Hội thánh Paris -> Ban Tráng Niên

 • BAN TRÁNG NIÊN HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2024
Trưởng ban: Cô Trần Marion
Phó ban:      Bà Ayun Priscille
Thư ký:        Bà Lê Thị Kim Thu
Thủ quỹ:      Cô Đinh Thị Hiếu
 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 01/06/2024 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Lê Văn Tâm
Tại: Nhà AC Lê Văn Tâm, 16 rue Jacques Tati, bât C. 78390 Bois d'Arcy. Tél: 01.03.57.01.09


-->
 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 27/04/2024 lúc 14g30 tại Nhà Anh Chị Hồ Văn Út Một
Tại: Nhà của AC Hồ văn Út Một, 9 rue du Jasmin, 91000 Evry. Tel: 01 60 79 43 51


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 02/03/2024 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. RER A - Val d'Europe. Tél: 09.50.34.60.51

Đố Kinh Thánh: Thương khó và phục sinh của Chúa Jêsus.
Đọc Kinh Thánh: Mathiơ 26-28 & Mác 14-16 & Luca 22-24 & Giăng 18-21 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 02/12/2023 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. RER A - Val d'Europe. Tél: 09.50.34.60.51 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 23/09/2023 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. RER A - Val d'Europe. Tél: 09.50.34.60.51

Video trên Youtube: https://youtu.be/ZEe160BqzbQ


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 29/02/2020 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. RER A - Val d'Europe. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/gwG8D6-IvUM


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 23/11/2019 lúc 15g00
Tại: Nhà Cô Huỳnh Caroline. Liên lạc: Bà Huỳnh Madeleine: Tél: 06.03.66.33.83
Đố Kinh Thánh: Sách Phi-líp
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/FuL1pcKftj4

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 21/09/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. RER A - Val d'Europe. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/uXzCw5qu8Eo

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 22/06/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Hồ Văn Út Một
Tại: Nhà của ÔB Hồ văn Út Một, 9 rue du Jasmin, 91000 Evry. Tel: 01 60 79 43 51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/p1RQYDhKwl8

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 27/04/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Đặng Hữu Khánh
Tại: Nhà của Anh Chị Đặng Hữu Khánh: 5 Square Georges Politzer, 77186 Noisiel. Tel: 01.72.99.42.62
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/OsPQLHwcieg

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 23/02/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/i6t6NP0D-y0 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 10/11/2018 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/LDwgqfueFo4

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 08/09/2018 lúc 15g00 tại Nhà Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Tại: Nhà của Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng: 25A Boulevard Decauville, 91000 Evry. Tél: 09.51.25.93.62

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 30/06/2018 lúc 15g00 tại Nhà Ông Bà Nguyễn Michel
Tại: Nhà ÔB Nguyễn Michel: 19 rue Gréta Garbo, 95190 Goussainville..


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 14/04/2018 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng, 8 Allée Abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux.


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 24/02/2018 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Lê Thanh Toàn
Tại: Nhà ÔB Lê Thanh Toàn, 1 allée des Petits Jules, 93160 Noisy-le-Grand.