Hội thánh Paris -> Tin Lành

PHÚC ÂM CỨU RỖI


NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI MỘT CÁCH CÁ NHÂN

Bạn có biết rằng thế giới vật chất có những định luật vật lý không? cũng vậy, thế giới tâm linh cũng có những định luật thiêng liêng chi phối về mặt thuộc linh của chúng ta.

Định luật 1: Đức Chúa Trời yêu thương Bạn và đã hoạch định một chương trình kỳ diệu cho đời sống bạn.

Giăng 3 : 16
« Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. »

Có điều nào ngăn trở tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn ?...

Định luật 2: Mọi người đều phạm tội và tội lỗi đã làm cho chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời.

Rô-ma 3 : 23
« Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, »

Vậy, làm thế nào để nối liền vực sâu ngăn cách này? …

Định luật 3: Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho vấn đề tội lỗi của chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta mới có thể nhận biết và kinh nghiệm tình yêu thương và chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình.

Ê-sai 53: 4-6
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.

Làm thế nào được nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời ?...

Định luật 4: Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa và làm Chủ của mình, như vậy chúng ta mới có thể kinh nghiệm được tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta.

Giăng 1 : 12- 13
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Nếu bạn muốn tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu ngay giờ này, xin mời bạn hãy xem lời đề nghị sau đây như là lời cầu nguyện của chính mình :

“Kính lạy Chúa Giê-xu, con thật sự cần Ngài. Con cảm ơn Chúa đã hy sinh trên thập tự giá vì tội của con và ban cho con sự sống đời đời. Giờ đây con kính mời Ngài ngự vào đời sống con, làm Cứu Chúa và làm Chủ đời con. Xin biến đổi đời sống con theo như Chúa muốn. Amen!”

Nếu bạn thành khẩn cầu nguyện mời Chúa Cứu Thế bước vào cuộc đời của bạn, vậy theo lời Ngài hứa thì Ngài đã bước vào cuộc đời bạn. Giờ đây bạn đã bắt đầu mối thông công cá nhân với Đức Chúa Trời.

Bạn hãy khám phá đời sống Cơ Đốc Nhân bước đi với Chúa, được thay đổi và lớn lên trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế qua đời sống cầu nguyện, học Kinh Thánh và giao lưu với các Cơ Đốc Nhân khác trong Hội Thánh Cơ Đốc.KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM THÊM CÁC TÀI LIỆU KHÁC GIỚI THIỆU VỀ PHÚC ÂM CỨU RỖI

1. Bất Tri Chủ Nghía (Download PDF)

2. Bình An Thật (Download PDF)

3. Bốn Định Luật Thuộc Linh (Download PDF)

4. Tin Lành Cho Người Việt (Download PDF)

5. Sống Thành Công (Download PDF)