Chuyện & Thơ -> Tập Thơ

Tập thơ : Ngọt Ngào Tình Chúa

Trần Nguyên Lam Bửu

  • 6. Chúa tuyệt vời

Nghe tiếng gọi tôi bước theo Cứu Chúa

Noi dấu chân Ngài suốt mấy năm trời

Cứu Chúa tôi quả thật Chúa tuyệt vời

Quyền năng lớn và khôn ngoan vô đốiMột hôm nọ cả bọn tôi bối rối

Có mấy người gài bẩy bắt thầy tôi

Họ hung hăng đòi ném đá cho rồi

Một dâm phụ cố tình sai luật pháp

Họ kiếm cớ bắt thầy khi đối đáp

Tha thì sai mà ném đá cũng sai

Chúa ngước lên với lời phán quyền oai

Ai vô tội hãy tiến lên ném trước!

Nghe câu ấy mọi người đều lần lượt

Lặng lẽ đi với nét mặt buồn hiu

Tự biết mình mang tội lỗi quá nhiều

Thật xấu hổ không hại Ngài chi được.Một hôm khác họ tìm thêm mưu chước

Gài thầy tôi vào chính trị luật hình

Có trung thành với đế quốc trị mình?

Nên đóng thuế hay không nên đóng thuế?

Không đóng thuế là tội hình phản đế

Còn vâng lời là hại quốc hại dân

Hành động nào cũng chuốc khổ vào thân

Chúa thoát nạn nhờ trả lời khôn khéo:

Đồng tiền đây, trả lời đừng vặn vẹo!

Hiệu và hình có phải của Rô Ma?

"Của Sê Sa hãy trả lại Sê Sa"

"Gì của Chúa hãy trả về cho Chúa"Tuyệt với quá Lời Ngài như thép lửa

Lời ban ra là nguồn suối tuyệt vời

Lời yêu thương độ lượng ngút ngàn khơi

Tôi theo Chúa ôi tuyệt vời hạnh phước.


(Theo Giăng 8:1-1 và Mathiơ 22:15-22).Các bài khác :

01. Vườn Thơ Thập Tự
02. Tâm sự Giáng Sinh
03. Tìm về đêm giáng sinh
04. Mùa Giáng Sinh thống hối
05. Tận hiến cho Chúa
06. Chúa tuyệt vời
07. Triều thiên vinh hiển
08. Mừng 50 năm thành hôn
09. Nhớ thương
10. Thuyền Xuân vượt bến mê


Toàn Tập: Ngất Ngây Tình Chúa (Download PDF)