Hội thánh Paris -> Ban Thiếu Nhi & Thiếu Niên & Thanh Niên - Ban Ấu Nhi

-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thanh Paris- Les Pierres Précieuses https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

  • BAN THIẾU NHI & THIẾU NIÊN & THANH NIÊN - NĂM 2024
Trưởng ban:  Anh Nguyễn Thánh Đạo
Phó ban:       TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Thủ quỹ:       Cô Nguyễn Kiều-Mi
Ban viên:      Cô Lê Thị Ngọc Lâm, Cô Nguyễn Thị Hạnh

Đặc trách Thanh Thiếu Niên: Anh Nguyễn Thánh Đạo (từ 12 tuổi)
Đặc trách Thiếu Nhi: TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy (từ 6 tới 11 tuổi)
Đặc trách Ấu Nhi: Cô Lê Thị Ngọc Lâm, Cô Nguyễn Thị Hạnh (từ 1 tới 5 tuổi)


  • NHÓM HẰNG TUẦN: Mỗi Chúa Nhựt từ 14g30 đến 16g30 
*Trường Chúa nhựt bằng tiếng Pháp :    -Từ 14g30 đến 15g15.
*Sinh Hoạt & Học Kinh Thánh :              -Từ 15g30 đến 16g30.


  • NHÓM BAN THANH NIÊN : Sinh hoạt thông công Thứ Bảy 17/06/23 từ 10g00 đến 17g00 
Tại: Nhà thờ Tin Lành Báp-tít Claye-Souilly (77)  • CA NGỢI CHÚA
  • Chúa Nhựt 30/05/2010 : Ban Thiếu Nhi

  • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : Ban Thiếu Nhi

  • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : Ban Thiếu Niên