Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2018

 • Chúa Nhựt 30 tháng 12 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:1-18
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (16)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/Vb71AP54hOU
 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 23 tháng 12 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 1:18-25
Sứ Điệp : "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/aZ5sS6D-95w
 • Chúa Nhựt 16 tháng 12 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 2:1-12
Sứ Điệp : "Lễ vật cho Cứu Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/G_AEJ1BQiZI
 • Chúa Nhựt 09 tháng 12 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:38-48
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (15)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/0v19XjDOL_I
 • Chúa Nhựt 02 tháng 12 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:27-37
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (14)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/AX41r9TVS4I
 • Chúa Nhựt 25 tháng 11 năm 2018
Kinh thánh : Khải huyền 2:18-29
Sứ Điệp : "Thơ cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 18 tháng 11 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:21-26
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (13)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 11 tháng 11 năm 2018
Kinh thánh : Giăng 11:1-6, 19-44
Sứ Điệp : "Chúa Giê-xu người bạn thân nhất" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
 • Chúa Nhựt 04 tháng 11 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:1-11
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (12)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/NfHlNjFy5gA
 • Chúa Nhựt 28 tháng 10 năm 2018
Kinh thánh : Khải huyền 2:8-11
Sứ Điệp : "Thơ cho Hội Thánh Si-miệc-nơ" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 21 tháng 10 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 7:13-23
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (11)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/SxEVFhXvzkM
 • Chúa Nhựt 14 tháng 10 năm 2018 - Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:24-30 & 36-43
Sứ Điệp : "Chúa đang chờ đợi": Mục sư Phan Phụng Hưng
 - Video Lễ Kỷ Niệm trên Youtube: https://youtu.be/zxnhsw5jmdc
 • Chúa Nhựt 07 tháng 10 năm 2018
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 10:14-33
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (10)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/DlxbW89gXS4
 • Chúa Nhựt 30 tháng 09 năm 2018
Kinh thánh : Phi-líp 3:3-16
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (9)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/4e2uXBE5oBI
 • Chúa Nhựt 23 tháng 09 năm 2018
Kinh thánh : Giăng 3:1-16
Sứ Điệp : "Các ngươi phải sanh lại" : TĐTN Huỳnh Caroline
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/h3Fk9kQO-g8
 • Chúa Nhựt 16 tháng 09 năm 2018
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 20:28-38
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (8)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 09 tháng 09 năm 2018
Kinh thánh : I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (7)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XHBXspdEk80
 • Chúa Nhựt 02 tháng 09 năm 2018
Kinh thánh : Truyền đạo 11:1-8
Sứ Điệp : "Hãy làm việc thiện" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 26 tháng 08 năm 2018
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:10-20
Sứ Điệp : "Đối tượng cầu nguyện" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
 • Chúa Nhựt 19 tháng 08 năm 2018
Kinh thánh : Phi-líp 2:1-4
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (6)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/zU1R8Svwqbc
 • Chúa Nhựt 12 tháng 08 năm 2018
Kinh thánh : I Giăng 2:15-17
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (5)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/0uMQw7gMZzE
 • Chúa Nhựt 05 tháng 08 năm 2018
Kinh thánh : II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5
Sứ Điệp : "Để sống cách ý nghĩa" : Mục sư Nguyễn Hữu Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/_IBnt7tbGGY
 • Chúa Nhựt 22 tháng 07 năm 2018
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:12-25
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (4)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/KFy69jLQN3Y
 • Chúa Nhựt 15 tháng 07 năm 2018
Kinh thánh : Lu-ca 16:19-31
Sứ Điệp : "Đối diện với cõi tương lai đời đời" : MSNC Nguyễn Ngọc Khiêm
 • Chúa Nhựt 08 tháng 07 năm 2018
Kinh thánh : Lu-ca 16:1-13
Sứ Điệp : "Đầu tư cho cõi đời đời" : MSNC Nguyễn Ngọc Khiêm
 • Chúa Nhựt 01 tháng 07 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 7:1-14
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (3)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 24 tháng 06 năm 2018
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 6:9-14
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/ebrezgaBcYQ
 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 17 tháng 06 năm 2018
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-4
Sứ Điệp : "Hãy hiếu kính cha mẹ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/1AzkK52N3VU
 • Chúa Nhựt 10 tháng 06 năm 2018
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 10:23-33
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/_X0u5Dnk4as
 • Chúa Nhựt 03 tháng 06 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:17-21
Sứ Điệp : "Phương châm của người Tin Lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/2W-U8RM_bWY
 • Chúa Nhựt 27 tháng 05 năm 2018
Kinh thánh : I Sa-mu-ên 1:9-28
Sứ Điệp : "Bà An-ne" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 20 tháng 05 năm 2018
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 11:38-44
Sứ Điệp : "Để thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" : Mục sư Lê Hoàng Long
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/yr2yOrfa0Z4
 • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 30 - Thứ Bảy 12 & Chúa Nhựt 13 tháng 05 năm 2018
Nghe Giảng Hội Đồng HTTLVN Pháp

 • Chúa Nhựt 06 tháng 05 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:17-21
Sứ Điệp : "Người tín đồ Tin Lành đối với kẻ thù" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/9A4-CzftbP4
 • Chúa Nhựt 29 tháng 04 năm 2018
Kinh thánh : Thi Thiên 139:1-12
Sứ Điệp : "Tình yêu Chúa theo tôi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 22 tháng 04 năm 2018
Kinh thánh : Gia-cơ 4:13-17
Sứ Điệp : "Phải khiêm nhường trước mặt Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 15 tháng 04 năm 2018
Kinh thánh : Mi-chê 6:6-8
Sứ Điệp : "Những điều Đức Giê-hô-va đòi" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
 • Chúa Nhựt 08 tháng 04 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:17-21
Sứ Điệp : "Người tín đồ Tin Lành đối với tha nhân" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/4J4EbSBZMBE
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 01 tháng 04 năm 2018
Kinh thánh : Giăng 14:18-21
Sứ Điệp : "Lời tiên tri của Chúa Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video Lễ Phục Sinh trên Youtube: https://youtu.be/lNyZBo7jl-Q
 • Chúa Nhựt 25 tháng 03 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 5:6-10
Sứ Điệp : "Sự chết của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/tHTxEKZOH5U
 • Chúa Nhựt 18 tháng 03 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín hữu Tin Lành đối với cộng đồng Hội Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 11 tháng 03 năm 2018
Kinh thánh : Thi Thiên 19:7-14
Sứ Điệp : "Lời của miệng" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 04 tháng 03 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín hữu Tin Lành đối với cảnh ngộ của kẻ khác" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 25 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : I Sử ký 4:9-10
Sứ Điệp : "Lời khẩn nguyện của Gia-bê" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
 • Tết Mậu Tuất - Chúa Nhựt 18 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:1-10
Sứ Điệp : "Phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video Tết Mậu Tuất trên Youtube: https://youtu.be/jF9MD7DFdXI
 • Chúa Nhựt 11 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 11:28-30
Sứ Điệp : "Đến cùng Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 04 tháng 02 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín hữu Tin Lành đối với kẻ bắt bớ mình" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/kPmKqymJD1E
 • Chúa Nhựt 28 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 12:9-16
Sứ Điệp : "Người tín hữu Tin Lành đối với việc tương tế" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 21 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Rô-ma 16:1-2
Sứ Điệp : "Nữ Chấp sự Phê -bê" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 14 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Lu-ca 19:1-10
Sứ Điệp : "Khi Chúa vào lòng" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
 • Chúa Nhựt 07 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Ê-sai 40:25-31
Sứ Điệp : "Trông đợi Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc