Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2019

 • Chúa Nhựt 29 tháng 12 năm 2019
Kinh thánh : Mác 12:13-34
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (38)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/edrUpiqqc1o
 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 22 tháng 12 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 1:18-25
Sứ Điệp : "Chúa Tình Yêu Giáng Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/sXd0v41U-Z0
 • Chúa Nhựt 15 tháng 12 năm 2019
Kinh thánh : Lu-ca 2:8-24
Sứ Điệp : "Gặp Chúa Giáng Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/uCqYidWFa_g
 • Chúa Nhựt 08 tháng 12 năm 2019
Kinh thánh : Mác 11:15-25
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (37)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/DxchqMgyuRs
 • Chúa Nhựt 01 tháng 12 năm 2019
Kinh thánh : I Sa-mu-ên 12:1-5
Sứ Điệp : "Kết thúc tốt đẹp" : Mục sư Nguyễn Văn Ngon
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/AC-5o4q0DJI
 • Chúa Nhựt 24 tháng 11 năm 2019
Kinh thánh : Mác 7:1-13
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (36)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/8qKm5ZKl8iw
 • Chúa Nhựt 17 tháng 11 năm 2019
Kinh thánh : Giô-suê 1:6-9
Sứ Điệp : "Hãy vững lòng bền chí" : Mục sư Nguyễn Hùng Vương
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/RpDnNgv3w10
 • Chúa Nhựt 10 tháng 11 năm 2019
Kinh thánh : Mác 2:1-12
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (35)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/c8Voo69hX5g
 • Chúa Nhựt 03 tháng 11 năm 2019
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 11:23-33
Sứ Điệp : "Thánh lễ Tiệc Thánh" : Mục sư Võ Minh Tâm
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/6dXDMdpr_Eo
 • Chúa Nhựt 27 tháng 10 năm 2019
Kinh thánh : Mác 1:32-45
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (34)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/f5qzh8g7XQk
 • Chúa Nhựt 20 tháng 10 năm 2019 - Lễ Hôn Phối Anh Hoàng Đức Anh & Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
Kinh thánh : Thi Thiên 1:1-3 & 128:1-4
Sứ Điệp : "Lá thắm duyên lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hành Lễ Hôn Phối : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/Z0xOKFZ2u54
 • Chúa Nhựt 13 tháng 10 năm 2019 - Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh Paris
-Sơ Lược Hội Thánh Tin Lành Paris :

Kinh thánh :Hê-bơ-rơ 3:1-4
Sứ Điệp : "Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/DabF3rlPewk
 • Chúa Nhựt 06 tháng 10 năm 2019
Kinh thánh : Mác 1:21-31
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (33)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/-4WqUcOOuEA
 • Chúa Nhựt 29 tháng 09 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 22:36-40 & 28:18-20
Sứ Điệp : "Hội Thánh và cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay" : Truyền đạo Lê Nguyễn Huyền Thy
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/MhWZhRLKBVI
 • Chúa Nhựt 22 tháng 09 năm 2019
Kinh thánh : Mác 1:1-20
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (32)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/Bgd0wJcjkmc
 • Chúa Nhựt 15 tháng 09 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 3:1-6
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Sạt-đe" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/jShwwYe53t4
 • Chúa Nhựt 08 tháng 09 năm 2019
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:1-3
Sứ Điệp : "Cuộc chạy đua đức tin" : Bà Ayun Priscille
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/tXcIHlv__8I
 • Chúa Nhựt 01 tháng 09 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 28:16-20
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (31)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/EM-afDG1H8Q
 • Chúa Nhựt 25 tháng 08 năm 2019
Kinh thánh : Sô-phô-ni 3:14-20
Sứ Điệp : "Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài" : TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/f5VblNirKiM
 • Chúa Nhựt 18 tháng 08 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 26:36-75
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (30)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/uaaddnczlQc
 • Chúa Nhựt 11 tháng 08 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 26:6-35
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (29)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/eQPmTzuHxUs
 • Chúa Nhựt 04 tháng 08 năm 2019
Kinh thánh : Đa-ni-ên 6:1-28
Sứ Điệp : "Sống với niềm tin" : Mục sư Huỳnh Thiên Trung
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/iHRXZ5p524k
 • Chúa Nhựt 28 tháng 07 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 25:14-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (28)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/m64_gV6l4aU
 • Chúa Nhựt 14 tháng 07 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 24:1-14
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (27)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/UCsxvkp2pYU
 • Chúa Nhựt 07 tháng 07 năm 2019
Kinh thánh : Ô-sê 10:12-15
Sứ Điệp : "Mạng lệnh của Chúa" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
 • Chúa Nhựt 30 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 23:16-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (26)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/0fe-cnUaFtI
 • Chúa Nhựt 23 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 20:1-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (25)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/zBs5wl1G2J8
 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 16 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-4
Sứ Điệp : "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/ZQcKz84Ak2s
 • Chúa Nhựt 09 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Sứ Điệp : "Công tác của Đức thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/Goo-BKQLlX8
 • Chúa Nhựt 02 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Sứ Điệp : "Những thông báo của ngày thăng thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/14rDP2AOlBg
 • Chúa Nhựt 26 tháng 05 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 20:20-23
Sứ Điệp : "Mẹ của Gia-cơ và Giăng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/P6G0O9ft-ic
 • Chúa Nhựt 12 tháng 05 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 119:10-16
Sứ Điệp : "Giấu lời Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/P_s39J1Z538
 • Chúa Nhựt 05 tháng 05 năm 2019
Kinh thánh : Giê-rê-mi 17:5-8
Sứ Điệp : "Phước hạnh và sự rủa sả" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/NyoMhpJd-HM
 • Chúa Nhựt 28 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 19:1-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (24)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/AiqxT_H47uU
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Phi-líp 3:7-11
Sứ Điệp : "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/lIHN9uQnh5Y
 • Chúa Nhựt 14 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Giăng 19:1-5
Sứ Điệp : "Mão gai" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
 • Chúa Nhựt 07 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 18:1-22
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (23)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 31 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 2:12-17
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Bẹt-găm" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/FM1OX5CrBrs
 • Chúa Nhựt 24 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:1-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (22)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/DhXk9hAjTTo
 • Chúa Nhựt 17 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 11:25-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (21)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/gbGQaAYOtkA
 • Chúa Nhựt 10 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 10:24-39
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (20)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/FIj_AYZRrAg
 • Chúa Nhựt 03 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 2:1-7
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/0oB3uF1Pxr4
 • Chúa Nhựt 24 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Lu-ca 19:1-10
Sứ Điệp : "Được cứu bởi tình yêu" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
 • Chúa Nhựt 17 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 10:16-23
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (19)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/BpSrYYwz95s
 • Tết Kỷ Hợi - Chúa Nhựt 10 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 1:1-6
Sứ Điệp : "Phước Lộc Thọ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/MPrsMB4fDlw
 • Chúa Nhựt 03 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:25-34
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (18)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/A5F96IvMZWQ
 • Chúa Nhựt 27 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 3:7-13
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 20 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:22-25
Sứ Điệp : "Tôi tớ ca Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 13 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:19-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (17)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/PQfnbxo4jCo
 • Chúa Nhựt 06 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 84:4-12
Sứ Điệp : "Người được phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 -Video trên Youtube: https://youtu.be/WafMfeDhR70

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc