Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 32 - Từ Thứ Bảy 04/06/2022 đến Chúa Nhựt 05/06/2022 tại Pontault-Combault và Paris
Sáng Thứ Bảy 04/06/2022

Kinh thánh : Rô-ma 14:1-12
Giảng lời Chúa : "Sống cho Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
  1. Sống cho Chúa qua cách ăn của chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:31)
  2. Sống cho Chúa qua cách uống của chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:31)
  3. Sống cho Chúa qua việc làm của chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:31)
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/hI3XgIIZ65Y
Chiều Thứ Bảy 04/06/2022

Kinh thánh : Rô-ma 14:7-12
Giảng lời Chúa : "Chết cho Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
  1. Chết cho Chúa là chết trong đức tin (Hê-bơ-rơ 11:13)
  2. Chết cho Chúa là chết trong chiến trận thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12)
  3. Chết cho Chúa là chết trong sự trung tín phục vụ Chúa (Ma-thi-ơ 24:9)
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/0-wiKOdRnPw

Chiều Chúa Nhựt 05/06/2022

Kinh thánh : Rô-ma 14:7-12
Giảng lời Chúa : "Sống chết đều thuôc Chúa cả" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
  1. Sống thuộc về Chúa (Rô-ma 14:8)
  2. Chết thuộc về Chúa (Rô-ma 14:8)
  3. Đời sống chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa (Rô-ma 14:8)
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/HAeVE5a9_us