Hội thánh Paris -> Ban Thiếu Nhi & Thiếu Niên - Ban Ấu Nhi

-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thanh Paris- Les Pierres Précieuses https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

  • BAN THIẾU NHI & THIẾU NIÊN - NĂM 2020
Trưởng ban:  TĐTN Huỳnh Caroline
Thủ quỹ:       Cô Ayun HLiza

  • BAN ẤU NHI (gồm trẻ từ cấp mẫu giáo trở xuống) - NĂM 2020
Trưởng ban:  TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Phó Ban:      Cô Lê Thị Ngọc Lâm

  • CHƯƠNG TRÌNH TẬP HÁT CHO THIẾU NHI & NHI ĐỒNG

  • Các em có thể tự tập hát bằng cách nghe phần nhạc (MP3) và đồng thời xem lời bài hát (PDF) để hát theo. Chúc các em thành công!
Bài 01: Giê-xu Yêu Em

Giê-xu Yêu Em (PDF)

Bài 02: Nhà Trên Trời

Nhà Trên Trời (PDF)

Bài 03: Em Dầu Nhỏ

Em Dầu Nhỏ (PDF)

Bài 04: Nguyện Theo Giê-xu

Nguyện Theo Giê-xu (PDF)

Bài 05: Chờ Đón Cứu Chúa

Chờ Đón Cứu Chúa (PDF)

Bài 06: Mến Yêu Giê-xu

Mến Yêu Giê-xu (PDF)

Bài 07: Một Tia Sáng

Một Tia Sáng (PDF)

Bài 08: Đi Với Giê-xu

Đi Với Giê-xu (PDF)

Bài 09: Bàn Tay Dâng Lên

Bàn Tay Dâng Lên (PDF)

Bài 10: Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng (PDF)

Bài 11: Dâng Cho Chúa Giê-xu

Dâng Cho Giê-xu (PDF)

Bài 12: Đi Nhà Thờ

Đi Nhà Thờ (PDF)  • CA NGỢI CHÚA
  • Chúa Nhựt 30/05/2010 : Ban Thiếu Nhi

  • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : Ban Thiếu Nhi

  • Tết Canh Dần - Chúa Nhựt 14/02/2010 : Ban Thiếu Niên