Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu -> Thông Báo và Thư Mời Hội Đồng 


-25/11/2018: Hội Đồng Liên Hiệp II của HTTLVN Âu Châu từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019 tại Hannover (Đức)

-25/08/2018: HĐ Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu 2018 - Tổng Kết Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần 1 từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018

-29/07/2018: Bài Giảng & Vidéo Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon - Bài giảng & Vidéo
-20/04/2018: Giới thiệu về Trung tâm ETHIC ETAPES DIJON, địa điểm tổ chức Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon


  • Hội Đồng lần II của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu từ 19-22/07/2019 

Thiệp Mời (PDF)

Noisiel (France), ngày 25 tháng 11 năm 2018

Kính gởi :        -Quý Mục sư, Truyền Đạo, TĐTN
                     -Quý con cái Chúa tại Âu Châu.

*Trích yếu : V/V Kính mời tham dự Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lần thứ 2 tại Hannover (Đức) từ ngày 19-22/07/2019.

Kính thưa quý đầy tớ, con cái Chúa,

Thay cho Ban Chấp Hành Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, tôi thân ái kính gởi đến quý vị lời chào thăm trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nguyện ân điển và bình an từ Ngài luôn tràn ngập trên toàn thể quý vị. Kính chúc quý vi Mùa Lễ Giáng Sinh 2018 vui vẻ, phước hạnh và năm mới 2019 sắp tới an lành trong vòng tay gìn giữ của Chúa.

Kính thưa quý vị, Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu năm qua tổ chức tại Dijon (Pháp) rất đông quý đầy tớ con cái Chúa tới tham dự thật nhiều phước hạnh không xiết kể, ai nấy đều thỏa lòng cảm tạ ơn Chúa. Năm nay, Hội Đồng lần 2 được tổ chức :

*Địa điểm:      Jugendherberge Hannover
                      Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1
                      30169 HANNOVER (Miền Bắc Đức)
                      Website: https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/hannover-international-301/portrait

*Thời gian:     Từ ngày 19-22/07/2019.

*Chủ đề của Hội Đồng : "HÃY BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH"
theo câu Kinh Thánh Ga-la-ti 5:16 «Vậy tôi nói rằng : Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt».

*Diễn giả Hội Đồng :

1. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó TổngThư ký, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam.
2. Mục sư Nguyễn văn Bình, Hội Trưởng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành VN Âu Châu.
3. Một số diễn giả được mời sau.

*Giá biểu ăn ở trọn Hội Đồng : 

*Người lớn và trẻ em ngủ giường và ăn uống trọn 3 ngày Hội Đồng, giá biểu như sau :   
1. Phòng 2 giường : Giá mỗi người 170,00 Euros.
2. Phòng 4 giường : Giá  mỗi người 150,00 Euros.
3. Trè em ngủ chung giường với cha mẹ, không lấy mâm ăn : Miễn phí.

*Ghi danh:  Trước ngày 31/05/2019 (sau ngày nầy Ban tổ chức không đảm bảo có chỗ, vì phòng ốc có hạn).

1. Ghi danh nơi quý vị Mục sư Truyền Đạo quản nhiệm Hội Thánh nơi quý vị ở và quý quản nhiệm gởi danh sách về MSNC Long Hoàng (MSNC Daniel Hoàng) theo địa chỉ : An der Martinskirche 14, 30449 Hannover. Email : hoanghannover@yahoo.de, Tel : 0049/5112629819.                 
2. Ở xa, nơi không có Hội Thánh và ở các nước ngoài Âu Châu, xin ghi danh nơi : Mục sư Nguyễn văn Bình : 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel (France), email : duocthieng@free.fr, tel : 01 60 05 11 93 (ngoài nước Pháp gọi Tel như sau: 0033/1 60 05 11 93).

Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu xin thông báo và kính xin quý vị vui lòng cầu thay cho Hội Đồng được tổ chức trong sự ban ơn dư dật từ nơi Chúa, đồng thời xin quý vị ghi danh tham dự để chúng ta gặp gỡ, chia sẻ ơn phước, cùng nghe những sứ điệp bồi linh cho đời sống.


Thay mặt Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu
Mục sư Nguyễn văn Bình, Hội Trưởng.

  • Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu từ 26-29/07/2018 

Thiệp Mời (PDF)

Chương Trình Hội Đồng (PDF)

Noisiel (France), ngày 20 tháng 12 năm 2017

Kính gởi :        -Quý Mục sư, Truyền Đạo, TĐTN
                     -Quý con cái Chúa tại Âu Châu.

*Trích yếu : V/v. Kính mời tham dự Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Dijon (Pháp) từ ngày 26-29/07/2018.

Kính thưa quý đầy tớ, con cái Chúa,

Thay cho Ban Chấp Hành của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, tôi kính gởi đến quý đầy tớ, con cái Chúa tại Âu Châu lời chào thăm thân mến nhất trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê Xu. Nguyện ân điển và bình an từ nơi Chúa tuôn tràn trên toàn thể quý vị.

Kính thưa quý vị, Hội Đồng lần thứ I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu nhằm bồi linh, gây dựng niềm tin và phát triển công việc Chúa tại Âu Châu, sẽ được tổ chức :

*Địa điểm:      Ethic Etapes Dijon (Centre de Rencontres Internationales et de Séjour)
                      1 Avenue Champollion
                      21000 DIJON
                      Website: www.cri-dijon.com

*Thời gian:     Từ ngày 26-29/07/2018.

*Chủ đề của Hội Đồng : "GIỮ GÌN SỰ HIỆP MỘT CỦA THÁNH LINH"
theo câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:3 «Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh».

*Diễn giả Hội Đồng :

1. Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng thứ 2, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
2. Mục sư Phan Văn Cử, Thủ quỹ, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
3. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Thủ quỹ, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

*Giá biểu ăn ở trọn Hội Đồng : 

*Người lớn và trẻ em ngủ giường và ăn uống trọn 3 ngày Hội Đồng, giá biểu như sau :

1. Phòng một giường : Giá 205€ mỗi người, gồm : giường ngủ, TV, phòng rửa mặt, phòng tắm, toilette ngay trong phòng, xà phòng và khăn tắm được cung cấp.
2. Phòng 2 giường : giá 160€ mỗi người (phòng 3, hoặc 4 giường, nếu có) : Giá 150€ mỗi người (có đủ tiện nghi như phòng 1 giường trên).
3. Phòng 6 giường : Giá 140€ mỗi người (có đầy đủ tiện nghi như trên, ngoại trừ TV).

*Lưu ý : Trẻ con ngủ chung giường với cha mẹ, không ăn, được miễn phí. Yêu cầu các Hội Thánh địa phương vui lòng giúp phần nào tiền ăn ở cho trẻ em.

*Ghi danh: Nơi quý vị MS, TĐ tại Hội Thánh địa phương và gởi về Mục sư Nguyễn văn Bình, 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel (France), Tel : 0033/ (0) 1 60 05 11 93 trước ngày 31/05/2018. Ban Tổ chức chỉ đặt 200 giường ngủ mà thôi, ghi danh sau ngày nầy sẽ được cứu xét nếu còn phòng.

Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu xin thông báo và kính xin quý vị vui lòng thiết tha cầu thay cho Hội Đồng tràn đầy ân ban của Chúa, đồng thời ghi danh tham dự để chúng ta cùng gặp gỡ, thông công, chia sẻ ơn phước, cùng nghe sứ điệp bồi linh phước hạnh cho đời sống.

Thay mặt Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu
Mục sư Nguyễn văn Bình, Hội Trưởng.

*Chương Trình Hội Đồng:

Thời gian Thứ Năm 26-07-2018 Thứ Sáu 27-07-2018 Thứ Bảy 28-07-2018 Chúa Nhựt 29-07-2018
07g00-07g45 Tĩnh Nguyện
MSNC Daniel Hoàng
Tĩnh Nguyện
MS Nguyễn Văn Ngọc
Tĩnh Nguyện
MS Ngô Bá Tạo
08g00-08g45 Ăn sáng Ăn sáng Ăn sáng
09g15-11g00 Trên Đường
Đến
Hội Đồng
Thờ Phượng Bồi Linh
HDCT: TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
Diễn Giả:
MS Nguyễn Văn Ngọc
Thờ Phượng Bồi Linh
HDCT:
TĐ Triệu Thái Phong
Diễn Giả:
MS Phan Văn Cử
Thờ Phượng Bồi Linh
HDCT:
MS Nguyễn Văn Bình
Diễn Giả:
MS Nguyễn Hữu Bình
11g15-12g00 Tôn Vinh Chúa &
Làm Chứng Ơn Phước
HDCT:
MS Nguyễn Văn Bình
Tôn Vinh Chúa &
Làm Chứng Ơn Phước
HDCT:
MS Nguyễn Văn Bình
Tiệc Thánh
Nghi Thức Bế Mạc
12g30-13g30 Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa
14g00-18g00 Ghi Danh Thể Thao
&
Du Ngoạn
Thể Thao & Du Ngoạn

-

Hội Đồng Lãnh Đạo
Bầu Cử Ban Chấp Hành
Thượng Lộ
Bình An
19g00-19g45 Ăn chiều Ăn chiều Ăn chiều
20g15-22g00 KHai Mạc & Bồi Linh
HDCT:
MS Ngô Bá Tạo
Diễn Giả:
MS Nguyễn Hữu Bình
Thờ Phượng Bồi Linh
HDCT:
MS Nguyễn Thái Hồng
Diễn Giả:
MS Phan Văn Cử
Thờ Phượng Bồi Linh
HDCT:
MS Daniel Hoàng
Diễn Giả:
MS Nguyễn Hữu Bình
22g00-23g00 Tâm Tình Tâm Tình
Sinh Hoạt Thanh Niên
Tâm Tình
Sinh Hoạt Thanh Niên
23g30-06g30 Yên Lặng - Ngủ Nghỉ Yên Lặng - Ngủ Nghỉ Yên Lặng - Ngủ Nghỉ