Chuyện & Thơ -> Tập Thơ

Tập thơ : Ngọt Ngào Tình Chúa

Trần Nguyên Lam Bửu

  • 10. Thuyền Xuân vượt bến mê

Mừng Tết năm nay lại trở về

Đông qua Xuân tới đượm tình quê

Mấy ai hiểu thấu hồn Xuân mới

Nhiều kẻ mơ hoài dạ hả hê

Hưởng Tết vui Xuân lòng nhớ Chúa

Hương Trời thỏa chí kẻ quay về

Ơn ban thánh đức tràn lai láng

Im lặng thuyền Xuân vượt bến mê.Các bài khác :

01. Vườn Thơ Thập Tự
02. Tâm sự Giáng Sinh
03. Tìm về đêm giáng sinh
04. Mùa Giáng Sinh thống hối
05. Tận hiến cho Chúa
06. Chúa tuyệt vời
07. Triều thiên vinh hiển
08. Mừng 50 năm thành hôn
09. Nhớ thương
10. Thuyền Xuân vượt bến mê


Toàn Tập: Ngất Ngây Tình Chúa (Download PDF)