Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/

Nghe giảng năm 2021

 • Chúa Nhựt 13 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 115:1-18
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 8) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/KxAoDRufNdg
 • Chúa Nhựt 06 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 111:1-10
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 7) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/TAU1pLOmwEw
 • Lễ Mẹ & Fête des Mères - Chúa Nhựt 30 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 15:21-28
Sứ Điệp : "Người mẹ khôn ngoan" : TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Video trên Youtube: https://youtu.be/ykzOzmD05Y0
 • Lễ Ngũ Tuần - Chúa Nhựt 23 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Sứ Điệp : "Mục đích Đức Thánh Linh Giáng Lâm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Bqpf_VqeAkk
 • Lễ Thăng Thiên - Chúa Nhựt 16 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Sứ Điệp : "Mục đích Chúa thăng thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Z-ap507Ezj0
 • Chúa Nhựt 09 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 61:1-8
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 6) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LPlE1C1nqec
 • Chúa Nhựt 02 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 34:7-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 5) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/TMWQvsOvJT8
 • Chúa Nhựt 25 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 33:8-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 4) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/nfbDFTIM49g
 • Chúa Nhựt 18 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 145:14-21
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 3) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Vo5lS13c38M
 • Chúa Nhựt 11 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 41:1-13
Sứ Điệp : "Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/xoChEmus354
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 04 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 2:1-12
Sứ Điệp : "Thi thiên về sự Khổ Nạn, Phục Sinh và Tái Lâm của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LRQenIvAq8s
 • Chúa Nhựt 28 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 22:1-21
Sứ Điệp : "Thi thiên về sự Thương Khó của Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 21 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 27:1-14
Sứ Điệp : "Chúa gìn giữ chúng ta trong ngày tai họa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 14 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 26:1-12
Sứ Điệp : "Lời cầu xin can đảm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/oQa1awWndlU
 • Chúa Nhựt 07 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 25:11-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (bài 2) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/gnqVKQLm9S8
 • Chúa Nhựt 28 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 25:11-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (bài 1) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/QLzCM7rzh_0
 • Chúa Nhựt 21 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 24:1-10
Sứ Điệp : "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/3kpFnoDAF5M
 • Tết Tân Sửu - Chúa Nhựt 14 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 50:1-15
Sứ Điệp : "Định hướng cuộc đời nhân ngày Tết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/zaIwbJ8iLuQ
 • Chúa Nhựt 07 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 24:1-10
Sứ Điệp : "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/sy7SVysJBSU
 • Chúa Nhựt 31 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (4)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/DoPRntv8lTc
 • Chúa Nhựt 24 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (3)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/vNR04vt6zxw
 • Chúa Nhựt 17 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 10 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 03 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 17:1-15
Sứ Điệp : "Lời cầu nguyện của Đa-vít" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/BYdatoXi0G4

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc