Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 27 - Từ Thứ Bảy 11/07/2015 đến Thứ Ba 14/07/2015 tại Pierrefonds
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Tối Thứ Bảy 11/07/2015 lúc 19g30
Kinh thánh : Rô-ma 14:7-9
Giảng lời Chúa : "Quyết sống cho Chúa" : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 12/07/2015 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Vũ Ngọc Văn

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 09g00
Kinh thánh : Giăng 7:37-39
Giảng lời Chúa : "Khát khao & nhận lãnh sức sống Chúa ban" : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Sáng Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 19g30
Kinh thánh : Thi thiên 100:1-5
Giảng lời Chúa : "Vui mừng hầu việc" : Bà Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 09g00
Kinh thánh : Rô-ma 14:7-8
Giảng lời Chúa : "Sống cho Chúa" : Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Hoàng Ái

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Thứ Hai 13/07/2015 lúc 19g30
Kinh thánh : Thi thiên 100:1-5
Giảng lời Chúa : "Nuôi dưỡng sức sống Chúa ban" : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời tri ân (Télécharger)

Sáng Thứ Ba 14/07/2015 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Đức Hoà

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc