Hội Thánh TLVN tại Pháp - Đoàn Thanh Niên -> Ban Chấp Hành & Sinh Hoạt


Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên HTTLVN tại Pháp
            * Bầu cử / Election : 05/2018

- Đoàn trưởng / Président: Anh Nguyễn Thanh Thuận Thomas
- Đoàn Phó / Vice-Président: Anh Nguyễn Hoàng Anh Thi
- Thư ký / Secrétaire: Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
- Thủ quỹ / Trésorier: Cô Lê Ngọc Anh
- Nghị viên / Suppléants: Cô Ayun Hliza & Anh Võ Châu Duy Tâm-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupes des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/


-24/12/2018: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2019 - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 31: tổ chức từ Thứ Bảy 18/05/2019 (Pontault-Combault) đến Chúa Nhựt 19/05/2019 (Paris)

-25/11/2018: HĐ Liên Hiệp Âu Châu 2019 - Hội Đồng lần II của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu : tổ chức từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019 (Hannover - Đức)

-15/07/2018: Trại Hè Thanh Niên Tin Lành 2018 - Tổng Kết Trại Hè Thanh Niên Tin Lành - Saint-Claude (39200) từ Thứ Sáu 30/06/2018 đến Chúa Nhựt 01/07/2018

-20/04/2018: HĐ Liên Hiệp Âu Châu 2018 - Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu : tổ chức từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 (Dijon)

-21/04/2018: Giới thiệu về Trung tâm ETHIC ETAPES DIJON, địa điểm tổ chức Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon