Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 - Từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Tối Thứ Năm 13/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 5:1-16
Giảng lời Chúa : "Người mới bước đi mới" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc


Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Công Tiển


Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 13:1-13
Giảng lời Chúa : "Nhu cầu tình yêu" : Mục sư Ngô Bá Tạo


Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa - Hội Thánh Miền Bắc Việt Nam : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc


Tối Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Phục Truyền 7:6-10 & I Phi-e-rơ 2:9-10
Giảng lời Chúa : "Được chọn là dân thánh" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc


Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Thái Hồng


Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:17-32
Giảng lời Chúa : "Người mới trong tín nhân" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc


Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Làm chứng công việc Chúa : Mục sư Lê Tự Hiển


Tối Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:1-6
Giảng lời Chúa : "Hiệp một trong Chúa" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc


Sáng Chúa Nhựt 16/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : MSNC Hoàng Daniel


Sáng Chúa Nhựt 16/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : Ê-sai 6:1-8
Giảng lời Chúa : "Hãy đi Chúa đang gọi" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc


Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc