Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 - Từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Tối Thứ Năm 13/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 5:1-16
Giảng lời Chúa : "Người mới bước đi mới" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 13:1-13
Giảng lời Chúa : "Nhu cầu tình yêu" : Mục sư Ngô Bá Tạo

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa - Hội Thánh Miền Bắc Việt Nam : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Phục Truyền 7:6-10 & I Phi-e-rơ 2:9-10
Giảng lời Chúa : "Được chọn là dân thánh" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Thái Hồng

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:17-32
Giảng lời Chúa : "Người mới trong tín nhân" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Làm chứng công việc Chúa : Mục sư Lê Tự Hiển

Tải bài làm chứng (Télécharger)

Tối Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:1-6
Giảng lời Chúa : "Hiệp một trong Chúa" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 16/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : MSNC Hoàng Daniel

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 16/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : Ê-sai 6:1-8
Giảng lời Chúa : "Hãy đi Chúa đang gọi" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời tri ân (Télécharger)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc