong