Hội thánh Paris -> Ban Tráng Niên

 • BAN TRÁNG NIÊN HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2020
Trưởng ban: Bà Ayun Priscille
Thư ký:        Bà Lê Thị Kim Thu
Thủ quỹ:      Cô Đinh Thị HiếuLịch Nhóm Thờ Phượng Ban Tráng Niên năm 2020

Chủ đề: Hãy tỉnh thức
Câu gốc: Khải huyền 16:15
"Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình,
 đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!"

Thứ Bảy 29/02/2020:
-Tại nhà: Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain
-Hướng dẫn chương trình: Bà Ayun Priscille
-Chia sẻ lời Chúa: Mục sư Nguyễn Văn Bình
-Đề tài: Hãy tỉnh thức vì sự tấn công của ma quỷ
-Câu gốc: I Phi-e-rơ 5:8

Thứ Bảy 24/04/2020:
-Tại nhà: Anh Chị Lê Thanh Toàn ở Noisy-le-Grand
-Hướng dẫn chương trình: Anh Đặng Hữu Khánh
-Chia sẻ lời Chúa: Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-Đề tài: Hãy tỉnh thức vì sự yếu đuối của xác thịt
-Câu gốc: Ma-thi-ơ 26:41

Thứ Bảy 27/06/2020:
-Tại nhà: Anh Chị Lê Văn Tâm ở Guyancourt
-Hướng dẫn chương trình: Bà Lê Thị Kim Thu
-Chia sẻ lời Chúa: Bà MS Nguyễn Văn Bình
-Đề tài: Hãy tỉnh thức vì ngày của Chúa gần kề
-Câu gốc: I Phi-e-rơ 4:7

Thứ Bảy 26/09/2020:
-Tại nhà: Anh Chị Hồ Văn Út Một ở Evry
-Hướng dẫn chương trình: Anh Lê Thanh Toàn
-Chia sẻ lời Chúa: Bà Ayun Priscille
-Đề tài: Hãy dè giữ
-Câu gốc: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Thứ Bảy 28/11/2020:
-Tại nhà:
-Hướng dẫn chương trình: Bà Ayun Priscille
-Chia sẻ lời Chúa: Mục sư Nguyễn Văn Bình
-Đề tài: Phước hạnh cho kẻ tỉnh thức
-Câu gốc: Khải huyền 16:15
-Đố Kinh Thánh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca & II Tê-sa-lô-ni-ca

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 29/02/2020 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. RER A - Val d'Europe. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/gwG8D6-IvUM


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 23/11/2019 lúc 15g00
Tại: Nhà Cô Huỳnh Caroline. Liên lạc: Bà Huỳnh Madeleine: Tél: 06.03.66.33.83
Đố Kinh Thánh: Sách Phi-líp
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/FuL1pcKftj4

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 21/09/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. RER A - Val d'Europe. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/uXzCw5qu8Eo

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 22/06/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Hồ Văn Út Một
Tại: Nhà của ÔB Hồ văn Út Một, 9 rue du Jasmin, 91000 Evry. Tel: 01 60 79 43 51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/p1RQYDhKwl8

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 27/04/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Đặng Hữu Khánh
Tại: Nhà của Anh Chị Đặng Hữu Khánh: 5 Square Georges Politzer, 77186 Noisiel. Tel: 01.72.99.42.62
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/OsPQLHwcieg

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 23/02/2019 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/i6t6NP0D-y0 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 10/11/2018 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo
Tại: Nhà của Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo: 31 rue des Glaneuses, 77144 Montévrain. Tél: 09.50.34.60.51
Buổi nhóm trên Youtube: https://youtu.be/LDwgqfueFo4

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 08/09/2018 lúc 15g00 tại Nhà Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Tại: Nhà của Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng: 25A Boulevard Decauville, 91000 Evry. Tél: 09.51.25.93.62

 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 30/06/2018 lúc 15g00 tại Nhà Ông Bà Nguyễn Michel
Tại: Nhà ÔB Nguyễn Michel: 19 rue Gréta Garbo, 95190 Goussainville..


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 14/04/2018 lúc 15g00 tại Nhà Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng
Tại: Nhà Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng, 8 Allée Abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux.


 • NHÓM BAN TRÁNG NIÊN : Thứ Bảy 24/02/2018 lúc 15g00 tại Nhà ÔB Lê Thanh Toàn
Tại: Nhà ÔB Lê Thanh Toàn, 1 allée des Petits Jules, 93160 Noisy-le-Grand.