Chuyện & Thơ -> Tập Thơ

Tập thơ : Ngọt Ngào Tình Chúa

Trần Nguyên Lam Bửu

  • 8. Mừng 50 năm thành hôn

(Kính tặng Ông Bà MS Đặng Ngọc Cang)Đặng lắm ơn thiêng Chúa sẵn ban

Ngọc ngà nào sánh phước thiên đàng

Cang thường mãi mãi duyên cầm sắt

Ngũ thập niên dư nghĩa phượng loan

Thập giá nghìn thu không nản chí

Niên trường giai lão vẫn bền gan

Thành công, con cháu thành công cả

Hôn sự vuông tròn vạn thái an.Các bài khác :

01. Vườn Thơ Thập Tự
02. Tâm sự Giáng Sinh
03. Tìm về đêm giáng sinh
04. Mùa Giáng Sinh thống hối
05. Tận hiến cho Chúa
06. Chúa tuyệt vời
07. Triều thiên vinh hiển
08. Mừng 50 năm thành hôn
09. Nhớ thương
10. Thuyền Xuân vượt bến mê


Toàn Tập: Ngất Ngây Tình Chúa (Download PDF)