Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2023

 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 29 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Mác 1:16-20
Sứ Điệp : "Lời kêu gọi hầu việc Chúa" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
 1. Ý nghĩa sự hầu việc Chúa
 2. Hai sự kêu gọi
 3. Đáp ứng lời Chúa gọi 
 • Tết Việt Nam - Chúa Nhựt 22 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Dân số ký 6:22-27
Sứ Điệp : "Chúc Tết bằng lời cầu nguyện" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho anh chị em (c.24)
 2. Cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ anh chị em  (c.24)
 3. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em (c.25)
 4. Cầu xin Đức Giê-hô-va làm ơn cho anh chị em (c.25)
 5. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem anh chị em (c.26)
 6. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban bình an cho anh chị em (c.26) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/56nep8TbbjQ
 • Chúa Nhựt 15 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 7:1-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 96) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng làm tín đồ mà không tin Chúa (c.5)
 2. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì biết đạo lý Ngài (c.17)
 3. Đừng xét đoán theo bề ngoài, mà phải xét đoán theo lẽ công bình (c.24) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/foj7-7ahyko
 • Chúa Nhựt 08 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 6:22-40
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 95) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải tìm kiếm Chúa với nhu cầu chính đáng (c.26)
 2. Khi làm việc gì phải nhằm mục đích cho sự sống đời đời (c.27-29)
 3. Sự gì Đức Chúa Trời ban cho ta, chớ làm mất (c.39)
Video trên Youtube: https://youtu.be/0XC2TAAh3cM
 • Chúa Nhựt 01 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:1-14
Sứ Điệp : "Năm Mới - Người Mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải lột bỏ người cũ (c.6, c.9)
 2. Phải mặc lấy người mới (c.12)

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc