Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2024

 • Chúa Nhựt 14 tháng 04 năm 2024
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 1:13-16
Sứ Điệp : "Phải nên thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Lý do phải nên thánh
 2. Mức độ nên thánh
 3. Bí quyết được nên thánh
 • Chúa Nhựt 07 tháng 04 năm 2024
Kinh thánh : Xuất Êdíptô ký 23:20-33
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người hầu việc Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ngài sẽ ban ơn cho
 2. Ngài sẽ cho vật ăn uống của ngươi
 3. Ngài tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 31 tháng 03 năm 2024
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:1-11
Sứ Điệp : "Sứ điệp trọng yếu của Tin Lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta
 2. Đấng Christ bị chôn trong mồ mả
 3. Đấng Christ sống lại
Video trên Youtube: https://youtu.be/WNqLMUTvZrI
 • Chúa Nhựt 24 tháng 03 năm 2024
Kinh thánh : Phi-líp 2:5-11
Sứ Điệp : "Tâm tình của Đấng Christ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hạ mình
 2. Vâng phục
 3. Chịu khổ
Video trên Youtube: https://youtu.be/-Yjd6xZ_2g0
 • Chúa Nhựt 17 tháng 03 năm 2024
Kinh thánh : Phi-líp 2:1-5
Sứ Điệp : "Tâm tình của tín đồ Đấng Christ" (3) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Cùng nhắm vào mục đích chung
  A.    Làm vinh hiển danh Chúa
  B.    Truyền giảng Tin lành
  C.    Gây dựng Hội thánh
 2. Ủng hộ đầy tớ Chúa
  A.    Cầu nguyện
  B.    Chia sẻ gánh nặng
  C.    Lòng biết ơn
 • Chúa Nhựt 10 tháng 03 năm 2024
Kinh thánh : Phi-líp 2:1-5
Sứ Điệp : "Tâm tình của tín đồ Đấng Christ" (2) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh
 2. Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình
 3. Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa
Video trên Youtube: https://youtu.be/yEjm0dq4xIU
 • Chúa Nhựt 03 tháng 03 năm 2024
Kinh thánh : Phi-líp 2:1-5
Sứ Điệp : "Tâm tình của tín đồ Đấng Christ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đồng tâm nhất trí
 2. Yêu thương cách chân thành
 3. Hợp tác chặt chẽ với nhau
Video trên Youtube: https://youtu.be/Fv6sUAkFAac
 • Chúa Nhựt 25 tháng 02 năm 2024
Kinh thánh : Phi-líp 2:1-11
Sứ Điệp : "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Sự an ủi          
 2. Sự cứu giúp            
 3. Sự thông công nơi Thánh Linh
 4. Lòng yêu mến
 5. Lòng thương xót
Video trên Youtube: https://youtu.be/eeTm4kqK7Io
 • Chúa Nhựt 18 tháng 02 năm 2024
Kinh thánh : Rô-ma 8:28-30
Sứ Điệp : "Quyền tể trị của Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phạm vi quyền tể trị của Đức Chúa Trời: «Mọi sự»
 2. Phương pháp Đức Chúa Trời thi hành quyền tể trị: «Hiệp lại»
 3. Mục đích quyền tể trị của Đức Chúa Trời: «Làm ích»
 4. Điều kiện hưởng quyền tể trị của Đức Chúa Trời: «Yêu mến Đức Chúa Trời»
Video trên Youtube: https://youtu.be/MokB7_vbrD0
 • Tết Việt Nam - Chúa Nhựt 11 tháng 02 năm 2024
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 2:1-12
Sứ Điệp : "Con đường" : Mục sư Huỳnh Thanh Tùng
 1. Đi tìm con đường
 2. Tìm được con đường
 3. Con đường đi (Hướng đi mới) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/3r4XwBEz5nw
 • Chúa Nhựt 04 tháng 02 năm 2024
Kinh thánh : II Cô-rinh-tô 5:16-21
Sứ Điệp : "Mọi sự đều trở nên mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Người mới  (II Cô-rinh-tô 5:17)
 2. Lòng mới (Ê-xê-chi-ên 36:25-27)
 3. Sức mới  (Ê-sai 40:31) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/HL3Hf1XB2vY
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 28 tháng 01 năm 2024
Kinh thánh : Lu-ca 19:11-28
Sứ Điệp : "Phục vụ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Chúa ban cho mỗi người cơ hội phục vụ bằng nhau (c.11-14)
 2. Phần thưởng cho người phục vụ (c.15-19)
 3. Nguyên tắc: Cái gì không dùng thì sẽ mất (c.20-26) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/nmokYcjbtBY
 • Chúa Nhựt 21 tháng 01 năm 2024
Kinh thánh : Sáng thế ký 25:27-34
Sứ Điệp : "Ê-sau bán quyền con trưởng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Nguyên nhân
 2. Giá bán
 3. Hậu quả 
Video trên Youtube: https://youtu.be/W0JqCOYC2js
 • Chúa Nhựt 14 tháng 01 năm 2024
Kinh thánh : Ê-sai 12:1-6
Sứ Điệp : "Cảm tạ Chúa - Phương thức cảm tạ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Tin cậy Chúa không sợ hãi (c.2)
 2. Vui vẻ múc nước nơi các nguồn sự cứu (c.3)
 3. Kêu cầu danh Chúa (c.4)
 4. Rao mọi việc của Chúa ra cho các dân tộc (c.4)
 5. Xưng danh Ngài là tôn trọng (c.4)
Video trên Youtube: https://youtu.be/UxjofusBSUI
 • Chúa Nhựt 07 tháng 01 năm 2024
Kinh thánh : Ê-sai 12:1-6
Sứ Điệp : "Cảm tạ Chúa - Lý do cảm ta Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Vì Chúa tha thứ tội lỗi và an ủi tôi (c.1)
 2. Vì Chúa là sự cứu rỗi tôi (c.2)
 3. Vì Chúa là sức mạnh tôi (c.2)
 4. Vì Chúa là lời ca tụng của tôi (c.2)
 5. Vì Chúa đã làm những công việc rực rỡ (c.3)
Video trên Youtube: https://youtu.be/KnnhD6DNzuw

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc