Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng Năm 2008

  • Lễ Giáng Sinh Chúa Nhật 21/12/2008
Kinh thánh : Lu ca 2:8-14
Giảng lời Chúa : "Tin Lành của ngày Giáng Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • Chúa Nhật 14 tháng 12 năm 2008
Kinh thánh : Rô-ma 1:1-5
Giảng lời Chúa : "Tin Lành của Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • Chúa Nhật 07 tháng 12 năm 2008
Kinh thánh : Ma thi ơ 17:1-13
Giảng lời Chúa : "Phierơ, người có nhiều đặc ân" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • Chúa Nhật 30 tháng 11 năm 2008
Kinh thánh : Công vụ các Sứ đồ 3:1-11
Giảng lời Chúa : "Phierơ, người của phép lạ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • Chúa Nhật 16 tháng 11 năm 2008
Kinh thánh : Giăng 14:22-33
Giảng lời Chúa : "Phierơ, người của phép lạ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • Chúa Nhật 09 tháng 11 năm 2008
Kinh thánh : Giăng 21:1-8
Giảng lời Chúa : "Sứ đồ Phierơ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • Chúa Nhật 26 tháng 10 năm 2008
Kinh thánh : Giăng 21:15-25
Giảng lời Chúa : "Phierơ người có nhiều yếu đuối" : Mục sư Nguyễn Văn Bình