Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Âu Châu lần 2 - Từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019 tại Hannover (Đức)
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/4v5fkw_Z08E

Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Tối Sáu 19/07/2019 lúc 20g15 - Khai Mạc
Kinh thánh : Ga-la-ti 5:13-18
Giảng lời Chúa : "Dấu hiệu của người bước đi theo Thánh Linh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Sáng Thứ Bảy 20/07/2019 lúc 07g00 - Tĩnh Nguyện
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 6:19-20
Giảng lời Chúa : "Đền thờ của Đức Thánh Linh" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy


Sáng Thứ Bảy 20/07/2019 lúc 09g15
Kinh thánh : Ga-la-ti 5:16-18 & 5:22-26
Giảng lời Chúa : "Hãy bước theo Thánh Linh" : Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Minh


Sáng Thứ Bảy 20/07/2019 lúc 11g00 - Thuyết trình
Thuyết trình : Chương trình xây dựng nhà thờ tại Việt Nam : Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Minh


Tối Thứ Bảy 20/07/2019 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:1-5 & I Cô-rinh-tô 12:8-11
Giảng lời Chúa : "Bước theo Thánh Linh, Hội Thánh phước hạnh" : Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Minh


Sáng Chúa Nhựt 21/07/2019 lúc 07g00 - Tĩnh Nguyện
Kinh thánh : Ga-la-ti 5:13-18
Giảng lời Chúa : "9 bông trái Thánh Linh - Nhân từ" : Mục sư NC Long Hoàng


Sáng Chúa Nhựt 21/07/2019 lúc 09g15
Kinh thánh : Rô-ma 8:5-9 & Ê-phê-sô 5:22-28
Giảng lời Chúa : "Bước theo Thánh Linh, gia đình hạnh phúc" : Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Minh


Sáng Chúa Nhựt 21/07/2019 lúc 11g00 - Thuyết Trình
Thuyết trình: "Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Tối Chúa Nhựt 21/07/2019 lúc 20g15
Kinh thánh : Giăng 21:15-19
Giảng lời Chúa : "Người hầu việc Chúa" : Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Minh


Sáng Thứ Hai 22/07/2019 lúc 07g00 - Tĩnh Nguyện
Kinh thánh : Ê-phê-sô 5:1-20 
Giảng lời Chúa : "Bước đi trong sự yêu thương" : Mục sư Nguyễn Thái Hồng


Sáng Thứ Hai 22/07/2019 lúc 09g15 - Bế Mạc
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:1-18
Giảng lời Chúa : "Bước theo Thánh Linh, Tin Lành rao giảng" : Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Minh


Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình
  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 31 - Từ Thứ Bảy 18/05/2019 đến Chúa Nhựt 19/05/2019 tại Pontault-Combault và Paris
Sáng Thứ Bảy 18/05/2019

Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 3:9-15
Giảng lời Chúa : "Phục vụ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/vvHVLXO0Ypo

Chiều Thứ Bảy 18/05/2019

Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:50-58
Giảng lời Chúa : "Phục vụ Chúa" : Mục sư NC Nguyễn Minh Công
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/gjAvyCdOFcY

Chiều Chúa Nhựt 19/05/2019

Kinh thánh : Cô-lô-se 3:22-25
Giảng lời Chúa : "Hết lòng phục vụ" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/JNzElRQYdyw